2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

"A szakköri munka, mint az innovatív gondolkodásra nevelés színtere" pályázat meghirdetése

2005. április 19.
Az Oktatási Minisztérium a Magyar Szabadalmi Hivatallal közösen az alábbi országos pályázatot hirdeti meg a hazai és határon túli magyar tannyelvű középiskolák természettudományi, technikai és kézműves, formatervezési szakkörei és vezető tanárai részére:


A szakköri munka, mint az innovatív
gondolkodásra nevelés színtere


A pályázat célja: a működő szakkörök és vezető tanáraik eredményes tevékenységének elismerése, támogatása.
 
A pályázatban megfogalmazott feladat:
 • A tanári pályázattal bemutatni azokat a pedagógiai eszközöket, módszereket, amelyekkel elősegítik az innovatív gondolkodás formálását a 15-18 éves, a természettudomány, a technika és a tárgykultúra iránt érdeklődő diákok szakköri tevékenységében, valamint az ennek kapcsán születő eredményeket.
 • A szakköri diákok tanáruk vezetésével a szakkör tematikájához illeszkedően oldjanak meg olyan feladatot, amely a mindennapi műszaki életben jelentkezik, a technikatörténet, az energiagazdálkodás, a hulladékhasznosítás vagy a formatervezés témakörébe tartozó iparjogvédelmi dokumentáció valamint műszaki és formatervezési monográfiák alkalmazásával.
A pályázat elbírálásakor előnyben részesülnek azok a pályaművek, amelyek készítésekor az iparjogvédelmi, műszaki és formatervezési szakirodalmat felhasználják.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt Bakos Éva igazgató a Magyar Szabadalmi Hivatal Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központjában:
Budapest V. Akadémia u. 21.
Tel: 474-5529.
E-mail: bakos@hpo.hu
A pályázathoz szükséges iparjogvédelmi elektronikus adatbázisok, információs anyagok a Magyar Szabadalmi Hivatal honlapján: http://www.mszh.hu ingyenesen elérhetők, illetve személyesen igénybe vehetők a Magyar Szabadalmi Hivatal Szabadalmi tárában és iparjogvédelmi szakkönyvtárában.
A szakköri munkáról a szakkört vezető tanárnak a pedagógiai munkát ismertető írásművet, a szakkörnek pedig műszaki megoldást, illetve modellt, tanulmányt, formatervet kell készítenie.

A pályamű lehet:
 • technikatörténeti esszé a szűkebb lakókörnyezettel kapcsolatban vagy tetszőleges témában;
 • működő modell leírása;
 • energiagazdálkodással vagy hulladékhasznosítással stb. témával kapcsolatos innovatív megoldás leírása;
 • ipari vagy kézműipari termék formatervének elkészítése rajz, fénykép és leírás kíséretében;
 • formatervezés a mindennapokban - a hétköznapi élet tárgyainak, eszközeinek formai, funkcionális elemzése;
 • a mindennapokban felmerülő problémák enyhítése, megoldása a formatervezés eszközeivel (néhány példa: az idősek és fogyatékosok élettere, sport és oktatási eszközök, stb).
A minősítés egyfokozatú, és a pedagógiai rész nem választható el a szakkör műszaki, illetve formatervezési munkájától az értékelés során. A pályaművek minősítését (értékelését) a meghirdetők által felkért szakértők végzik. A legjobbnak ítélt három pályamű kerül díjazásra.

A felajánlott díj a sikeres tanári pályamű alkotójának 100.000 Ft, további 200.000 Ft a pályaművet megoldó iskolai szakkörnek. Ez utóbbit a középiskola a szakköri eszközök fejlesztésére, belföldi vagy külföldi tanulmányút költségeinek fedezésére fordíthatja.
Beküldési határidő: 2005. október 17.
Eredményhirdetés: 2005. november hó

Beküldendő 1 példányban:
 • Adatlap (A pályázathoz nevezési adatlap letölthető itt, valamint a http://www.mszh.hu címen)
 • Tanári pályázat (a szakköri tematika, eszközök, módszerek megjelölésével, az eredmények bemutatásával)
 • A diákok szakköri munkájának eredményei, modellek, tanulmányok, fényképek, eszközök vagy azok leírása a felhasznált szakirodalom jegyzékével.
A pályamunkákat az Oktatási Minisztérium Közoktatás-fejlesztési és Értékelési Főosztályára kérjük továbbítani: Budapest V. Szalay u.10-14. (Levélcím: 1884 Budapest Pf.1.) A pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.


Dr. Bendzsel Miklós s.k.
Dr. Magyar Bálint s.k.
elnök
miniszter
Magyar Szabadalmi Hivatal
Oktatási Minisztérium
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok