2023. március 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának bemutatása

2007. szeptember 18.
A program rövid bemutatása:
 
A program célja, hogy a középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével biztosítani lehessen, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb arányban tanulhassanak eredményesen nappali tagozatos, érettségit adó szakközépiskolai és gimnáziumi osztályokban a legszegényebb, legképzetlenebb szülők gyermekei.
A programban középiskolai kollégiumok vállalnak felelősséget azért, hogy a program jól körülírt célcsoportjához tartozó, meghatározott számú gyermeket - egy év felkészítő munkát követően - szakközépiskolába vagy gimnáziumba beiskolázzanak, és az öt éves program keretében nappali tagozatos osztályokban érettségi bizonyítványhoz segítsék őket.
A kollégiumi program kiegészül egy középiskolai tanulmányokra felkészítő, elsősorban a kulcskompetenciák fejlesztését felvállaló - előkészítő kilencedik évfolyammal, amelyet valamelyik, a kollégiummal együttműködő középiskola szervez meg.
 
A programban részt vevő intézmények a program végrehajtása során a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti pedagógiai rendszer alapján működnek. A pedagógiai rendszer részét képezi a tanterv, a ráépülő tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer, a gyakorlati alkalmazást lehetővé tévő, illetve segítő akkreditált pedagógusképzési és - továbbképzési kínálat, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység.
 
A program az egyéni különbségekre alapozott nevelés kialakításának szükségességéből indul ki. A differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. A nevelés, az oktatás igazodik a gyermekhez, s ez azt is jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek a gyermek részese.
 
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program pedagógiai rendszeréről szóló miniszteri közlemény az Oktatási Közlöny 2005. február 22-i számában jelent meg. Miniszteri közlemény >>
 
Pályázati tudnivalók:
 
Pályázni a programban résztvevő, előkészítő évet szervező középiskolákba lehet. A pályázatnak tartalmazni kell a pályázati egységcsomag hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok  beszerezhetőek a programban résztvevő intézményekben,  vagy letölthetők az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), vagy az AJKP honlapjáról (www.ajkp.hu).
 
A pályázat beadási határideje (a postai bélyegző legutolsó dátuma): 2007. december 10. hétfő. A pályázatot a pályázati felhívás mellékletében szereplő intézményekből kiválasztott középiskolába kell postán eljuttatni. 
 
A borítékra kérjük, írják rá: "Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja". A pályázat eredményéről a kiválasztott középiskola 2008. január 31-ig tájékoztatja a jelentkezőket.
A program finanszírozása:
 
A speciális program többletfeladatainak fedezetére a központi költségvetés normatív támogatást biztosít a tanulók után az előkészítő évet biztosító középiskolák és a kollégiumok számára. Ehhez - sok esetben - csatlakoznak a delegáló önkormányzatok a tanulók részére biztosított tanulmányi ösztöndíjjal vagy szociális támogatással.
 
A programban résztvevő középiskoláknak és kollégiumoknak azonban lehetőségük van saját döntésük alapján az általuk rászorultnak ítélt tanulók számára étkezési, utazási, ruhavásárlási, tanszer vagy egyéb támogatást nyújtani.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok