2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM pályázati felhívása a "Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában" való részvételre

2007. szeptember 13.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre
 
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a 2007/2008-as tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre.
 
A programba jelentkezhet minden olyan halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, aki megfelel a következő feltételeknek:
 
a) A pályázó törvényes felügyeletét gyakorló szülők tanulmányaikat legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán fejezték be, és a pályázó gyermeket   a családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vette, illetve, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; vagy
 
b) A tanuló a gyermekvédelmi gondoskodás otthont nyújtó formájában él;
 
A programba jelentkezhet - és egyéni elbírálás alapján korlátozott számban bekerülhet - olyan hátrányos helyzetű tanuló is:
 
a) akinek az esetében a törvényes felügyeletet gyakorló szülők tanulmányaikat legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán fejezték be, de a gyermek után a szülő nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.
 
b) akinek az esetében a gyermek után a szülők rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, a törvényes felügyeletet gyakorló szülők egyike tanulmányait legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán fejezte be, és a másik szülő is csak legfeljebb szakképesítéssel rendelkezik, de érettségi vizsgával nem.
 
A program célja:
 
A program célja hogy a halmozottan hátrányos helyzetű szülők gyermekei a középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban.
 
Az 5 éves program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad ahhoz, hogy a halmozottan hátrányos helyzetből adódó hiányokat a diákok bepótolják. Ezt követően a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően az előkészítő évet megszervező vagy az általuk választott középiskolában folytassák tanulmányaikat. A kollégiumi tagság fenntartása 5 évig, illetve a programban való részvétel teljes időtartamára kötelező.
A kollégiumok a programban résztvevő tanulók számára többféle módon nyújtanak hathatós segítséget. Egyéni fejlesztési tervek alapján - akár egyéni foglalkozások megszervezésével is - a tanuló iskolai eredményeinek sikerességéhez járulnak hozzá. A kollégiumok az 5 év folyamán mindvégig jelentős  szociális támogatással (pl. tanulói étkezés vagy utazási költségekhez való hozzájárulás; kulturális és sport programokon való ingyenes részvétel) biztosítják azt, hogy a diákok anyagi nehézségei ne hátráltassák a középiskolai tanulmányaik sikeres befejezését.
 
Pályázni a programban résztvevő, előkészítő évet szervező középiskolákba lehet. Ld. melléklet
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati egységcsomag hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok  beszerezhetőek a programban résztvevő intézményekben,  vagy letölthetők az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), vagy az AJKP honlapjáról (www.ajkp.hu)
 
A pályázati egységcsomag kötelező mellékletei:
 
 
A pályázat beadási határideje (a postai bélyegző legutolsó dátuma): 2007. december 10. hétfő.
 
A pályázatot a mellékletben szereplő intézményből kiválasztott középiskolába kell postán eljuttatni.  Ld. melléklet
 
A borítékra kérjük, írják rá: "Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja"
 
A pályázat eredményéről a kiválasztott középiskola 2008. január 31-ig tájékoztatja a jelentkezőket.
 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban résztvevő intézmények igazgatóitól vagy az Arany János Programiroda vezetőjétől Tolnai Józseftől a következő telefonszámon 06-1-235-7299, illetve e-mail címen tolnai.jozsef@ajkp.hu
 
A pályázat eredményéről történt értesítés után februárban, a hagyományos középiskolai felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a választott középiskolákba kell elküldeni! A sikeres pályázat nem kötelező a tanuló számára, más középiskolát is megjelölhet a hagyományos felvételi eljárásban. 
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok