2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

SZAK 2004 pályázat a közoktatási szakértői tevékenység igénybevételéhez biztosított közoktatási célú előirányzat felhasználására

2004. április 9.

Az Oktatási Minisztérium a következőkben határozza meg a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény XX. Fejezetének 11/4/12. Értékelési és minőségbiztosítási programok fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított támogatás igénylési, folyósítási, továbbá elszámolási rendjét.

1) A támogatás célja:

  • Lehetővé tenni, hogy a közoktatási intézmények fenntartói (állami, önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, egyházi, felekezeti, alapítványi, magán) a működtetett óvodák, iskolák és kollégiumok számára igénybe vehessenek szakértői munkát.
  • A kialakítandó, vagy már működő többcélú kistérségi társulások szakértői hátterének biztosításával a hatékonyabb és szakmailag megalapozottabb kistérségi oktatásszolgáltatás, valamint tanügyigazgatás kialakításának segítése.

2) Támogatási keret, igényjogosultak, pályázati feltételek

Támogatási keret: 290 millió Ft, mely a szakértői tevékenységet megrendelő önkormányzati, állami, továbbá nem állami nem önkormányzati fenntartókat, valamint a közoktatási feladatellátó többcélú kistérségi önkormányzati társulásokat érinti.

Megvalósulása a fenntartó és az Oktatási Minisztérium együttműködésével valósul meg.

A támogatás a közoktatási szakértői munka díjazását szolgálja.

3) Támogatandó tevékenységek

3.1. Az intézményi pedagógiai programok módosításához és jóváhagyásához, minőségirányítási programok jóváhagyásához szakértő igénybevétele.
Pályázhatnak az érintett közoktatási intézmények fenntartói.

3.2. Kistérségi közoktatási feladatellátás - kiemelten a kistérségi tanügy-igazgatási tevékenység - modelljének kidolgozása, a már kialakult modellek továbbfejlesztésének támogatása.
Pályázhatnak kistérségi társulások gesztorai, valamint az újonnan megalakuló vagy már megalakult többcélú kistérségi önkormányzati társulások.

3.3. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 107. §-a alapján iskolai könyvtárakhoz kötődő pedagógiai szakterület szakmai ellenőrzéséhez szakértő igénybevétele.
Pályázhatnak az érintett közoktatási intézmények fenntartói.

A pályázók a szakmai ellenőrzés során figyelembe veszik az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum útmutatásait (http://www.opkm.hu).

600 000 forintot meghaladó összes támogatási igény benyújtása esetén minimálisan 20 %-os önrész felajánlása szükséges!

4) A támogatási igény benyújtása

4.1. A támogatási igényeket pályázat formájában kell benyújtani az Oktatási Minisztérium Közoktatási helyettes-államtitkára címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) 1 eredeti és 2 másolati példányban, valamint floppy lemezen.

A borítékra kérjük ráírni a "SZAK 2004 pályázat" címet. A pályázatot kérjük "elsőbbségi levél" megjelöléssel adják postára.

Beadási határidő: 2004. április 30. (postabélyegzőn szereplő dátum szerint).

4.2. Az egy intézményfenntartó által beadott pályázatok maximálisan 2 különböző pályázati tevékenység megvalósítását célozhatják meg.

4.3. A pályázatokat kizárólag az 1. sz. mellékletben közölt tartalmi-formai modellnek megfelelő módon lehet benyújtani 1 eredeti és 2 másolati példányban. Az ettől eltérő pályázat formai hibásnak minősül, és automatikusan kizárja magát az elbírálható pályázatok köréből.

4.4. A pályázathoz csatolni kell 2. sz. mellékletben közölt pályázati adatlapot 3 példányban kitöltve.

(Az adatlap letölthető az OM honlapjáról.)

4.5. A pályázati projektterveknek figyelembe kell venniük az intézményi sajátosságokat, utalva a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjára, kiemelve azokat a konkrét célokat, amelyek az adott intézményre vonatkoznak.

4.6. Az a fenntartó, aki a SZAK 2003 pályázat kapcsán támogatásban részesült, és elszámolását nem küldte meg az OM részére, nem vehet részt a 2004. évi SZAK pályázaton.

5) Döntés, értesítés, a támogatás folyósítása

5.1. A támogatás biztosításáról és annak mértékéről a benyújtott projekttervek, és adatok figyelembevételével az Oktatási Minisztérium által felkért kuratórium javaslata alapján a közoktatási helyettes-államtitkár dönt.

5.2. A pályázatok eredményéről, az elnyert támogatás összegéről az Oktatási Minisztérium honlapján tájékoztató jelenik meg a döntést követően.

A nyertes pályázókkal az OM támogatási szerződést köt. Az elnyert támogatás folyósítása a fenntartó részére a szerződés alapján történik.

A támogatás eszközbeszerzésre nem fordítható!

5.3. A pályázati projekt futamideje:

a 3.1 tevékenység esetén 4 hónap (2004. június 1-től 2004. szeptember 30-ig),

a 3.2, 3.3 tevékenységek esetén 6 hónap (2004. június 1-től 2004. november 30-ig),

  • Az Oktatási Minisztérium a sikeres pályázók részére nyomtatványt küld, amelyen a támogatást elnyert fenntartók a projekt megvalósulásáról összegző szakmai értékelést és pénzügyi elszámolást kötelesek készíteni, s azt eljuttatni az Oktatási Minisztérium közoktatási helyettes-államtitkára címére 2004. december 31-ig.
  • Az Oktatási Minisztérium a szakértői feladatok ellátását ellenőrizheti.
  • Amennyiben a pályázónak visszafizetési kötelezettsége van, az elszámoláshoz csatolnia kell a visszafizetést dokumentáló terhelési értesítés (számlakivonat) másolatát.

Az elszámolási határidőtől függetlenül a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a költségvetés számára haladéktalanul vissza kell fizetni.

Az összegző értékelés és beszámoló elkészítésének elmulasztása esetén a pályázó az érintett pályázatból 2 évre kizárja magát.

Budapest, 2004. április 9.

Dr. Magyar Bálint
oktatási miniszter s.k.


1. számú melléklet (DOC, 37 kB)
2. számú melléklet (DOC, 34 kB)
3. számú melléklet (DOC, 39 kB)

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok