2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM pályázati felhívása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre

2007. szeptember 13.
 
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre
 
 
 
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet helyi/kerületi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok számára a településükön - elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein - lakó tehetséges, nyolcadik osztályos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére.
 
A program célja, hogy segítse a valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény. 121. § 14. pontja szerint akit a családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; halmozottan hátrányos helyzetű, aki után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és a törvényes felügyeletet ellátó szülő legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be), vagy az osztályfőnök által bármilyen más oknál fogva hátrányos helyzetűnek tartott tehetséges diákok továbbtanulását.
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan közoktatási intézményekben tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.
Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat az Arany János Programiroda és a programhoz tartozó gimnáziumok közösen bírálják el. A tanulók, a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2008. január 11-12-én) - egy nem szaktárgyi jellegű - felvételi elbeszélgetésen vesznek részt, fogalmazást írnak és részképességet vizsgáló feladatlapokat töltenek ki. A hátrányos helyzetet objektív kritériumok alapján ítéljük meg.
A sikeresen teljesítő tanulók - lehetőség szerint - megyéjük neves gimnáziumába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam és az érettségi vizsgarendben előírt tanulmányi idő után tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi képzésben, matematika- és informatika-oktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű nyelvi érettségire (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) angol nyelvből, a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, valamint gépjárművezetői engedélyhez juthatnak.
A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.
 
Pályázni a pályázati egységcsomag hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban résztvevő gimnáziumokban szerezhetők be, vagy letölthetők az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu).
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyi/kerületi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének - lehetőleg anyagi támogatásról is szóló - határozatát, a nevelőtestület és a szülő támogató nyilatkozatát, a személyi adatlapot, az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését, amelyben megindokolja a tanuló hátrányos helyzetét, a tanuló kézzel írott önéletrajzát, valamint azt, hogy a programban résztvevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét. A programban résztvevő gimnáziumok és kollégiumok közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.
A felvételi sorrend kialakítása során, a megfelelt minősítést elérő tanulók között a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek. (Miniszteri Közlemény a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjáról 6.1 pont.)
 
A pályázat beadási határideje (a postai bélyegző legutolsó dátuma): 2007. december 10. hétfő. A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat a bizottság nem értékeli.
 
A pályázatot postai úton a települési önkormányzat juttatja el a kiválasztott intézmény címére!
 
A borítékra, kérjük, írják rá: "Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja".
 
 
A pályázat eredményéről 2008. január 31-ig tájékoztatjuk a jelentkezőket.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban résztvevő intézmények programfelelőseitől vagy az Arany János Programiroda vezetőjétől Tolnai Józseftől, tel.: 06-1-235-7299, e-mail cím: tolnai.jozsef@ajkp.hu.
 
A program keretében az alábbi közoktatási intézményekbe kérhetik a tanulók felvételüket:
 
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
3950 Sárospatak, Arany J. u. 3-7.
Tel: 47/312-140
http://www.arpad-sp.sulinet.hu
Programfelelős: Vaskó Erika
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4.
Tel: 74/451-719
http://www.petofi-bhad.sulinet.hu
Programfelelős: Kecskés-Kiss Péter
Tóth Árpád Gimnázium
4024 Debrecen, Szombathi u. 12.
Tel: 52/411-225
http://www.tagdebr.sulinet.hu
Programfelelős: Bánki András
Balassi Bálint Gimnázium
2660 Balassagyarmat, Deák F. u 17.
Tel: 35/300-011
http://www.balassi-bgy.sulinet.hu
Programfelelős: Kovács Jánosné
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium
5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15.
Tel: 66/515-582; 66/515-579; 66/515-577
http://gimnázium.mezobereny.hu
Programfelelős: dr. Baukóné Baksai Edit
Jurisich Miklós Gimnázium
9730 Kőszeg, Hunyadi u. 10.
Tel: 94/360-131
http://server.jurisich-koszeg.sulinet.hu
Programfelelős: Oroszné Kupi Teréz
Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
Tel: 45/410-045
http://www.besi.hu
Programfelelős: Szűcs Andrásné; Bíró Gábor
Szilágyi Erzsébet Gimnázium
3300 Eger, Ifjúság u. 2.
Tel: 36/324-808 http://server.eszeg.sulinet.hu
Programfelelős: Flaskay Miklós
 
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Budai u. 7.
Tel: 22/506-162
http://www.teleki-szfvar.sulinet.hu
Programfelelős: Gajda Péter
Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Tel: 76/481-583
http://www.kjg.hu
Programfelelős: Buday Rezső
Puskás Tivadar Távközlési Technikum
1097 Budapest, IX. Gyáli u. 22.
Tel: 1/280-4500
http://www.puskas.hu
Programfelelős: dr. Pomozi András
Türr István Gimnázium
8501 Pápa, Fő u. 10.
Tel: 89/324-394
http://www.turri-papa.sulinet.hu
Programfelelős: Grőber Attila
Földes Ferenc Gimnázium
3525 Miskolc, Hősök tere 7.
Tel: 46/508-459
http://www.ffg.sulinet.hu
Programfelelős: Kovács Attiláné
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
Tel: 62/420-524
http://www.radnoti-szeged.sulinet.hu
Programfelelős: Szöllősy László
Varga Katalin Gimnázium
5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
Tel: 56/512-240
http://www.varga-szolnok.sulinet.hu
Programfelelős: dr. Kissné Nagy Éva
Leőwey Klára Gimnázium
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel: 72/518-462
http://www.leowey-pecs.sulinet.hu
Programfelelős: Bereczkiné Székely Erzsébet
Lovassy László Gimnázium
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.
Tel: 88/566-360
http://www.lovassy.hu
Programfelelős: Bagi Péter
 
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 29-37.
Tel: 42/315-911
http://www.zrinyi-nyh.sulinet.hu
Programfelelős: Nagy Andrea
Neumann János Középiskola és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
Tel: 36/536-070, 36/325-311
http://www.nejanet.hu
Programfelelős: Szakaliné Haraszti Éva
Révai Miklós Gimnázium
9021 Győr, Jókai Mór út 21.
Tel: 96/526-040
http://www.revai.hu
Programfelelős: Erdős László
Táncsics Mihály Gimnázium
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 17
Tel: 82/512-128
http://www.tancsics.hu
Programfelelős: Kovács Ágnes
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1.   A képviselő-testület határozatának kivonatát (1. sz. melléklet)
2.   A nevelőtestületi nyilatkozatot (2. sz. melléklet)
3.   A szülő nyilatkozatát (3. sz. melléklet)
4.   A tanuló személyi adatlapját (4. sz. melléklet)
5.   A választott intézmények megjelölését (5. sz. melléklet)
6.   Az osztályfőnök jellemzését a hátrányos helyzet indoklásával - 2 példányban
7.   A tanuló kézzel írott önéletrajzát - 2 példányban
 
(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; miért akar a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt venni.)
 
A pályázat eredményéről történt értesítés után februárban, a hagyományos középiskolai felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a gimnáziumokba kell elküldeni! (A 2007. január 31-ig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is - más tanuló visszalépése esetén - bekerülhetnek a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába.)
 
 
A pályázatokat legkésőbb 2007. december 10-ig a települési önkormányzat juttatja el az első helyen kiválasztott közoktatási intézmény címére!
 
A borítékra, kérjük, írják rá: "Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja".

 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok