2024. április 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 11/2008. (III.29.) OKM rendelet 4. §-a (teljesítmény motivációs pályázati alap) szerint támogatásban részesülő intézményfenntartókról

2008. szeptember 22.
A pályázat célja: kiemelt munkavégzésért járó, egy alkalomra megállapított keresetkiegészítésre és járulékaira fordítható támogatás nyújtása.

A teljesítmény motivációs pályázati alapból támogatást a fenntartók abban az esetben igényelhettek, ha az általuk fenntartott óvodák, iskolák, kollégiumok rendelkeznek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt.). 40. §-ának (10)-(11) bekezdésében meghatározott - a szülői szervezet (közösség) által véleményezett - intézményi minőségirányítási programmal és az abban meghatározott módon pedagógus vagy alkalmazotti teljesítményértékelési rendszert működtetnek az önértékelési tevékenységük részeként.

A helyi önkormányzati fenntartók esetében további feltétel volt, hogy rendelkezzenek a Kt. 85. §-ának (7) bekezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási programmal, valamint az intézményi minőségirányítási program önkormányzati testület által történő elfogadásával.

A támogatásra a helyi önkormányzatokon kívül a nem állami, nem önkormányzati fenntartók és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények is pályázhattak az általuk fenntartott közoktatási intézmények vonatkozásában.

A támogatás odaítéléséről az oktatási és kulturális miniszter a rendelet 4.§ (6) bekezdésében meghatározott háromtagú döntés-előkészítő bizottság javaslata alapján hozta meg döntését, figyelembe véve a szakértői értékeléseket.

Az önkormányzati intézményfenntartók részére a támogatás folyósításáról az Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a költségvetési törvény 5. számú melléklet 18. c) pontja szerinti előirányzat terhére 2008. szeptember 30-ig intézkedik.

A támogatást elnyert közoktatási humánszolgáltatók támogatásához szükséges forrást az OKM a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai megyei szervezeti egységei részére a normatíva átutalásához szükséges kerettel együtt biztosítja a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport "Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás" előirányzata terhére.

A támogatásban részesülő közoktatási humánszolgáltatók részére a támogatás csak akkor utalható, ha a támogatási összeg elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül legkésőbb 2008. szeptember 30-ig az OKM Támogatáskezelő (cím: OKM Támogatáskezelő 1055 Budapest Bihari J. u. 5. ügyintéző: Grátzlné Kubáth Magdolna) részére megküldik az alábbi dokumentumokat:
a) - egyházak kivételével - a fenntartó létezését igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági bejegyzést vagy cégkivonatot,
b) a fenntartó képviselőjének aláírási címpéldányát,
c) azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazást. (inkasszó nyilatkozat)
A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények számára a megítélt támogatás folyósításáról a fenntartójuk a "Gyakorlóiskolák normatív támogatása" előirányzat terhére gondoskodik.

A támogatás kizárólag pedagógus kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítésére és járulékaira fordítható.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok