2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás "Rendkívüli tanóra" megtartására a 10-11. osztályban a határon túli magyarsággal kapcsolatosan

2009. március 5.
Pályázati felhívás

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának Titkársága
a
Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkárságának közreműködésével
közoktatási pályázatot hirdet középiskolások számára
a határon túli magyarság életének jobb megismerésének érdekében
rendkívüli osztályfőnöki/történelem/irodalom/földrajz vagy egyéb tanórák megtartására
2009. március 5.

1. A pályázat célja:

Ösztönözni a magyar diákokat, hogy jobban megismerjék a határon túli magyarság életét és kultúráját, a témában elmélyítsék ismereteiket rendkívüli osztályfőnöki, történelem, irodalom földrajz vagy egyéb tanóra keretében.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Pályázni jogosultak a magyarországi középiskolák 10. és 11. osztályai. Iskolánként több osztály is pályázhat, de azt az egyes iskoláknak kell elküldeniük.

3. A pályázatok benyújtása, határidő:
 • A pályázatokat kizárólag az e pályázati kiíráshoz csatolt adatlapon lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a pályázatot lebonyolító Balassi Intézet Pályázati Iroda címére kell eljuttatni (1519 Budapest, Pf. 385), továbbá elektronikusan a viktoria.szecsi@bbi.hu e-mail címre. A borítékon tüntessék fel: "Rendkívüli tanóra".
 • A határidőn túl postára adott pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
 • A pályázat postára adási határideje: 2009. április 5.
 • A pályázat megvalósításáról amatőr videofelvétel készítendő, amelynek benyújtási határideje 2009. június 19. A felvételt tartalmazó CD-t meg kell küldeni a Balassi Intézet címére (1519 Budapest, Pf. 385).
 • Videofelvétellel kizárólag azok az osztályok pályázhatnak, amelyek az Óraterv díjkategóriában nem értek el helyezést.
4. A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
 • A pályázó iskola, illetve osztály rövid bemutatása (maximum 1 oldal)
 • Óraterv: a tanórák programjának tartalmi és szakmai részletezése (maximum 2 oldal)
5. A pályázatok elbírálásának megítélési szempontjai:
 • Pályázni olyan óratervvel lehet, amely legalább két tanóra keretében külön-külön bemutatja a különböző a hazánkkal szomszédos országokban (Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia, Horvátország, Ausztria) élő magyarok helyzetét.
 • Mivel legalább két tanóra megtartásával lehet a pályázatra jelentkezni, ezért a pályázat megvalósításáról küldött videofelvételnek tartalmaznia kell egy-egy részt minden megtartott tanóráról.
 • A zsűri döntésénél figyelembe veszi a megtartandó órák számát is.
 • A zsűri az Óraterv kategóriában az alapján dönt, hogy a pályázat:
  • mennyire szolgálja az adott rendkívüli tanóra a határon túli magyarság jelenlegi életviszonyainak, társadalmának, irodalmának, történelmének jobb megismerését
  • mennyiben újszerű a témakör bemutatása
  • milyen metodikai kreativitást mutat az óraterv
 • A zsűri a Megvalósítás kategóriában az alapján dönt, hogy a pályázat:
  • milyen sikerrel ismertette meg a diákokat a témával
  • illetve mennyire tudta felkelteni az érdeklődést a határon túli magyarok iránt
6. A pályázat elbírálásának módja:

A pályázat elbírálásában külön díjkategóriát jelent az óraterv és a megvalósítás.

Óraterv díjkategória:
A pályázatokat előzetesen zsűriző bizottság tagjai a KMKF Titkársága és az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága által kijelölt szakértők. A szakmai zsűri az óratervek alapján a legjobbnak ítélt 10 pályázatot a KMKF Kulturális és Oktatási Albizottsága elé terjeszti, amely az óraterv kategóriában a végső döntést meghozza. Az Albizottság a 10 előterjesztett pályázat közül a határon túli magyarok élethelyzetének, történelmének, irodalmának megismerését legjobban szolgáló 5 pályázatot díjazza.
A pályázat elbírálásáról 2009. május 1-ig, kizárólag az adatlapon megadott e-mailen küldünk értesítést, de az eredményt közzétesszük a KMKF és az OKM honlapján is.
A rendkívüli órákat 2009. május 4. és június 12. között kell megtartaniuk az iskoláknak. Mind az öt díjazott óratervet benyújtó osztály rendkívüli osztályfőnöki, történelem, irodalom, földrajz vagy egyéb tanóráinak egyikére - előzetes egyeztetés alapján - ellátogatnak a zsűri tagjai.

Megvalósítási díjkategória:
A megvalósulási díjkategória győztes pályázatát a megtartott rendkívüli tanórákról készülő, minimum 10, maximum 15 perces amatőr videófelvétel alapján a zsűri választja ki. A megvalósítási díjról 2009. július 1-jén határoz a zsűri, amely az értesítés határideje is egyben.

7. Díjazás:

A legjobb öt pályázatot benyújtó osztály diákjai ünnepélyes díjátadón vesznek részt a Magyar Országházban. A díjátadóra előreláthatólag 2009 szeptemberében kerül sor, a Kárpát-medencei Képviselők Fórumának éves plenáris ülésével egy időben.
 1. díj: 100 000 forint
 2. díj: 80 000 forint
 3. díj: 70 000 forint
 4. díj: 60 000 forint
 5. díj: 50 000 forint
Megvalósítási díj: 50 000 forint

Az összegek kizárólag kulturális programok megvalósítására, azokon való részvételre használhatóak fel.


Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának Titkársága
Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok