2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Felhívás a Tehetségügyi Koordinációs Fórum nem kormányzati szervezeteket képviselő tagjainak megválasztására

2010. május 4.
A 1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat rendelkezése szerint létrehozott Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum civil szervezeteket képviselő tagjait - legfeljebb 4 főt - a nem kormányzati szervek delegálják. A nem kormányzati szervezetek által első alkalommal megválasztott tagok mandátuma egy, a további delegálási ciklusok - a Nemzeti Tehetség Programról szóló országgyűlési beszámolók ciklusához illeszkedően - két évre szólnak.
 
A civil tagok első alkalommal történő delegálása céljából az Oktatási és Kulturális Minisztérium felhívással fordul az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott, a tehetségsegítés területéhez kapcsolódó azon országos tevékenységi körű szervezetekhez, amelyek a tehetségsegítő tevékenységet rögzítő alapító okirattal rendelkeznek, hogy vegyenek részt a jelöltállítási rendszerben.
 
A jelöltállítási rendszerbe történő jelentkezéshez a szervezetnek a jelen közlemény megjelenésétől számított 30 napon belül az alábbi okmányokat kell benyújtania:
  • a nem kormányzati szervezet hatályos, a tehetségsegítés tevékenységét tartalmazó létesítő okiratának, alapszabályának egyszerű másolata (erre záradékként rá kell vezetni a szervezet képviselőjének aláírásával hitelesített nyilatkozatát arról, hogy a másolati példány az eredetivel mindenben megegyezik),
  • a nem kormányzati szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló jogerős bírósági végzés egyszerű másolata (erre záradékként rá kell vezetni a szervezet képviselőjének aláírásával hitelesített nyilatkozatát arról, hogy a másolati példány az eredetivel mindenben megegyezik),
  • a nem kormányzati szervezet székhelye szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat (eredeti példány),
  • a szervezet bírósági végzésben megjelölt képviselőjének eredeti, vagy 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, aki a választási eljárásban a szervezetet képviseli.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium felkéri az érintett szervezeteket, hogy a delegálásban való részvételi szándékukat (ld. 1. és 2. számú melléklet), valamint a fenti dokumentumokat
 
ajánlott küldeményként az alábbi címzéssel
2010. június 4-ig (24 óráig) adják postára:
 
Oktatásért Közalapítvány
1075 Budapest, Rumbach S. u. 19-21.
Kérjük, a borítékra írják rá: Tehetség Fórum civil tagjainak választása
 
Kizárólag a postai úton beérkezett jelentkezések fogadhatók el.
 
Minden, a fentieknek megfelelően bejelentkezett nem kormányzati szervezet egy képviselőt delegálhat a választási eljárásba. Amennyiben egy szervezet nem a hivatalos képviselőjét delegálja, abban az esetben a képviselethez teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges.
 
Az Oktatásért Közalapítvány összehívja a bejelentkezett szervezetek képviselőit
 
2010. június 24-én (csütörtök) 14 órára
az Oktatásért Közalapítvány székhelyére
1075 Budapest, Rumbach S. u. 19-21.
 
A választási eljárás menete:
A megjelent képviselők, illetve meghatalmazottak nevét felvezetik a jelenléti ívre, a jogosultságot igazoló dokumentumokat a jelenléti ívhez csatolják.
 
Minden jelenléti íven szereplő javaslatot tehet a nem kormányzati szervezeteket a Fórumban állandó tagként képviselni hivatott személyekre.
 
A jelenlévő javasolt személy szóban (ha nincs jelen, akkor írásban) nyilatkozik arról, hogy elvállalja-e a jelölést, amennyiben elfogadja azt, a jelenlévők 50% +1 szavazatának esetén felkerül a szavazólistára.
 
A szavazólistán szereplő nevekre a nem kormányzati szervezetek képviselői titkos szavazással adhatják le szavazataikat. Érvényes az a szavazólap, amelyen négy, vagy annál kevesebb név van megjelölve.
 
A négy legtöbb szavazatot kapott személy válik a Fórum állandó tagjává.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok