2023. december 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a sportegyesületek, diáksport-egyesületek, iskolai sportkörök, sportiskolák sporteszköz- és sportszerellátottságának megújítására (A pályázat kódja: SPO-SE- 06)

2006. március 3.
A Nemzeti Sportstratégia megvalósításához elfogadott 3 Lépés Program részeként a Nemzeti Sporthivatal pályázatot hirdet, amelynek célja, hogy segítse a sportegyesületek - különösen a felsőoktatási intézményekben működő sportegyesületek -, diáksport-egyesületek, iskolai sportkörök, sportiskolák sporteszköz-sportszer ellátottságát, fejlesztését.

1. A pályázat célja
 
A sportolási lehetőségek javítása, a szabadidősport űzésének, a rendszeres mozgás feltételrendszerének elősegítése, amely hozzájárul az ifjúság és a felnőtt korosztály esetében a sporton túli közösségek formálásához.
 
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
 
2.1 Keretösszeg 150 millió forint, azaz százötven millió forint, mely tartalmazza a pályázatkezelés költségeit.
 
2.2 A keretösszeget a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. Törvény, 1. számú melléklet, XI. Belügyminisztérium költségvetési fejezet, 20. Nemzeti Sporthivatal 6.1.3 a "Szabadidősport támogatása" előirányzat tartalmazza.

3. Az igényelhető támogatás
 
3.1 Vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.
 
3.2 A támogatás minimális összege 50.000 forint, maximális összege szakosztályonként, sportcsoportonként 300.000 forint, de a sportegyesületek, diáksport-egyesületek, iskolai sportkörök, sportiskolák által elnyerhető összeg szervezetenként nem haladhatja meg az 1.000.000 forintot.
 
3.3 A pályázónak legalább az eszközbeszerzés bruttó beszerzési költségének 25%-át kell önerőként biztosítani. A teljes önerőnek készpénzben kell rendelkezésre állnia. Az önerő származhat például tagsági díjfizetésekből, adományokból, alapítványi hozzájárulásból, szponzori bevételekből.
A pályázaton az önerő biztosításának teljesítése nélkül vehetnek részt a 6. pontban felsorolt szervezetek közül azok, melyek:
- a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004.(IV.15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó településeken működnek (a rendelet 1-5. számú mellékleteiben nevesített térségekben, de külön nem felsorolt településeken, valamint a felsorolt településeken működnek);
 
3.4 Ha az igénylő a beszerzéssel kapcsolatban ÁFA-beszámításra jogosult, akkor a bekerülési költség alatt a nettó (ÁFA nélküli) értéket kell figyelembe venni.
 
3.5 A támogatás felhasználható az adott sportegyesület, diáksport-egyesületek, sportiskola szakosztályainak illetve az iskolai sportkörök sportcsoportjainak munkájához közvetlenül kötődő sporteszköz-sportszer beszerzésére. Fixen beépíthető pályatartozékokra, illetve sportruházatra a pályázaton nem igényelhető összeg.
 
3.6 A támogatás utalása a támogatási szerződés mindkét fél által történt aláírását követően - a NSH-Mobilitás Pályázati Szabályzatában foglaltak szerint -, egy összegben történik.

4. Pályázatok benyújtása:
 
A pályázat benyújtási határideje: 2006. április 04. 16.00
Kizárólag az internetes pályázatkezelő rendszerben lehet pályázatot benyújtani.
 
4.1 Az internetes pályázati rendszerben történő regisztráció egyszeri éves díja 5.000 Ft. A regisztrációs eljárással kapcsolatos általános feltételeket az NSH-Mobilitás Pályázati Szabályzat tartalmazza.
 
4.2 Az internetes pályázati rendszerben regisztrált pályázók a www.mobilitas.hu/palyazat honlapon elérhető programűrlap kitöltésével nyújthatnak be pályázatot. A programűrlap kitöltéséhez szükséges információkat a honlapon elérhető felhasználói kézikönyv tartalmazza.
 
4.3 Az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben az alábbi kötelező dokumentumokat kell elektronikus úton csatolni: (Kizárólag word vagy excel formátumban fogadhatók el!)
  • sporteszközök-sportszerek megnevezése, beszerzési összege;
  • amennyiben az egyesületnek van együttműködési megállapodása iskolával (megfelel aláírás nélkül, a megállapodás szövege is);
  • a pályázó tevékenységének rövid leírása, (szakosztályonként, sportcsoportonként, amennyiben több van) részt vesz-e NSH, illetve szövetségi programban, részesült-e sporteszköz-sportszertámogatásban e programok keretében.
4.4 A pályázat véglegesítése után hiánypótlásra nincs lehetőség.
 
4.5 A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a pályázók kiértesítésének, a pályázókkal való szerződéskötésnek, a támogatás átutalásának továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és elszámolásának kötelező általános feltételeit az NSH-Mobilitás Pályázati Szabályzat tartalmazza, amely letölthető a www.nsh.hu továbbá a www.mobilitas.hu honlapokról.
 
4.6 A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Mobilitás Pályázati Igazgatóságától az alábbi elérhetőségeken:
4.7 A támogató fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő előtt 8 nappal a beadási határidőt meghosszabbítsa, melyről a www.nsh.hu és a www.mobilitas.hu honlapokon ad tájékoztatást.

5. Pályázatkezelő szervezet
 
Mobilitás Pályázati Igazgatóság (1145 Budapest, Amerikai út 96. www.mobilitas.hu)

6. Pályázók köre:
 
6.1 Pályázatot nyújthat be az az internetes pályázati rendszerben regisztrált pályázó, amely megfelel a 6.2. pontban meghatározott feltételeknek. A pályázó a www.mobilitas.hu/palyazat honlapon regisztrálhatja magát a NSH - Mobilitás Pályázati Szabályzatban meghatározottak szerint.
 
6.2 Támogatást igényelhetnek belföldi székhellyel rendelkező:
  • sportiskolák;
  • sportegyesületek;
  • alap és középfokú oktatási, közoktatási intézményekben működő diáksport-egyesületek és iskolai sportkörök;
7. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere:

Értékelési szempontrendszer
Hány tagot versenyeztetnek a szervezet létszámának arányában?
Hány utánpótláskorú sportolót foglalkoztatnak a szervezet létszámának arányában?
Oktatási intézmények tekintetében, a tanulók összlétszámának hány %-a számára biztosítanak, és milyen típusú foglalkozásokat?
Biztosít-e rendszeres foglalkoztatást a szervezet azon tagjainak is, akik nem vesznek részt egyetlen sportági versenyrendszerben sem? Hány ilyen tagnak?
Hányan fogják használni a pályázat keretében beszerzett sporteszközöket, sportszereket?
A pályázat keretében beszerzett eszközökkel tervez-e újabb programokat?
Tervezi-e olyan programok szervezését a megpályázott eszköz/ök felhasználásával, melyeken a nem egyesületi stb. tagok részére nyújt sportolási lehetőséget? Hogyan kívánja elérni, hogy a beszerzett sporteszközöket a lehetőségekhez mérten, minél többen használják?

8. Egyéb rendelkezések
 
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen pályázati kategória esetén hiánypótlásra NINCS lehetőség, ezért kérjük, hogy a pályázat elküldésekor (annak véglegesítése előtt) győződjön meg arról, hogy pályázata az érvényesség speciális feltételeinek is maradéktalanul megfelel! (Az érvényesség általános feltételeit az NSH-Mobilitás Pályázati Szabályzat tartalmazza.)
 
8.1. Egy pályázó, - sportegyesület, sportiskola, iskolai sportkör, diáksport-egyesületek - csak egy pályázatot nyújthat be, de egy pályázaton belül több szakosztály, sportcsoport részére igényelhet támogatást.
 
8.2 A pályázat kiírói fenntartják maguknak a jogot, hogy a támogatási szerződés szerint a megvalósítás során ellenőrzést folytassanak le.
 
8.3 Önerő elszámolása. A pályázati programhoz szükséges önerő rendelkezésre állását a szerződéskötéskor kell igazolni.
 
8.4 A pályázat során előnyben részesülnek a felsőfokú intézményekben működő sportegyesületek.
 
8.5 A támogatásról a pályázat beadásától számított 30 napon belül a Nemzeti Sporthivatal elnöke dönt. A nyertes pályázatok listáját a Nemzeti Sporthivatal a www.nsh.hu továbbá a www.mobilitas.hu honlapokon a döntést követő 15 napon belül közzéteszi. A Pályázókat a Pályázatkezelő ajánlott küldeményben is értesíti a döntésről és a nyertes szervezeteknek tájékoztatást nyújt a szerződéskötés feltételeiről. A nyertes szervezetekkel a pályázat kiírója köt szerződést a NSH-Mobilitás Pályázati Szabályzat szerint.
 
8.7 A pályázat feltétele az Állami Sportinformációs Rendszerbe történő adatszolgáltatás. Az adatszolgáltatáshoz szükséges információk és adatlapok megtalálhatók a www.nsh.hu és a www.mobilitas.hu honlapokon.
 
8.8 Ha a rendelkezésre álló keretösszeget bármilyen okból nem lehet a pályázat folyamán teljesen lekötni, akkor a támogató további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határoz meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
 
8.9 Jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az NSH-Mobilitás Pályázati Szabályzat rendelkezései az irányadóak.
 
8.10 Aki pályázatot nyújtott be az SPO-SF-06-os pályázatra és ott nyert, ezen pályázaton nem részesülhet támogatásban.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok