2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 8/2008. (III.20.) OKM rendelet alapján támogatásban részesülő intézményfenntartókról

2008. július 24.
A rendelet értelmében a tanulói készség- és képességfejlesztésben kiemelkedő eredményeket elért alapfokú művészetoktatási intézmények támogatását szolgálja az 500,0 millió Ft-os és a 360,0 millió forintos önkormányzati fenntartókra vonatkozó keretösszeg.

A támogatásra a helyi önkormányzatokon kívül az alapfokú művészetoktatási intézmények nem állami, nem önkormányzati fenntartói és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények is pályázhattak az általuk fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmények után.

A költségvetési törvény 5. számú mellékletének 22. pontjában foglalt - 2008. január 1-jétől augusztus 31-ig irányadó - feltételek szerinti 500 millió forintos keretösszegű támogatásra nemcsak azon alapfokú művészetoktatási intézmények pályázhattak, amelyek rendelkeznek a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) 14/B. §-ának (2) vagy (3) bekezdésében foglalt minősítéssel, hanem a minősítéssel nem rendelkező alapfokú művészetoktatási intézmények fenntartói is. Ez utóbbiak azonban az elnyert támogatást kizárólag a pályázathoz csatolt intézményi fejlesztési tervben szereplő beszerzésekre és költségekre használhatják fel a minősítés megszerzése érdekében.

A költségvetési törvény 5. számú mellékletének 22. pontjában foglalt - 2008. szeptember 1-jétől irányadó - feltételek szerinti 360 millió forintos keretösszegű támogatásra csak az R. 14/B. §-ának (2) vagy (3) bekezdésében foglalt minősítéssel rendelkező alapfokú művészetoktatási intézmények pályázhattak.

Az elnyert támogatás a minősítéssel rendelkező alapfokú művészetoktatatási intézmények esetében működtetésére, fejlesztésre, ezen belül elsősorban a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú mellékletében az alapfokú művészetoktatási intézmények számára meghatározott kötelező (minimális) eszköz- és felszerelésjegyzékben foglalt eszközök és felszerelések beszerzésére, ezen jegyzékben szereplő meglévő eszközök cseréjére használható fel.

A január 1-jétől augusztus 31-ig meghatározott szabályok szerinti keretből a támogatás folyósításáról az Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében 2008. augusztus 25-ig egy összegben intézkedik, a szeptember 1-jétől megnyíló keretből a támogatás folyósítása szeptember 25-től négy egyenlő részletben történik.

A támogatás odaítéléséről az oktatási és kulturális miniszter a rendelet 5.§ (6) bekezdésében meghatározott öttagú döntés-előkészítő bizottság javaslata alapján hozta meg döntését.

A támogatási összeg 1000 forintra kerekítve kerül utalványozásra az önkormányzati intézményfenntartók részére.

A támogatásban részesített közoktatási humánszolgáltatók egy összegű finanszírozásához a fedezetet az OKM a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai megyei szervezeti egységei részére 2008. szeptember 5-ig a kiutaláshoz szükséges kerettel együtt biztosítja.

A támogatásban részesülő közoktatási humánszolgáltatók részére a támogatás csak akkor utalható, ha a támogatási összeg elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül legkésőbb 2008. augusztus 15-ig az OKM Támogatáskezelő (cím: OKM Támogatáskezelő 1055 Budapest Bihari J. u. 5. ügyintéző: Fabulya János) részére megküldik az alábbi dokumentumokat:
  1. - egyházak kivételével - a fenntartó létezését igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági bejegyzést vagy cégkivonatot,
  2. a fenntartó képviselőjének aláírási címpéldányát,
  3. azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazást. (letölthető itt)
A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények számára a megítélt támogatás folyósításáról a fenntartójuk a "Gyakorlóiskolák normatív támogatása" előirányzat terhére gondoskodik.

Az alábbiakban a támogatott fenntartók listáit közöljük:
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok