2023. június 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a romani és beás nyelvek oktatásában helyi tanterv szerint résztvevő intézmények támogatására

2004. október 26.
Az Oktatási Minisztérium megbízásából az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága pályázatot hirdet a romani és beás nyelvek oktatásában helyi tanterv szerint résztvevő intézmények támogatására.
A pályázat célja: A romani és beás nyelvek oktatását helyi tanterv szerint biztosító iskolák támogatása, e nyelvek oktatásához szükséges kizárólag helyi kifejlesztésű és helyben használatos oktatási segédletek (adott nyelvi szemléltetőeszközök elkészítése, nyelvi hangzó- és videó-anyagok összeállítása, nyelvtanulást fejlesztő játékok készítése, életkornak megfelelő irodalmi anyagok összeállítása) kidolgozásában.

A pályázók köre: A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kissebség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI.5.) MKM rendelet szerinti romani és beás nyelvoktatást biztosító alap- és középfokú iskolák.

A támogatás formája: A sikeres pályázókkal az OM Alapkezelő Igazgatósága szerződést köt a pályázatban szereplő cél megvalósítására a pályázatban szereplő költségvetés elfogadásával, a pályázaton elnyert összegre legkésőbb 2005. 1. negyedévében.

A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret: 15 millió forint azaz tizenötmillió forint.
Az egy intézmény által megpályázható támogatás összegének felső határa: 500 000 Ft.

A támogatási összeg felhasználható: Az oktatási segédletek kidolgozásával kapcsolatos költségekre (szakmai anyagok, segédletek kidolgozói tiszteletdíjának fizetésére, az előállítással kapcsolatos anyagköltség fedezésére).

A pályázati anyag, melyet a pályázónak be kell küldenie:

3 példányban beküldendő (ebből 1 eredeti, 2 másolat)
1 példányban beküldendő:
  • az intézmény alapító okiratának 30 napnál nem régebbi hitelesített másolata
  • az intézmény helyi tantervének hitelesített másolata
A pályázati dokumentáció (pályázati űrlap, köztartozásról szóló nyilatkozat) csak elektronikus úton - a pályázati kiírás hivatalos honlapján - a www.omai.hu honlapon érhető el.

A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte): 2004. november 10.
(Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)

A pályázat teljes dokumentációját egy borítékban, kizárólag postai úton kell eljuttatni az OM Alapkezelő Igazgatóság alábbi címére:
 
Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
1374 Budapest
Pf.: 564.

A pályázatokról az OM által kijelölt Értékelési Bizottság dönt.
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2004. november 30.
 
A pályázókat a döntésről az OM Alapkezelő 2004. december 10 -ig írásban értesíti.
 
A borítékon fel kell tüntetni: "A romani és beás nyelvek oktatásában helyi tanterv szerint résztvevő intézmények támogatása" pályázat
 
Hiánypótlásra nincs lehetőség! A beadási határidő után érkezezett, illetve formailag hiányos pályázatok nem kerülnek szakmai elbírálásra.
 
Az a pályázó, aki az OM-től az elmúlt két évben a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott, illetve ilyen nyilatkozatot tett, vagy megszegte a szerződésből, illetve a kapcsolódó jogszabályokból eredő kötelezettségeit neki felróható okból, két évig az OM-től semmilyen jogcímen nem kaphat újabb támogatást.
 
Egyéb információk: az OM Alapkezelő Igazgatóságánál Markos Nikoletta témafelelős a 06/1- 343-8000/302-es telefonszámon nyújt.
 
Szakmai információt az OM Nemzetiségi és Etnikai Oktatási Főosztályán Bicskei Edit oktatási referenstől a 06/1- 473-7531-es telefonszámon kérhető.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok