2023. december 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 11/2008. (III.29.) OKM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján támogatásban részesülő intézményfenntartókról

2008. szeptember 8.
A pályázat célja az országos mérési és értékelési eredményeket már a 2008-at megelőző években is részletesen elemző, és az elemzés alapján a pedagógiai programjukat, helyi tantervüket és intézményi minőségirányítási programjukat átdolgozó vagy konkrét cselekvési, fejlesztési tervet kidolgozó közoktatási intézmények - a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet (a továbbiakban: OM rendelet) 9. §-ának (1) bekezdésében meghatározott - minőségfejlesztési szervezetének munkájában részt vevő pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítésben történő részesítése volt.
A támogatásra a helyi önkormányzatokon kívül a nem állami, nem önkormányzati fenntartók és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények is pályázhattak az általuk fenntartott közoktatási intézmények vonatkozásában.

A támogatás odaítéléséről az oktatási és kulturális miniszter a rendelet 3.§ (5) bekezdésében meghatározott öttagú döntés-előkészítő bizottság javaslata alapján hozta meg döntését.

Az önkormányzati intézményfenntartók részére a támogatás folyósításáról az Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a költségvetési törvény 5. számú melléklet 18. b) pontja szerinti előirányzat terhére 2008. szeptember 25-ig intézkedik.

A támogatásban részesített közoktatási humánszolgáltatók egy összegű finanszírozásához a fedezetet az OKM a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai megyei szervezeti egységei részére 2008. szeptember 15-ig a kiutaláshoz szükséges kerettel együtt biztosítja.

A támogatásban részesülő közoktatási humánszolgáltatók részére a támogatás csak akkor utalható, ha a támogatási összeg elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül legkésőbb 2008. szeptember 19-ig az OKM Támogatáskezelő (cím: OKM Támogatáskezelő 1055 Budapest Bihari J. u. 5. ügyintéző: Németh István) részére megküldik az alábbi dokumentumokat:
  1. - egyházak kivételével - a fenntartó létezését igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági bejegyzést vagy cégkivonatot,
  2. a fenntartó képviselőjének aláírási címpéldányát,
  3. azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazást. (letölthető melléklet)
A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények számára a megítélt támogatás folyósításáról a fenntartójuk a "Gyakorlóiskolák normatív támogatása" előirányzat terhére gondoskodik.
A támogatás kizárólag pedagógus kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítésére és járulékaira fordítható.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok