2023. június 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás tanulmányi kiránduláson való részvételre

2006. december 11.
Gróf Batthyány Lajos 1807. február 10-én született Pozsonyban. Meghatározó szerepe volt a reformkorban és 1848-ban. Március 17-én a vér nélküli pesti forradalom, valamint az európai események hatására lett Magyarország miniszterelnöke. A Batthyány-kormány (első független felelős magyar minisztérium) tagjait április 7-én nevezte ki V. Ferdinánd. A kormány és az Országgyűlés gyors munkájának eredményeként az uralkodó már április 11-én szentesíthette a modern Magyarország kialakulását lehetővé tevő 31 új törvénycikket. Batthyány kormányának tagjai a kor legkiválóbb politikusai voltak. Számos kihívás várt rájuk (hadseregszervezés, pénzügyek rendbetétele, nemzetiségi kérdés stb.). Magyarország első miniszterelnökének tevékenysége, fogságba ejtése, politikai pere, kivégzése egyaránt jelképpé vált.

A 200 éve született Batthyány Lajos emlékére az Oktatási és Kulturális Minisztérium - a Történelemtanárok Egylete közreműködésével - a Nemzeti Emlékezet Program keretében tanulmányi kirándulást szervez Batthyány Lajos életének egyes fontos helyszíneire.

A tanulmányi kirándulás időpontja: 2007. március 15-18.
Tervezett útvonal: Olomoutz (Olmütz), Brno (Brünn), Austerlitz, Bratislava (Pozsony) és Wien(Bécs)

Pályázhatnak magyarországi középiskolában tanuló, 14. életévüket betöltött diákok és magyarországi általános és középiskolában tanító pedagógusok

Csak egyéni pályázók pályázhatnak, csoportok nem nyújthatnak be pályázatot.

A pályázatban közölni kell
  • a pályázó nevét, értesítési címét, telefonszámát, e-mail címét, illetve a 18. életévét be nem töltött pályázó törvényes képviselőjének (szülőjének, gondviselőjének) nevét,
  • iskolájának nevét, címét és telefonszámát.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázó
  • érvényes útlevelének fénymásolatát (mind tanuló, mind tanár esetén),
  • törvényes képviselőjének hozzájárulását az utazáshoz (18. életévét be nem töltött pályázó esetén),
  • tanuló esetén a pályázó közoktatási intézménye által kiállított igazolást arról, hogy a pályázó az intézménnyel tanulói jogviszonyban áll,
  • tanár esetén a pályázó közoktatási intézménye által kiállított igazolást arról, hogy az intézmény a pályázót pedagógus munkakörben foglalkoztatja.
  • tanuló esetén leírást (pályaművet) az alábbiakról:
Miért érdekli gróf Batthyány Lajos? Eddigi tanulmányaiban, olvasmányaiban, a médiában hogyan találkozott Batthyány nevével, tevékenységével? Ösztönözte-e további olvasmányokra? Mit gondol a felelős államférfi, az alkotmányosság, a törvények szerepéről? Miként látja a történelmi személyiség szerepét az események alakításában?
  • tanár esetén leírást (pályaművet) az alábbiakról:
Tanári munkája során milyen formában és keretek között, milyen módszerekkel tanított gróf Batthyány Lajosról? Miként jelent meg a felelős államférfi, az alkotmányosság, a törvények szerepének kérdése? Sikerült-e komplex módon bemutatni az összefüggéseket? Hogyan tudta a megfelelő történelmi kontextusban és körülmények között értékelni Batthyány szerepét? Mennyire látja fontosnak Batthyány személyiségét és hatását?

A pályamű terjedelme minimum 2 oldal, maximum 5 oldal lehet.

A tanulmányi kirándulás költségét az Oktatási és Kulturális Minisztérium fedezi.

A pályázat beérkezésének határideje: 2007. február 14.

A pályázatot a mellékletekkel együtt 1 példányban, postai úton az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Miniszteri Kabinet, Sajtóiroda 1055 Budapest Szalay u. 10-14. címre, illetve a pályaművet a zarnoczay.szilvia@okm.gov.hu e-mail címre is el kell küldeni:

A formailag hibás vagy hiányos, vagy határidőn túl beérkező pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek, hiánypótlásnak helye nincs.

A pályázók közül a Történelemtanárok Egylete által delegált bizottság dönt a tanulmányi kirándulás résztvevőiről. A tanulmányi kiránduláson 15 fő tanuló és 5 fő tanár vesz részt. A nyertesek 2007. február 28-ig kapnak írásbeli értesítést. A nyertesek listáját a Minisztérium a www.okm.gov.hu honlapon teszi közzé.

A pályázóknak a pályázattal kapcsolatban Zarnóczay Szilvia, e-mail: zarnoczay.szilvia@okm.gov.hu, tel.: 06-1-473-7445, mobil: 30/257-9061, ad további felvilágosítást.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok