2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Programfejlesztés - NAT-2003

2004. augusztus 30.
A suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. az oktatási-képzési rendszer átfogó fejlesztése érdekében oktatási programcsomagok kidolgozásához programfejlesztők, gyakorló tanárok, programfejlesztő műhelyek és szakmai-társadalmi szervezetek jelentkezését várja.
A Nemzeti alaptanterv (243/2003. (XII. 17.) Kormány rendelet alapján) alapvető célkitűzése az iskolai oktatás - nevelés tartalmi megújulása és a pedagógiai kultúra magasabb szintre emelése. Ennek részeként különösen fontos, hogy az iskolák újra átgondolják közoktatási stratégiájukat, melynek részét képezi a fejlesztési programok kidolgozása és alkalmazása, a nevelés-oktatás tartalmának és módszereinek megújítása. A suliNova Kht. Programfejlesztési Központja fejlesztéseivel segíteni kívánja a közoktatás tartalmi és módszertani megújulását a műveltségterületek legfrissebb tudományos eredményeinek beépítésével. Mindez összhangban áll a Nemzeti Fejlesztési Tervben megfogalmazott közép- és hosszú távú céloknak megfelelő programokkal.

A suliNova Kht. Programfejlesztési Központja a tartalmi szabályozás középső szintjén kompetenciaközpontú, készség- és képességfejlesztő oktatási programok, programcsomagok kidolgozását indítja el. Ehhez keres együttműködésre kész óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat, munkaközösségeket, iskolai műhelyeket és szakmai - társadalmi szervezeteket. Olyan szakembereket, akik vállalkoznak programcsomagok (a megcélzott terület tanítására vonatkozó pedagógiai koncepció, programtanterv, tanulási modulok rendszere, pedagógiai értékelési rendszer, tanítási eszközök rendszere) vagy azok részeinek kidolgozására.

Programfejlesztési munkájuk során:
  • a Nat-2003 fejlesztési koncepcióját követik, a készség-, képességközpontúságot erősítik;
  • a gyakorlatban már kipróbált vagy arra alkalmas programok beépítésében együttműködnek;
  • egy vagy több műveltségterületre, illetve tantárgyra kiterjedő oktatási programok, programelemek írását felvállalják az iskolai élet valamely területére (tanórán vagy azon kívül);
  • szerepet vállalnak foglalkozástervek, óratervek, nagyobb vagy több éves tantervi egységeket átfogó programok, taneszközök fejlesztésében vagy továbbfejlesztésében.
Jelentkezési feltétel a jelentkezési dosszié beadása, melynek elemei:
  • 2-3 oldalas fejlesztési elképzelés, szakmai összefoglaló a választott területe(ke)n (tartalma: a fejlesztés célja, várható eredményei és az eredmények hasznosulása, a fejlesztés innovatív elemei),
  • referenciamunka benyújtása,
  • szakmai önéletrajz a megadott minta szerint,
  • jelentkezési lap kitöltése.
A jelentkezések elbírálása: A programfejlesztésben való részvételre történő kiválasztásról a szakterületre létrehozott szakmai bizottság dönt. Az első körben sikeres jelentkezőket szakmai interjúra invitáljuk. A bizottság ezt követően hozza meg végső döntését. A programkidolgozás időtartamára a felkért programfejlesztőkkel a suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. munkaszerződést köt.
 
A jelentkezés benyújtásának módja: A jelentkezési dosszié tartalmát két nyomtatott és egy digitálisan rögzített példányban kell benyújtani.

A jelentkezési lap, az értékelési szempontsor és az önéletrajzi formanyomtatvány a Felhívás megjelenésének napjától személyesen átvehető a suliNova Kht. recepcióján (Budapest, XIII. kerület Váci út 37. 8. emelet), vagy letölthető az oldal alján található linkről, valamint a www.sulinova.hu honlapról.

A jelentkezés benyújtásának helye: suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Programfejlesztési Központ, 1364 Budapest Pf. 254.

Kérjük, hogy a borítékon tüntesse fel:
"Programfejlesztés - Nat-2003"

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2004. szeptember 20.
(a továbbiakban a meghirdetés negyedévenként folyamatos).

A jelentkezők értesítése a támogatási döntésről: 2004. október 31-ig postai úton,
(a döntés negyedévenként folyamatos).

Részletes információk: Berki Mária, suliNova Kht. Programfejlesztési Központ,
Telefonszám: 06-70-451-86-22, (06-1-)886-3982

A határidőn túl érkezett, illetve hiányos jelentkezéseket a suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.-nak nem áll módjában elfogadni.


Budapest, 2004. augusztus 19.


Dr. Vass Vilmos
igazgató

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok