2024. április 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2007. (III.14.) OKM rendelet alapján támogatásban részesülő intézményfenntartókról

2007. augusztus 27.
A 300 millió forintos keretösszeg szolgálja a minőségbiztosítási, mérési, értékelési, ellenőrzési feladatokhoz történő hozzájárulást, melyet az országos közoktatási mérések keretében átlag alatti eredményt elért intézmények tanulólétszáma után lehetett igényelni. A támogatás célja külső szakértő igénybevételével az intézményi minőségirányítási program (IMIP) továbbfejlesztése a pedagógiai eredményesség javítása érdekében. Ezzel a lemaradó, leszakadó, többségében hátrányos helyzetű térségekben működő közoktatási intézmények felzárkózását kívánjuk elősegíteni.

A támogatás igénylése alapjául a 2006. évi, az alapkészségeket, képességeket - a negyedik évfolyam esetében az olvasáskészséget, az elemi számolási készséget és az elemi gondolkodási képességet hatodik, nyolcadik, tizedik évfolyamok esetében az olvasás-szövegértést; matematikai eszköztudást, - vizsgáló országos mérés-értékelésnek az országos átlagához viszonyított intézményi mérési eredményei szolgálnak. Támogatásra azok a fenntartók voltak jogosultak amelyek intézményi átlaga a rendeletben jelzett négyszázötven átlagos képességpont alatt volt, hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyam bármelyikén mindkét képességterület vonatkozásában, negyedik évfolyam esetében a fent jelzett készségek és képesség gyakorlottsági mutatói intézményi átlaga 35% alatt maradt.

A benyújtott támogatási igényeket -összevetve azokat a 2006. évi országos mérések országos és intézményi adatbázisaival - szakértők vizsgálták meg, valamint tartalmi értékelő lapon pontozták a pályázat részeként beküldött az intézmény minőségirányítási program továbbfejlesztésének irányait meghatározó ütemtervet és akciótervet.

Tekintettel arra, hogy a támogatás az érintett tanulói létszám alapján történik annak érdekében, hogy az alacsony tanuló létszámú intézményeknek is megfelelő forrás álljon rendelkezésre szakértő igénybevételéhez, az alábbi tanulólétszámokra épülő súlyozásról született döntés:

Ha az intézmény pályázattal érintett tanulói létszáma nem éri el, a 80 főt a súlyszám: 3
Ha az intézmény pályázattal érintett tanulói létszáma meghaladja a 80 főt, de nem éri el a 120 főt a súlyszám: 2,5
Ha az intézmény pályázattal érintett tanulói létszáma meghaladja a 120 főt, de nem éri el a 200 főt a súlyszám: 2
Ha az intézmény pályázattal érintett tanulói létszáma meghaladja a 200 főt, a súlyszám 1

A támogatott intézmények esetében a KIR adatbázis szerinti - és a befogadott évfolyamokra vonatkozó- tanuló létszám, szorozva a súlyszámmal adja meg a támogatással érintett létszámot.

Az oktatási és kulturális miniszter a rendelet alapján benyújtott pályázatokkal kapcsolatban, a rendeletben meghatározott eljárást követően az alábbi intézményfenntartók intézményei részére ítélt meg a támogatást.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok