2023. május 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázat a tanulók idegennyelv-tanulását segítő magyarországi nyelvi táborok anyagi támogatására

2003. március 27.
Az Oktatási Minisztérium és a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatot hirdet közoktatási intézmények és fenntartóik részére tanulóik nyelvtanulását segítő magyarországi nyelvi táborok anyagi támogatására.
Pályázati feltételek:
 • Az intézmény vagy a fenntartó által szervezett nyelvi táborban résztvevők száma legalább 15 fő legyen.
 • A program a 2003. naptári évben valósuljon meg.
 • A táborban olyan tanulók vegyenek részt, akik a 2002/2003-as tanévben fejezik be a hatodik vagy magasabb évfolyamot.
 • A pályázati támogatást kizárólag a tanulók részvételi költségeinek csökkentésére lehet felhasználni a résztvevők szociális helyzetének figyelembe vételével.
 • A támogatás összege táboronként nem lehet több 400.000 Ft-nál. A pályázó iskola/fenntartó dönt az összeg résztvevő tanulók közötti elosztásáról.
 • Az elnyerhető összeg nagysága függ a táborban résztvevő tanulók számától, az idegennyelv-oktatás megszervezésétől (nyelvórák száma, nyelvi csoportok létszáma, a tanulók tudásszint szerinti besorolása, a külső feltételek - pl. tanterem - biztosítása), a tábor időtartamának hosszától, a nyelvi programtól, a szervezett tanulási formákon kívüli nyelvgyakorlási lehetőségek biztosításától.
 • A bírálat során előnyt élveznek az olyan táborok, ahol a résztvevők egy része nem beszél magyarul, és a közös nyelv a tanult idegen nyelv. A külföldi tanulók részvételét azonban a pályázati összegből nem lehet támogatni.
 • A bírálat során előnyt élveznek azok a pályázók, akik
  • hátrányos helyzetű és/vagy sajátos nevelési igényű tanulókat is bevonnak a programba,
  • 2003 szeptemberétől integrációs felkészítést vezetnek be.
Csatolandó dokumentumok:
 • Kitöltött adatlap 3 példányban, amelytartalmazza a program pedagógiai tervét is. A pedagógiai terv térjen ki a különböző nyelvi készségeknek a program révén megcélzott fejlesztésére, a nyelvoktatás szervezési szempontjaira (lásd fent). Az adatlap letölthető az OM honlapról: www.om.hu, a Sulinetről: www.sulinet.hu, Pályázatok rovat, a KOMA honlapjáról www.koma.hu, vagy átvehető az OM ügyfélszolgálati irodájában (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.).
 • Az adatlapon szereplő költségvetési adatokon kívül a program részletes költségterve, amelyben feltüntetik a szervező intézmény, a résztvevők és a megpályázott támogatás közötti költségek megoszlását 3 példányban, pecséttel, aláírással.
 • Alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet esetében bírósági végzés másolata, gazdasági társaságok esetében 30 napnál nem régebben készült hitelesített cégkivonat 1 példányban.
 • 2 db ajánlott levélként felbélyegzett, megcímzett, kitöltött feladóvevénnyel ellátott közepes méretű válaszboríték.
A fenti csatolandó iratokat a cégkivonat és a borítékok kivételével 3 csomagba kérjük csoportosítani úgy, hogy minden egyes csomag egy-egy példányt tartalmazzon a kért dokumentumokból!

A hiányosan vagy a határidő után benyújtott, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok értékelésére nem kerül sor. Hiánypótlásra a pályázatok beküldési határideje után nincs lehetőség. A pályázatok elbírálására és az eredményhirdetésre a pályázatok benyújtását követően 20 napon belül kerül sor. A győztesek listája megtekinthető lesz az OM honlapján, a Sulineten és a KOMA honlapján.

A támogatásban részesített intézménnyel a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány szerződést köt.

A pályázaton nem vehet részt az az intézmény, amely a korábbi években kapott támogatással nem számolt el, vagy azt nem a célnak megfelelően használta fel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2003. április 30. (a postabélyegző legkésőbbi időpontja: április 30. 24 óra)

A pályázatokat a szükséges dokumentumokkal kizárólag postai úton lehet benyújtani az alábbi címre:

Közoktatási Modernizációs Közalapítvány
1054 Budapest Báthory u. 10.
A borítékra kérjük ráírni a pályázat címét!

Budapest, 2003. március 27.

Oktatási Minisztérium
Közoktatási Modernizációs Közalapítvány
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok