2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 18/2010. (IV. 7.) OKM rendelet alapján támogatásban részesülő intézményfenntartókról

2010. július 22.
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 13. pontjában 460,0 millió forintos támogatást biztosít az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok számára.
 
A rendelet alapján az alapfokú művészetoktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat, intézményi társulás székhely önkormányzata, többcélú kistérségi társulás, az alapfokú művészetoktatási intézményt fenntartó nem állami intézmény fenntartója (az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetében biztosított keret terhére), továbbá a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények az általuk ellátott közoktatási feladatokra nyújthattak be igénylést.
 
A támogatás elsősorban a hátrányos helyzetű tanulók száma alapján volt igényelhető, tekintettel arra, hogy ezek a tanulók a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 117. §-ának (2) bekezdése alapján mentesülnek a térítési díj fizetési kötelezettség alól. A támogatás elsődlegesen ennek kompenzálására szolgál. A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) 14/B. §-ának (3) bekezdésében foglalt „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” minősítéssel rendelkező intézmény (intézményegység, tagintézmény) fenntartói, valamint a Waldorf iskolák kerettanterve alapján nevelő és oktató iskolák fenntartói a nem hátrányos helyzetű, alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók után is igényelhettek támogatást.
 
Az egy hátrányos helyzetű tanulóra jutó támogatás mértéke 5411 forintban, míg a nem hátrányos helyzetű tanulókra jutó támogatás összege 3840 forintban került meghatározásra a rendelet 4. §-ának (5) bekezdésében meghatározott döntés-előkészítő bizottság javaslata alapján. E mérték figyelembe veszi a rendelkezésre álló keretösszeget, valamint a rendelet 4. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat, amely szerint a hátrányos helyzetű (beleértve a halmozottan hátrányos helyzetű) tanulók után emelt összegű támogatás kerül megállapításra, amelynek mértéke tanulónként nem lehet kevesebb a nem hátrányos helyzetű tanuló után tanulónként megállapításra kerülő összeg 1,4-szeresénél.
 
A támogatásban részesített önkormányzatok részére a támogatás folyósításáról a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a 2010. augusztus havi nettó finanszírozás keretében egy összegben intézkedik.
 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a támogatásban részesített közoktatási humánszolgáltatók egy összegű finanszírozásának fedezetét a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága illetékes megyei szervezeti egységei részére a 2010. októberi normatíva átutalásához szükséges kerettel egyidejűleg biztosítja.
 
A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények számára a 18/2010. (IV. 7.) OKM rendelet alapján megítélt támogatás folyósításáról a fenntartójuk a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” előirányzat terhére gondoskodik.
 
A támogatás felhasználható
  • az alapfokú művészetoktatási intézmény vagy alapfokú művészetoktatási tevékenységet ellátó intézményegység, tagintézmény működési jellegű kiadásainak (személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb működési célú kiadások) fedezésére, valamint
  • olyan tevékenység finanszírozására, amely új vagy a korábbinál műszaki, technikai szempontból korszerűbb tárgyi eszközök létrehozására irányul, valamint a meglevő tárgyi eszközök műszaki, technikai paramétereinek korszerűsítését valósítja meg (fejlesztés) az alapfokú művészetoktatási intézményben vagy az alapfokú művészetoktatási tevékenységet ellátó intézményegységben, tagintézményben.
Az elnyert támogatás legalább 50%-át tárgyi eszközök beszerzésére kell fordítani.
 
Az elnyert támogatást csak a miniszteri döntésnek a tárca honlapján történő megjelenését követően lehet felhasználni 2010. december 31-ig. A 2010. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2011. június 30-ig használható fel.
 
A támogatás összegére és a támogatásban részesíthető fenntartók körére vonatkozóan a döntés-előkészítő bizottság javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter az alábbi döntést hozta.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok