2023. június 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

ÚMFT: Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok

2009. szeptember 10.
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok”  
 
Pályázati források megnevezése:  
1. TÁMOP-6.1.2/A/09/1 – 6 konvergencia régióra
  2. Tükörpályázat: TÁMOP-6.1.2/A/09/1KMR – csak Közép-magyarországi régióra 
 
 
Pályázati forrás  általános célja:
A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása. 
 
Pályázat típusa: egy fordulós pályázat 
 
Pályázati forrás komponensei:
 1. települési egészségterv (összetett stratégiai terv és cselekvési program) kidolgozása,
 2. munkahelyi egészségterv kidolgozása,
 3. iskolai egészségnevelési pedagógiai program kidolgozása,
 4. egyéb, célcsoport-specifikus egészségfejlesztési terv kidolgozása.
 Rendelkezésre álló források:
 
2009
Összesen:
Összesen:
 
6 régió: 1.800.000.000 Ft
Közép-Magyarországra: 600.000.000 Ft
 
Pályázók köre:
 • Költségvetési szerv és intézményei
 • Non-profit szervezetek
 • Gazdasági társaságok
 Korlátozások a pályázók körére vonatkozóan:
 • 2008. január 1-e előtt bejegyzett/nyilvántartásba vett non-profit szervezetek nyújthatnak be pályázatot.
 • Non-profit szervezetek a fentieken túl kizárólag akkor nyújthatnak be pályázatot, amennyiben alapító okiratukban/társasági szerződésükben szerepel az alább felsorolt tevékenységek valamelyike, illetve ennek megfelelő tartalom: egészségfejlesztés, közösségfejlesztés, egészségvédelem, egészséges életmódra nevelés, megelőzés, népegészségügyi feladatok, betegcsoportok képviselete, mozgás-gazdag, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés.
 • Konzorciumi pályázás nem megengedett!
 • For-profit szervezetek kizárólag munkahelyi egészségterv és annak megvalósítására pályázhatnak.
 • Munkahelyi egészségtervre épülő programok megvalósítására abban az esetben nyújtható be pályázat, amennyiben a pályázó szervezet 2008. évi átlagos statisztikai létszáma legalább 20 fő volt;
 Támogatható  tevékenységek:
 • Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek között a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia bevitelt;
 • A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok megvalósítása, melyek hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúly mindkét oldalára – kivéve: technikai sportágakkal, extrém sportokkal, versenysporttal összefüggő programok;
 • Dohányzást, alkohol- és drogfogyasztást megelőző tudományosan megalapozott módszereket és eszközöket alkalmazó programok megvalósítása;
 • A lelki egészség védelmére/megőrzésére irányuló egészségfejlesztési és megelőzési programok megvalósítása;
 • Az életvezetési kompetenciák, az öngondoskodás képességének fejlesztését célzó programok megvalósítása az életmódváltásra kényszerülő rizikócsoportok és betegcsoportok körében;
 • A családi életre való felkészítést támogató programok megvalósítása;
 • A biztonságos szexuális életre való nevelést segítő programok megvalósítása;
 • Elsősegély nyújtási és baleset megelőzési programok megvalósítása.
 Pályázni az alábbi programokkal lehet:
 • egészségterv elkészítése (kötelező eleme a pályázatnak, 3 évre fenntartható egészségprogramokkal)
 • egészségprogramok megvalósítása (pl. egészséges táplálkozás, testmozgást támogató programok a munkahelyeken, elsősegély-tanfolyamok szervezése, baleset-megelőzési programok, dohányzás leszokás, függő betegségek megelőzése, lelki egészség védelme stb.) 
Önállóan nem támogatható tevékenységek, melyek csak a fentiek valamelyikével
együttesen valósíthatok meg:
 • Egészségterv, egészségfejlesztési terv, egészségnevelési pedagógiai program készítésében/aktualizálásaiban, megvalósításában résztvevők egészségfejlesztési tudásbázisát, képességeit, készségeit fejlesztő programokon való részvétele;
 • Tájékoztató anyagok, kiadványok tervezése, előállítása, sokszorosítása, internetes tartalomszolgáltatás, egyéb kommunikációs eszközök (pl. tájékoztató műsor, cikk szerepeltetése a helyi médiában) 
Kötelezően megvalósítandó  elemek:
 • Egészségterv, egészségfejlesztési terv, egészségnevelési pedagógiai program készítésében/aktualizálása,
 • projekt kommunikáció, valamint a tevékenységek eredményeinek mérése, értékelése;
 • menedzsment biztosítása, tájékoztatás, nyilvánosság.
Nem támogatható  tevékenység (részlet):
 • Gyógyítás, gyógyító jellegű tevékenységek;
 • OEP által finanszírozott bármely tevékenység;
 • Kizárólag promóciós, reklám jellegű tevékenységek végrehajtására irányuló projekt;
 • Technikai sportágakkal, extrém sportokkal, versenysporttal összefüggő programok;
 • Kistérségi egészségterv elkészítése és megvalósítása jelen komponens keretei között nem támogatható.  
Elszámolható  költségek:
 • Előkészítés (szükségletfelmérés, helyzetelemzés, igényfelmérés, problématérkép elkészítésének költsége;): max. 6%, max. 300.000 Ft.
 • Projektmenedzsment: max. 12%
 • Szakmai személyzet költségei
 • Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások, költségek (rendezvényszervezés, útiköltség, szállásköltség, étkezési költség, stb.)
 • Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások (szakértői díjak; tájékoztató anyagok, kiadványok elkészítésének és kivitelezésének költsége; internetes tartalomfejlesztés költségei; kommunikációs tevékenység; projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata; rendezvényszervezés; stb.
 • Egyéb szolgáltatások(nyilvánosság biztosítása): max 5%, max. 200.000 Ft
 • Beruházás, eszközbeszerzés: max. 10%
 • Rezsi költség: max. 10%, de max. 500.000 Ft
Projekt időtartama: min. 6 hónap, max. 12 hónap 
 
Fenntartási kötelezettség: zárás +3 év fenntarthatóság 
 
Támogatás mértéke: A projekt elszámolható költségének 100%-a 
 
Támogatás  összege: 1-10 millió Ft 
 
Önrész: nem szükséges  
 
Biztosítékok: 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet X. fejezetének 57-61. §-ban foglaltak
szerint 
 
Előleg igénylése: lehetséges, max. 33% 
 
Pályázat benyújtásának helye: 1051 Budapest, Arany János u. 6-8. 
 
Pályázat benyújtásának ideje: 2009. október 15-től 2010. január 7–ig.
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok