2023. szeptember 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Felhívás sajátos nevelési igényű tanulók integrációját támogató programok kidolgozását végző munkacsoportokban való részvételre

2004. augusztus 9.
A jelentkezési határidő szeptember 13-ára módosult!

A Sulinova Kht. a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP 2.1.1 központi programjának lebonyolítójaként olyan fejlesztési programok kidolgozását tűzte ki célul, amelyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetű, különösen a roma gyerekek, továbbá a sajátos nevelési igényű gyerekek esélyegyenlőségének biztosításához az oktatási rendszerben. A központi fejlesztési program A komponense a hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók, a B komponens a sajátos nevelési igényű tanulók integrációját segíti. A két komponens fejlesztési programjai számos ponton kapcsolódnak egymáshoz, ezeket az elemeket a két komponens közös fejlesztési programok keretében dolgozza ki.

A program sikeres megvalósítása érdekében szeretnénk a témával foglalkozó legalkalmasabb szakembereket megtalálni, és felkérni a fejlesztésben való részvételre.
Ezzel a felhívással kívánjuk mindazoknak a figyelmét a programra irányítani, akik szívesen dolgoznának a sajátos nevelési igényű tanulók integrációját támogató programok kidolgozását végző munkacsoportjainkban.

A programról:
 
A program a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában érintett szakemberek képzésével, képzési programok fejlesztésével ösztönzi az integrált nevelést, az ehhez szükséges együttműködési rendszerek és képzett humán erőforrás kialakítását. A integrációs oktatással kapcsolatos oktatási programfejlesztések további támogatást adnak az oktatási intézmények számára az egyéni különbözőségekhez történő alkalmazkodásban.

A fejlesztés területei:
 1. Pedagógusképzési csomagok fejlesztése
 2. Pedagógus-továbbképzési és szakértői képzési csomagok kifejlesztése és megvalósítása
  E két terület moduljai ugyanazok
  • Tanórai differenciálás heterogén csoportban
  • Kooperatív tanulás
  • Tevékenységközpontú pedagógiák
  • Attitűdváltást segítő programok
  • Hatékony tanuló megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnózis
  • Tanulóértékelési formák gazdagítása
  • Projektpedagógia
  • Drámapedagógia
  • Intézményfejlesztés és programadaptáció
  • Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek
  • Együttműködő társadalmi kapcsolatrendszer
  • Pedagógiai és jogi háttér
 3. Képzések kidolgozása és megvalósítása nem pedagógus szakemberek számára
  • Helyi döntéshozók számára
  • Heterogén szakmacsoportok számára
  • Civil szervezetek számára
 4. Az integrált nevelés know-how-jának kifejlesztése, program és módszertani adatbank, szolgáltatási programcsomag létrehozása
 5. Új módszerek kidolgozása a korai iskolaelhagyás megelőzésére és a lemorzsolódás kockázatának felismerésére
A képzési csomagok kifejlesztése szakmai munkacsoportokban történik az adott területeken már évek óta működő szakmai műhelyeknek, a pedagógus-képzés és továbbképzés kiemelt kutatóinak, szakembereinek és a gyakorló intézmények képviselőinek bevonásával. Az alap- és továbbképzés számára készülő képzési csomagok, képzési formának megfelelő minőségben tartalmazzák a szakmai, elméleti alapokat valamint az erre épülő módszereket, eljárásokat. A kialakítandó képzés alapvetően modulárisan oktatható, gyakorlatorientált.

A képzések megvalósítása a pedagógus és nem pedagógus szakemberek számára egyaránt kötődik a HEFOP pályázati komponensben nyertes intézményi konzorciumokhoz. A szakértői képzések eredményeként képzett szakértők, mentorok segítik az integráció gyakorlati megvalósítását, a programok adaptációját az intézményekben és az intézmények társadalmi környezetében.

A programok kidolgozására szakmai területenként 2-4 szakembert kérünk fel. Tekintettel arra, hogy az alapképzés, a továbbképzés és a képzések tartalmi elemei közel azonosak az A komponens tartalmi elemeivel, a létrehozott szakmai munkacsoportok a fejlesztési folyamatban részben közösen, egy munkacsoportban dolgoznak. Távlati célunk az, hogy a képzések lebonyolításában a képzési programok kifejlesztésében résztvevő szakemberek illetve az adott témában jártas trénerek vegyenek részt.

Az integrált oktatás know-how-ját kidolgozó munkacsoport a HEFOP 3.1.1. intézkedés kompetencia alapú programcsomagjait kidolgozó szakértői munkacsoporttal együttműködve, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását támogató programcsomagok és módszertani adatbank létrehozásában vesz részt.

Az új módszerek kidolgozása a korai iskolaelhagyás megelőzését egy kutatási programon alapuló prevenciós program kifejlesztésével támogatja.

A szakmai munkacsoportok feladatai:
 • Részt vesznek az adott terület fejlesztési koncepciójának megvalósításában
 • Részt vesznek az inkluzív programcsomagok tartalmi fejlesztésében, valamint a képzési programok kidolgozásában
 • Elkészítik a képzés akkreditációs alapítási és indítási dokumentációját
 • Elkészítik az intézményi adaptációt segítő munka és ütemtervet
 • Részt vesznek a képzők, mentorok továbbképzési anyagának elkészítésében
 • Részt vesznek a program értékelési rendszerének a kidolgozásában
 • Közreműködnek a területhez kapcsolódó általános és gyakorlati hazai, valamint nemzetközi szakirodalmi bibliográfia összeállításában
Az egyes munkacsoportok tagjai differenciált díjazásban részesülnek a műhelyben végzett munkától és időtől függően. Az egyes munkacsoportok tevékenységüktől függően ezen intervallumon belül, a program ütemezési tervétől függően dolgoznak.

A szakmai munkacsoportok vezetőjének (projektvezetők, témavezetők) feladatai:
 • Elvégzi a fejlesztési területek (projektek) szakmai előkészítést, elkészíti a projekttervet
 • Részt vesz a szakmai munkacsoportok kialakításában
 • Előkészíti a munkacsoportokban résztvevő szakértők megbízási szerződéséhez csatlakozó feladatleírásokat
 • Vezeti és koordinálja a szakmai munkacsoportok munkáját
 • Összegyűjti, összegzi és egységesíti a szakmai munkacsoport anyagait
 • A szakmai munkacsoport által megvitatott anyagokat véglegesíti
 • Bekapcsolódik a képzésekbe
 • Aktív szerepet játszik a projekt eredményeinek terjesztésében
A mellékelt és kitöltött szakmai önéletrajzzal várjuk a szakemberek jelentkezését a szakmai munkacsoportokba, illetve a szakmai munkacsoportok vezetésére. Ennek alapján felvesszük adatbázisunkba. Az első körben adatbázisunkból kiválasztott szakembereket szakmai interjúra invitáljuk, ezt követően kerülnek kiválasztásra a munkacsoportok vezetői és tagjai.
A jelentkezéseket 2004. szeptember 13-ig az inkluzio@sulinova.hu címre.
Szívesen állunk rendelkezésre bővebb felvilágosítással telefonon a 06-70-451-8663-as és a 06-70-451-8650-es telefonszámon, a fenti e-mail címen vagy előzetes időpont egyeztetés után személyesen. A fejlesztési programokról részletesen tájékozódhat a www.hefop.hu honlapon.

Előre is köszönjük együttműködését!

Budapest, 2004. augusztus 4.

Tisztelettel:
Kapcsáné Németi Júlia
programvezető

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok