2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Felhívás pedagógus továbbképzésre "Mozgáskorlátozott gyermekek együttnevelését segítő ismeretek" témakörben

2010. augusztus 5.

Módszertani Intézmény és Diákotthon várja mindazon pedagógusok jelentkezését, akik a mozgáskorlátozott gyermekek együttnevelése témakörben szeretnék tudásukat bővíteni.

 

A Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon a „Mozgáskorlátozott gyermekek inklúzív nevelésének támogatása” című (TÁMOP-3.1.6./08/1-2008-0005) projekt keretében 2010. augusztus-szeptember hónapjaiban szervezi meg a "Mozgáskorlátozott gyermekek együttnevelését segítő ismeretek" című 55 órás akkreditált továbbképzését, két turnusban.

 

A képzés célja:

Segítséget adni az inkluzív intézményeknek, többségi intézményben dolgozó pedagógusoknak a mozgáskorlátozott gyermekek nevelése, oktatása kapcsán jelentkező akadályok leküzdéséhez, a specialitások kezeléséhez.

Ismeretekkel, információkkal szolgálni a mozgáskorlátozottságot okozó kórformákról, az egészségügyi, a pedagógiai, a pszichológiai, rehabilitációs eljárásokról, feladatokról, eszközökről, a korszerű tanítási módszerekről.

Lehetőséget biztosítani a nevelési, oktatási, fejlesztési, gondozási, ellátási tevékenységek megismerésére, és az ezen tevékenységek során használatos eszközök kipróbálására.

A résztvevőket felkészíteni a mozgáskorlátozott gyermekek szakszerűbb ellátására, a speciális szakemberekkel való együttműködésre. Az inkluzív oktatás szereplői (pedagógus, gyógypedagógus) feladatainak tisztázása, feladatmegosztás kialakítása a mozgáskorlátozott tanulók inkluzív nevelésének támogatása érdekében.

 

A képzés célcsoportja: pedagógusok (óvodai, általános iskolai, középiskolai pedagógusok)

 

A képzés ideje:

 

 

kötelező modul

1 helyszín választása szükséges

 

elmélet

gyakorlat I.

gyakorlat óvoda

gyakorlat általános iskola

gyakorlat gimnázium

Továbbképzés I.

2010. augusztus 26., 27., 28.,

2010. szeptember 11.

2010. szeptember 10.,

2010. szeptember 22.

2010. szeptember 21.

2010. szeptember 22.

Továbbképzés II.

2010. szeptember 2., 3., 4., 18.

 

2010. szeptember 17.,

2010. szeptember 23.

2010. szeptember 23.

2010. szeptember 23.

 

 

A képzés helyszíne:

Elméleti képzés: Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon 1145 Budapest Mexikói út 59-60.

 

Gyakorlati képzés: Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (a 2010. szeptember 10., illetve szeptember 17-én tartandó gyakorlat)

 

Gyakorlati képzés „terepen”, választható helyszínen (résztvevőnként 1 helyszín választása szükséges, érdeklődési körnek megfelelően):

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvodája (1064

Budapest Szondi u. 65.) 2010. szeptember 22., illetve szeptember 23.

 

Gyermekek Háza (1028 Budapest Szabadság u. 23.) 2010. szeptember 21., illetve 23.

 

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium (1191 Budapest Simonyi Zsigmond u. 33.) 2010. szeptember 22., illetve 23.

 

 

A képzésen résztvevők száma: képzésenként maximum 25 fő

 

A képzés tematikája:

A program alapítója a több mint 100 éves Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon. A program tartalmát együttnevelésben jártas pedagógusai állították össze.

A mozgáskorlátozott gyermekek egyre nagyobb számban vesznek részt integrált/inkluzív nevelésben, többségi intézményekben. A befogadó intézmények sokszor nincsenek kellő információval ellátva (feladatok, jogok, kötelességek), az integrált nevelési-oktatási folyamat gyakran véletlenszerűen szerveződik. A mozgáskorlátozott gyermeket nevelő-tanító óvodapedagógusok, tanítók, általános-és középiskolai tanárok számára kerültek kiválasztásra a továbbképzési program főbb témakörei. A résztvevők a témákat gyakorlatorientáltan, interaktív jelleggel dolgozzák fel.

A képzés egy kötelező alapozó elméleti modulból (35 óra), végzettségtől függően külön óvodai (10 óra), külön általános-és középiskolai (10 óra) elméleti modulból, valamint gyakorlatból (résztvevőnként 10 óra) áll.

A bevezető ráhangolódást követően különböző munkaformák alkalmazásán keresztül történik meg az együttneveléshez szükséges elméleti ismeretek elsajátítása (csoportmunka, interaktív témafeldolgozás nagycsoportban, riport-film megtekintése, stb.).

 

Témakörök:

  Alapozó elméleti modul (minden résztvevő számára kötelező, 35 óra)

1. Célok, elvárások

2. Az SNI gyerekek integrációja, inklúziója

2.1. Nemzetközi és hazai helyzet

2.2. Helyzetkép - szabályok, integrációs modellek

2.3. A befogadó szemlélet fejlesztése, érzékenyítés

3. Az integrált nevelés

3.1. Célok, feladatok - EGYMI-k

3.2. Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ

4. A mozgáskorlátozottság

4.1. Mi a mozgáskorlátozottság?

4.2. A leggyakoribb kórformák

4.3. Szimulációs gyakorlat

5. Ergoterápia

5.1. Az ergoterápiáról általában

5.2. Az ergoterápia alkalmazása

5.3. Környezeti adaptációk (korrekció-kompenzásció), eszközök

6. Manipuláció

6.1. A manipuláció fejlődése

6.2. A manipulációfejlesztés lehetőségei

7. Logopédia

7.1. Logopédia-beszédterápia

7.2. A mozgáskorlátozottaknál előforduló beszédhiba-típusok

8. Infokommunikációs technológia, technikák

8.1. Eszközök és azok alkalmazása

8.2. Digitális tábla

9. Az integrált nevelésben-oktatásban résztvevők feladatai

9.1. A gyógypedagógusok feladatai

9.2. Feladatok a különböző intézményekben

9.3. Együttműködés a szülőkkel, szakemberekkel

10. Az együttnevelés feltételeinek megteremtése

10.1. Adottságok és lehetőségek, a befogadó intézménnyé válás folyamata

10.2. A befogadó intézmény dokumentumai

10.3. Fejlesztési tervek

 

Választható elméleti modul (résztvevőnként 1 modul választása szükséges; 10 óra)

11. Óvodai modul

11.1. Készség-képességfejlesztés

11.2. Differenciált fejlesztés

11.3. A játék szerepe

12. Iskolai modul

12.1. Olvasás-írás-számolás

12.2. Gépi írás, gépírás

12.3. Pályaorientáció, utógondozás

 

Gyakorlati modul minden résztvevő számára (5 óra)

13. Hospitálás a Mozgásjavító EGYMI-ben

 

Választható gyakorlati modul (résztvevőnként 1 modul választása szükséges, 5 óra)

14. Választható gyakorlat

14.1. Hospitálás az óvodában

14.2. Hospitálás általános iskolában

14.3. Hospitálás középiskolában

 

 

A tanúsítvány megszerzésének feltétele az órák 90%-án való részvétel és egy záródolgozat határidőre történő írásbeli benyújtása (kiscsoportos feladatmegoldás, esetismertetés).

A záródolgozat terjedelme (4-5 fős) csoportonként 3-4 oldal.

 

A képzés költségei:

A részvételi díjat, illetve az elméleti képzés során a hideg ebédet a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon a TÁMOP-3.1.6./08/1-2008-0005 „Mozgáskorlátozott gyermekek inklúzív nevelésének támogatása” pályázati támogatásból biztosítja.

A résztvevőkre háruló költségek: útiköltség, illetve igény szerint a szállás és az egyéb étkezések költségei

 

A képzésre jelentkezés feltétele: felsőfokú pedagógiai végzettség

 

Amennyiben részt kíván venni a továbbképzésen, jelentkezési szándékát juttassa el számunkra e-mailben, a mozgasjavito@mozgasjavito.hu e-mail címre.

 

Jelentkezési határidő: 2010. augusztus 23.

 

A jelentkezőknek 2010. augusztus 25-ig küldünk értesítést arról, hogy a meghirdetett kurzusainkba fel tudjuk-e őket venni.

 

A képzéssel kapcsolatban érdeklődni Ágoston Gabriella szakmai vezetőnél lehet az agoston@mozgasjavito.hu e-mail címen vagy a 70/337 4777, vagy 1/251 6900 telefonszámokon.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok