2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás "A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója 2007" cím elnyerésére

2007. december 11.
"A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója" címre

PÁLYÁZAT

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága pályázatot ír ki

"A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója 2007"

cím elnyerésére.

A pályázat célja:
 • a tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
 • a fair-play szellemének ápolása,
 • az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés,
 • az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése,
 • a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.
A pályázók köre:
A címre a felterjesztett diákok és hallgatók az alábbi korcsoportok szerint részesülnek elismerésben:

II. korcsoport: 1996-1997-ben születettek;
III. korcsoport: 1994-1995-ben születettek;
IV. korcsoport: 1992-1993-ban születettek;
V. korcsoport: 1990-1991-ben születettek;
VI. korcsoport: 1988-1989-ben születettek, a középfokú iskolai tanulmányaik befejezéséig

VII. korcsoport
a 2006/2007-es tanévben felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói.

A korcsoportok megállapítása a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpiai Versenykiírása általános szabályai alapján történt. A korcsoport besorolásáról igazolást kell csatolni! (adatlapon található nyilatkozat) Az intézmény igazgatója, valamint a testnevelő tanár vagy az edző által aláírt pályázatot a nappali tagozatos diák/hallgató, vagy az intézmény adhatja be.

A cím elnyerésére felterjeszthetők azok a diákok és hallgatók, akik a 2006-2007-es tanévben:
 • a II., III., IV., korcsoportban 4,80, vagy annál magasabb,
 • az V., VI. korcsoportban 4,70, vagy annál magasabb,
 • a VII. korcsoportban 4,00 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el, továbbá
 • 2006. szeptember 1. és 2007. augusztus 31. között hazai és nemzetközi versenyen eredményesen szerepeltek.
 • A nemzetközi versenyek eredményeit csak az V-VI-VII korcsoportban veszik figyelembe a pályázat kiírói, kivétel a IV. korcsoportban a ritmikus gimnasztika, a sakk, az úszás, a torna és a tenisz sportág világversenyei.
A pályázatok elbírálásánál csak az országos szervek, illetve szervezetek (országos sportági szövetségek, Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség, Magyar Diáksport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége) által hitelesített versenyeredmények értékelhetők.

A pályázaton csak a Nemzeti Sportszövetség által regisztrált sportági szakszövetségek által képviselt sportágak nevezését fogadjuk el (www.nssz.hu).

A pályázati összeg forrása: 11/4/29. című fejezeti kezelésű előirányzat.
Az elnyerhető támogatás: A díj elnyerése pénzjutalommal nem jár. A díjazottak emlékplakettet és oklevelet kapnak.

A pályázatok elbírálása:
 • A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium által felkért 10 tagú, független szakemberekből álló Bíráló Bizottság bírálja el, amely a döntés meghozatalánál a tanuló, hallgató számára legkedvezőbb nemzetközi és hazai versenyek eredményeit veszi figyelembe. Kérjük, hogy csak a pályázati lapon megjelölt versenytípusokat jelöljék meg, mert a bírálóknak csak azokat áll módjukban figyelembe venni.
 • A bírálók kizárólag az országos szervezetek által a pályázati adatlapon hitelesített eredményeket veszik figyelembe. Egyéb dokumentumok, igazolások a pályázat elbírálását nem befolyásolják. Faxon visszaigazolt adatlapokat nem tudunk figyelembe venni!
 • A bíráló bizottság csak az olimpiát, a világ- és Európa-bajnokságot, - amennyiben az adott sportágban világ- és Európa bajnokság nem kerül megrendezésre - universiade-t, főiskolás vb-t, gymnasiade-t, a korosztályos világbajnokságot, Európa-bajnokságot és a Középiskolás Világjátékokat, valamint az AGFIS Világjátékokat tekinti a pályázat keretében nemzetközi versenynek, az egyéb nemzetközi versenyeken elért eredményeket nem veszi figyelembe.
A felterjesztéseket a döntésben érintettek (testnevelő tanárok, edzők, intézményvezetők) egyetértésével az alábbi címre kell benyújtani:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Pályázatkezelési Önálló Osztály
1374 Budapest, Pf. 564.

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: "A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója - 2007" pályázat

A pályázati dokumentáció:
3 példányban beküldendő (1 példány eredeti és 2 példány másolat);
 • a döntésben érintettek aláírásával ellátott, lebélyegzett, hiánytalanul kitöltött adatlap (az adatlapon kérjük pontosan feltüntetni a versenyek pontos megnevezését, helyszínét, időpontját, a versenyszámot és az elért helyezést). Az adatlapon feltüntetet versenyek hitelességét a sportági szakszövetség, (a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség, Magyar Diáksport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége) (aláírás, pecsét) és az oktatási intézmény (aláírás, pecsét) igazolja.
 • a Korcsoport igazolásáról nyilatkozat (adatlapon található) a szakszövetség, vagy a Magyar Diáksport Szövetség igazolásával (aláírás, pecsét),
 • a tanulmányi értesítőnek a nevelési-oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata, a pályázó 2006/2007-es tanévre vonatkozó eredményeiről (II.-VI. korcsoportban II. félévi eredmények),
 • a leckekönyv 2006/2007-es tanévi II. félévének bejegyzéseit tartalmazó oldal fénymásolata, az intézmény által hitelesítve (VII. korcsoport),
 • A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha mindhárom (egy példány eredeti, két példány másolat) beérkezik.
A pályázati dokumentáció kizárólag elektronikus úton, a pályázat hivatalos honlapjairól érhető el: www.okmt.hu, www.okm.gov.hu.
 
Az adatlap letölthető innen.

Kérjük a bizonyítvány vagy leckekönyv másolatát a nevelési-oktatási intézménnyel hitelesíttetni! Csak az aláírással és pecséttel hitelesített másolatokat fogadjuk el!

A kért mellékletek nélkül, vagy hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen!

A határidőn túl beérkezett és a formailag hibás (hiányosan kitöltött, mellékletek nélküli, hiányos mellékletekkel ellátott) pályázatokat a Bíráló Bizottság nem értékeli!

A pályázat benyújtása és elbírálása
A pályázat benyújtási határideje: 2008. január 21. (postabélyegző kelte). Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!

Az értékelést az Oktatási és Kulturális Minisztérium által felkért bíráló bizottság végzi. A bizottság által felterjesztett javaslatot az OKM közoktatási szakállamtitkára hagyja jóvá. A nyertes pályázók és az érintett intézmények 2008. március 24 -ig tájékoztatást kapnak. A teljes lista olvasható lesz az Interneten, a www.okm.gov.hu és a www.omai.hu honlapokon.

Az elismerésben részesülő diákokat külön is értesítjük, s egyben meghívót is kapnak

"A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója" cím díjátadó ünnepségére

amely 2008 tavaszán kerül megrendezésre.

Egyéb információk:
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információt ad az OKM Támogatáskezelőnél Koós Bernadett pályázati szakreferens a 354-7546-os telefonszámon (munkanapokon 8.30-12. illetve 13-16 óra között, pénteken 8-14 óráig.).

Szakmai jellegű információ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztályán Tompa Ferenc szakmai referenstől kérhető a 473-7310-es telefonszámon munkanapokon 8.00-16.30 között (pénteken 8-14 óráig).

Adatlap letöltése

Értékelés szempontrendszere

A sportági hazai és nemzetközi versenyeredményekért kapható pontszámok:

 
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Olimpia
2000
1500
1000
500
300
100
Világbajnokság
Universiade
AGFIS- Világjátékok
1000
700
500
300
200
100
Európa bajnokság
800
600
400
200
150
100
Nemzetközi "A" Utánp. VB-EB
Főiskolás VB
600
450
350
200
100
50
Felnőtt Országos bajnokság.
500
400
300
150
100
50
Korosztályos országos bajnokság
400
300
200
100
50
20
Magyar Egyetemi Főiskolai OB
Diákolimpia
400
300
200
100
50
20

2. A tanulmányi eredmények pontozása:
Az alsó határt kereken érje el a tanuló eredménye, azaz felfelé kerekítés nincs (pl. ha 4,73 az eredmény, azt nem kerekíthetjük 4,80-ra. További esetben ha az eredmény az 5 tizedet nem éri el (pl.: 4,84, akkor lefelé kerekítünk és 600 pontot kap, ha 4,85 (vagy több) akkor felfelé kerekítünk és megkaphatja a 800 pontot. Ez az elv érvényes minden korcsoportban.

II.-III.-IV:korcsoport:
Pontszám
5,00
1200
4,90
900
4,80
600

V.-VI. korcsoport
Pontszám
5,00
1200
4,90
900
4,80
600
4,7
300

VII. korcsoport
Pontszám
5,0
1000
4,9
950
4,8
850
4,7
750
4,6
650
4,5
550
4,4
450
4,3
350
4,2
250
4,1
150
4,0
100
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok