2023. december 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 16/2009. (IV. 2.) OKM rendelet alapján támogatásban részesülő intézményfenntartókról

2009. július 14.
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 19. pontjában 860,0 millió forintos támogatást biztosított az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok számára, melynek igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter kiadta a 16/2009. (IV. 2.) OKM rendelet.
 
A támogatásra a helyi önkormányzatokon kívül az alapfokú művészetoktatási intézmények nem állami, nem önkormányzati fenntartói és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények is pályázhattak az általuk fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmények után.
 
A rendelet a minősítéssel rendelkező, ezen belül is elsősorban a kimagasló színvonalon működő alapfokú művészetoktatási intézmények támogatását tűzte ki célul. A támogatás igénylésének feltétele volt, hogy a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F. §-ban meghatározott eljárást követően az intézmény "Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény" vagy "Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény" címmel rendelkezzen.
 
A támogatás a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő alapfokú művészetoktatási intézmények fenntartói között az intézmények tanulóinak az alapfokú művészetoktatási intézmény minősítése szerint súlyozott létszáma alapulvételével került elosztására. Azon tanulók után, akiktől a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. §-ának (2) bekezdésében és a 117. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint térítési díj nem szedhető, emelt összegű támogatás jár.
 
A támogatásban részesített önkormányzatok részére a támogatás folyósításáról az ÖM utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében 2009. augusztus 25-ig egy összegben intézkedik.
 
A támogatásban részesített közoktatási humánszolgáltatók egy összegű finanszírozásához a fedezetet az OKM a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága illetékes megyei szervezeti egységei részére a 2009. októberi normatíva átutalásához szükséges kerettel egyidejűleg biztosítja.
 
Az elnyert támogatás felhasználható:
 
  1. a) az alapfokú művészetoktatási intézmény vagy alapfokú művészetoktatási tevékenységet ellátó intézményegység, tagintézmény működési jellegű kiadásainak (személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb működési célú kiadások) fedezésére, valamint
  2. b) olyan tevékenység finanszírozására, amely új, vagy a korábbinál műszaki, technikai szempontból korszerűbb tárgyi eszközök létrehozására irányul, illetve a meglévő tárgyi eszközök műszaki, technikai paramétereinek korszerűsítését valósítja meg (fejlesztés) az alapfokú művészetoktatási intézményben vagy alapfokú művészetoktatási tevékenységet ellátó intézményegységben, tagintézményben.
A támogatás felhasználható 2009. április 5-től (a rendelet hatályba lépésének napjától) 2009. december 31-ig, illetve a 2009. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2010. június 30-ig.
 
Az egy tanulóra vonatkozó támogatás összegére és a támogatásban részesíthető fenntartók körére vonatkozóan a rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott döntés-előkészítő bizottság javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter az alábbi döntést hozta.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok