2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igényléséről

2009. augusztus 27.
Megjelent a Magyar Közlöny 116. számában a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet).
 
A pályázatok új beadási határideje: 2009. szeptember 11.
 
A Rendelet alapján - a feltételek teljesülése esetén - két pályázatra lehet támogatási igényt benyújtani.
 
A fenntartó támogatási igényt nyújthat be:
  1. informatikai eszközökre,
  2. a nevelési, pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékében szereplő eszközökre, taneszközökre,
  3. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú mellékletben meghatározott, leltárba vehető eszközökre, berendezésekre és felszerelésekre,
  4. a közoktatásról szóló törvény 8. § (3) bekezdés d) pontja alapján a 2008/2009. tanévben a nevelési oktatási intézményekben az 5. évfolyamon először megszervezésre kerülő nem szakrendszerű oktatás érdekében, a kooperatív pedagógiai módszerek és a projektmódszer tanórai megvalósításához és a pedagógiai munkát támogató portfóliók elkészítéséhez szükséges szemléltetőeszközök elkészítésének költségeihez,
  5. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott, leltárba vehető eszközökre.
A pályázati típusok
 
1. pályázat
 
Az óvodai, általános iskolai, szakiskolai, szakközépiskolai, gimnáziumi, kollégiumi, gyógypedagógiai nevelési-oktatási, fejlesztői iskolai, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés (e feladatok a továbbiakban együtt: nevelési-oktatási feladat) feladatait ellátó közoktatási intézmények számára eszközök támogatásához nyújthat be a fenntartó pályázatot a következők szerint:
 
A támogatási igény összege közoktatási intézményenként legfeljebb
a) 4 millió Ft, ha a gyermek-, illetve tanulólétszám legalább 1000 fő,
b) 3 millió Ft, ha a gyermek-, illetve tanulólétszám 700-999 fő,
c) 2 millió Ft, ha a gyermek-, illetve tanulólétszám 500-699 fő,
d) 1 millió Ft,
da) ha a gyermek-, illetve tanulólétszám 150-499 fő és legalább két, e rendelet szerinti nevelési-oktatási feladatot ellát a közoktatási intézmény,
db) ha a gyermeklétszám 60-499 fő és a közoktatási intézmény kizárólag óvodai feladatot lát el,
dc) ha a tanulólétszám 160-499 fő és a közoktatási intézmény kizárólag általános iskolai vagy általános iskolai és alapfokú művészetoktatási feladatot lát el,
de) ha a tanulólétszám 56-499 fő és a közoktatási intézmény kizárólag szakiskolai feladatot lát el,
df) ha a tanulólétszám 112-499 fő és a közoktatási intézmény kizárólag gimnáziumi vagy szakközépiskolai feladatot lát el,
dg) ha a tanulólétszám 75-499 fő és a közoktatási intézmény kizárólag kollégiumi feladatot lát el,
e) 500 ezer Ft,
ea) ha e rendelet szerint a gyermeklétszám 20-59 fő és a közoktatási intézmény kizárólag óvodai feladatot lát el,
eb) ha a gyermek- és tanulólétszám 20-149 fő és a közoktatási intézmény kizárólag gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozási, fejlesztő felkészítési, fejlesztő iskolai feladatok közül legalább egyet ellát.
 
Az a)-b) pontok szerinti közoktatási intézmény elláthat egy vagy akár több feladatot is.
 
Igénylést segítő adatlap, amely kitöltve feltölthető a www.okmt.hu honlapon található elektronikus igénylési rendszerbe (Rendelet 1. számú melléklete alapján készült, az igénylési adatlap elkészítését segítő forma)
 
2. pályázat
 
A fenntartó
legfeljebb 200 000 Ft/pedagógus támogatást igényelhet a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, országos szakértői és rehabilitációs tevékenység, és
legfeljebb 100 000 Ft/pedagógus támogatást igényelhet nevelési tanácsadás feladatainak ellátása esetén a pedagógus-munkakörben, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján.
 
A támogatás benyújtásának feltétele az, hogy a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása szakmailag és szervezetileg önálló intézmény vagy intézményegység keretében történik.
 
Igénylést segítő adatlap, amely kitöltve feltölthető a www.okmt.hu honlapon található elektronikus igénylési rendszerbe (Rendelet 2. számú melléklete alapján készült, az igénylési adatlap elkészítését segítő forma)
 
A pályázatok benyújthatók:
 
A helyi önkormányzat (beleértve az önkormányzati társulás esetét is) - valamennyi pályázat esetében - a Magyar Államkincstár regionális igazgatósága megyeszékhelyen működő szakterületi feladatot ellátó szervezeti egységéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be a támogatási igényét.
 
A nem helyi önkormányzati intézményfenntartó az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság, Pályázatkezelési Önálló Osztálya (1055 Budapest, Bihari János u. 5.) részére.
 
 
Budapest, 2009. augusztus
 
OKM Közoktatási Szakállamtitkárság
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok