2023. március 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 11/2008. (III.29.) OKM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján támogatásban részesülő intézményfenntartókról

2008. szeptember 8.
A pályázat célja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 40. §-ának (11) bekezdésében meghatározott intézményi minőségirányítási program továbbfejlesztése, továbbá - a Kt. 99. §-ában foglalt országos mérési és értékelési eredmények figyelembevételére épülő - pedagógiai célú intézményfejlesztési terv kidolgozásának és intézményfejlesztési csomag megvalósításának a költségeihez történő hozzájárulás.
A támogatás igénylése alapjául a 2007. évi, az alapkészségeket, képességeket - a negyedik évfolyam esetében az olvasáskészséget, az elemi számolási készséget és az elemi gondolkodási képességet, a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamok esetében a szövegértést és a matematikai eszköztudást - vizsgáló országos mérés-értékelésnek az országos átlagához viszonyított intézményi mérési eredményei szolgálnak a megnevezett képességterületek, képességek vonatkozásában.

A támogatásra a helyi önkormányzatokon kívül a nem állami, nem önkormányzati fenntartók és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények is pályázhattak az általuk fenntartott közoktatási intézmények vonatkozásában.

A támogatás odaítéléséről az oktatási és kulturális miniszter a rendelet 3.§ (5) bekezdésében meghatározott öttagú döntés-előkészítő bizottság javaslata alapján hozta meg döntését.

Az önkormányzati intézményfenntartók részére a támogatás folyósításáról az Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a költségvetési törvény 5. számú melléklet 18. b) pontja szerinti előirányzat terhére 2008. szeptember 15-ig intézkedik.

A támogatásban részesített közoktatási humánszolgáltatók egy összegű finanszírozásához a fedezetet az OKM a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai megyei szervezeti egységei részére 2008. szeptember 15-ig a kiutaláshoz szükséges kerettel együtt biztosítja.

A támogatásban részesülő közoktatási humánszolgáltatók részére a támogatás csak akkor utalható, ha a támogatási összeg elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül legkésőbb 2008. szeptember 19-ig az OKM Támogatáskezelő (cím: OKM Támogatáskezelő 1055 Budapest Bihari J. u. 5. ügyintéző: Németh István) részére megküldik az alábbi dokumentumokat:
  1. - egyházak kivételével - a fenntartó létezését igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági bejegyzést vagy cégkivonatot,
  2. a fenntartó képviselőjének aláírási címpéldányát,
  3. azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazást. (letölthető melléklet)
A fenntartók az elnyert támogatást egy olyan komplex intézményfejlesztési csomag megvalósításához használhatják fel, amely legalább az alábbi elemeket tartalmazza:
  1. a Hivatal honlapján közzétett szoftver felhasználásával létrehozott iskolajelentés mérésben érintett évfolyamai adatsorainak részletes elemzése, nevelőtestületi értekezletek keretében történő bemutatása és mindezek dokumentálása,
  2. az intézményi pedagógiai tevékenység fejlesztése érdekében elvégzendő feladatokat rendszerező, az intézményi mérési-értékelési adatokra épülő részletes intézkedési terv kidolgozása és megvalósítása,
  3. az érintett intézmény vagy intézményegység teljes munkaidőben munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusainak legfeljebb 15%-a számára a mérési eredmények alapján elkészített elemzéshez és a b) pontban jelzett intézkedési terv iskolai céljaihoz illeszkedő legalább 30 órás akkreditált továbbképzés,
  4. az intézményi mérés-értékelés adatainak elemzésében, feldolgozásában részt vevő pedagógusok számára az adatelemzést támogató szakmai-módszertani felkészítés.
A mérési eredmények a) pont szerinti iskolai elemzése során és a b) pont szerinti intézkedési tervben ki kell térni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményeinek elemzésére és az esetlegesen szükséges felzárkóztatásuk érdekében tervezett intézkedésekre.
A fejlesztési csomag megvalósítható szakértő vagy szakmai szolgáltató igénybevételével, illetve anélkül is. Amennyiben a fejlesztési csomag megvalósításához szakértő közreműködését veszik igénybe, a megbízott szakértő kizárólag az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 1. §-a (1) bekezdésének b), e), g), l), p), s) pontjaiban meghatározott szakterületre szakosodott közoktatási szakértő lehet.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok