2022. május 26.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A fogyatékos gyermekeket és az őket nevelő családokat megillető juttatások, kedvezmények

2003. február 7.
A tanulók családjának pénzügyi támogatása
  • A tankönyvpiac rendjéről" szóló 2001. évi XXXXVII törvény alapján a sajátos nevelési igényű (korábbi elnevezéssel:fogyatékos) tanulók teljes köre ingyenes tankönyvellátásra jogosult.
  • "A családok támogatásáról" szóló 1998. évi LXXXIV. tövény alapján emelt összegű családi pótlék illeti meg a tartósan beteg, illetve a súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családot. Az emelt összegű családi pótlékra azonban az oktatás szempontjából sajátos nevelési igényűnek (fogyatékosnak) minősített tanulók családjának teljes köre nem jogosult. E juttatás csak azokat a családokat illeti meg, akinek gyermeke a külön rendeletben - 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról - meghatározott tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt állandó vagy fokozott gondozásra, felügyeletre szorul.
    (A rendelet meghatározza azt is, hogy mely intézmény - szakorvosi rendelő, szakértői bizottság stb. - jogosult a tartós betegség illetve súlyos fogyatékosság igazolására.)
  • "A családok támogatásáról" szóló 1998. évi LXXXIV. tövény alapján, a tartósan beteg illetve a súlyosan fogyatékos gyermek szülője ezt a gyermek 10 éves koráig veheti igénybe, de méltányosságból a gyermek 14 éves koráig meghosszabbítható a jogosultság.
  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján, alanyi jogon jogosult közgyógyellátási igazolványra az a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek, aki után szülője magasabb összegű családi pótlékban részesül. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás által egyes gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre és azok javíttatására. Azt, hogy mely gyógyszerek, segédeszközök tartoznak ebbe a körbe, az Egészségügyi Minisztérium rendeletben állapítja meg.
  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az a nagykorú hozzátartozó, aki az önmaga ellátására képtelen súlyos fogyatékos személyt - korhatártól függetlenül -, vagy a tizennyolc év alatti tartósan beteg személyt gondozza, ápolási díjra jogosult. Az ápolási díj folyósításának időtartama nyugdíjszerző szolgálati időnek minősül.
  • A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és annak végrehajtási rendelete valamint a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 287/1987 (XII. 29.) együttesen biztosítja, hogy a fogyatékos gyermeket/tanulót - és szükség esetén legfeljebb két kísérőjét - ingyenes utazás illeti meg akkor, amikor a rehabilitációs célú foglalkoztatás, fejlesztés igénybevételével függ össze az utazás. A kedvezmény igénybevételének módjáról a sajátos nevelési igényt (fogyatékosságot) megállapító szakértői és rehabilitációs bizottság ad tájékoztatást, s ugyancsak ott történik az igénybevételt megalapozó dokumentum kiállítása.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok