2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázat társadalmi szempontból hátrányos helyzetű diákok integrált oktatásának kistérségi szintű szakmai támogatását ellátó bázisintézményi státusz elnyerésére

2003. április 1.
Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat pályázatot hirdet a társadalmi szempontból hátrányos helyzetű diákok integrált oktatásának kistérségi szintű szakmai támogatását ellátó bázisintézményi státusz elnyerésére

A pályázat célja a társadalmi szempontból hátrányos helyzetű, különösen a roma tanulók oktatási intézmények közötti, illetve intézményen belüli szegregációjának csökkentése, minőségi oktatásuk biztosításával képesség és érdeklődés szerinti továbbtanulásuk elősegítése, későbbi munkaerő-piaci esélyeik javítása.

Pályázók köre:
 • Észak-alföldi, dél-dunántúli, közép- és észak-magyarországi régióban működő általános iskolák.
A bázisintézmény feladata:
 1. Inttegrációs (nem speciális tantervű, együttnevelő) modellprogram kifejlesztése, bevezetése a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D (4) bekezdés és az Országos Oktatási Integrációs Hálózat ajánlásának figyelembevételével.
 2. Az intézmény vonzáskörzetébe (kistérségbe) tartozó általános iskolák szakmai támogatása szolgáltató jellegű, az integrációt elősegítő bázisprogram kidolgozásával és működtetésével.
A bázisprogram a kistérségben működő az integrációs felkészítést bevezető vagy bevezetni szándékozó intézmények felé irányul - előzetes igényfelmérés alapján - különösen az alábbi területeken:
 • segítségnyújtás az integrációs felkészítés jogszabályi feltételeinek teljesítésében,
 • információátadás integrációs oktatási programokról (pedagógiai rendszerekről)
 • szakmai továbbképzések szervezése,
 • iskolaközi szakmai műhelymunka (szakmai munkaközösségek, bemutató tanítások, hospitálások, tapasztalatcserék) szervezése,
 • tanulmányutak szervezése,
 • szakmai programok, kiadványok, szabályzatok, tanmenetek közreadása,
 • utazó pedagógusi szolgálat szervezése a hiányzó személyi feltétel megteremtésére,
 • a támogató környezet (önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, szakmai és civil szervezetek) kooperációjának módszertani támogatása,
 • egyéb segítségnyújtás (oktatási segédeszközök kölcsönzése, információadás pályázatokról).
A bázisintézményi státuszt elnyerő intézmények, - a fentiekben meghatározott feladatok megvalósítását tartalmazó programjuk alapján - az Országos Oktatási Integrációs Hálózattól külön eljárásban támogatásban részesülnek.

A bázisintézményi státusz kritériumai:
 • Az intézmény feleljen meg a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E pontja szerinti integrációs felkészítés feltételeinek.
 • Az intézmény legyen képes eredményeket felmutatni a hátrányos helyzetű, különösen a roma diákok minőségi oktatása, továbbtanulása terén (sikeres pályázatok, szülői elégedettség, középiskolai továbbtanulási eredmények stb.).
 • Az intézményben valósuljon meg a különböző szociális, kulturális, etnikai hátterű, valamint különböző képességű, fejlettségű gyerekek szegregációmentes nevelése-oktatása, vagy vállalja ilyen gyakorlat megvalósítását.
 • Az intézmény személyi és tárgyi feltételei (szakember- és eszközellátottság) feleljenek meg a bázisintézményi szolgáltató szerep ellátásának.
 • Az intézmény vállalja, hogy bázisprogramot alakít ki a kistérségben működő intézményekkel.
 • Az intézmény vállalja, hogy az integrációs program kezdő szakaszának kidolgozásában együttműködik azzal az óvodával, amelyből a legnagyobb létszámban érkeznek tanulói.
 • Az intézmény vállalja, hogy az integrációs program kidolgozásában és megvalósításában együttműködik a térségbe tartozó más szervezetekkel és intézményekkel (közoktatási intézmények, kisebbségi önkormányzatok, megyei pedagógiai intézeteket, egyházi és civil szervezetek, szociális és kulturális intézmények, szakmai szolgálatok stb.).
A pályázatnál előnyt jelent:
 • Közoktatási minőségfejlesztési programban való közreműködés.
 • Fogyatékkal élő gyerekek integrált oktatása.
 • Ha a pedagógusok beiskolázási, továbbképzési tervében prioritást élvez az integrált oktatást elősegítő pedagógiai kompetenciák, módszerek, oktatásszervezési eljárások elsajátítása.
 • Gyakorló intézményként, felsőoktatási pedagógusképző intézményekkel, kurzusokkal való együttműködés.
 • Közreműködés kistérségi iskolatársulási programban.
 • Ha a településen a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának elősegítésére képzési, foglalkoztatási, szociális vagy egyéb program már működik.
A pályázat benyújtása:

A pályázatot (adatlap és mellékletei) 5 példányban, postai úton, tértivevényes küldeményként kérjük eljuttatni az Országos Oktatási Integrációs Hálózat címére: 1054 Budapest, Báthori u. 10. V./514.

Beadási határidő: 2003. április 25.


A pályázattal kapcsolatos további információ - az Országos Oktatási Integrációs Hálózat regionális irodáiban - az alábbi telefonszámokon kapható:

Dél-dunántúli régió: 06/72/518-584
Észak-magyarországi régió: 06/46/530-110/45 mell.
Észak-alföldi régió: 06/42/508-720
Közép-magyarországi régió: 06/1/354-24-24
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok