2022. május 26.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A szülő jogai és kötelezettségei a beiskolázási eljárás, a tankötelezettség teljesítése során

2003. február 7.
A sajátos nevelési igény (testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszédfogyatékosság, autizmus, a pszichés fejlődés zavara miatt a tanulásban súlyos és tartós akadályozottság) megállapítására kizárólag a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok (megyei szintű ellátás) és az országos szintű ellátást végző szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó bizottságok jogosultak, komplex - orvosi, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai - vizsgálat alapján. Az eljárás részletes szabályait a 14/1994. (VI. 24.) sz. MKM rendelet határozza meg.
 
A vizsgálat a szülő kérésre, illetve egyetértésével indul, s annak elvégzéséhez - kivéve, ha a szülő ismeretlen helyen tartózkodik - a szülő jelenléte szükséges.

A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységről részletes információk a Pedagógiai szakszolgálatok főcím alatt találhatóak).

Az intézményt a szülő választja ki azok közül az intézmények közül, melyek rendelkeznek az adott gyermek, tanuló ellátásához szükséges feltételekkel.
A szülő intézményválasztási szabadsága a gyermek neveléséhez, oktatásához megfelelő feltételekkel rendelkező óvodák, iskolák közötti választást jelenti, melyekről a bizottság a vizsgálat elvégzését követően ad tájékoztatást.

A szülői együttműködés nem csak jog, hanem kötelezettség is. Ez adódik az Alkotmánynak azokból a rendelkezéseiből, amelyek alapján a szülőnek joga, hogy megválassza a gyermekének adandó nevelést, de ugyanakkor kötelezettsége is, hogy gyermeke fejlődése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. A gyermek joga az elsődleges, ezért a lakóhely szerint illetékes jegyző - államigazgatási eljárás keretében - kötelezheti a szülőt arra, hogy gyermekével a szakértői vizsgálaton megjelenjen, a gyermeket a megfelelő nevelési, oktatási intézménybe beírassa.
Az államigazgatási eljárás megindításának lehetőségére és kötelezettségére a szülő figyelmét fel kell hívni, s tájékoztatást kell adni részére a jogorvoslati lehetőségek módjáról, formájáról.

A gyermek, tanuló érdekében államigazgatási eljárás megindítását kezdeményezheti:
  • a közoktatási intézmény, a családvédelmi intézmény, ha a szülő a vizsgálat szükségességét nem fogadja el;
  • a szakértői és rehabilitációs bizottság ha a szülő a vizsgálaton nem jelenik meg, abban nem működik közre, illetve ha a szakértői véleményben foglaltakkal vagy annak továbbításával nem ért egyet;
  • a kijelölt nevelési, oktatási intézmény vezetője, ha a gyermeket az intézménybe nem íratják be, nem viszik el.
Az államigazgatási eljárás megindítására, az ügyben döntő határozat meghozatalára az a jegyző az illetékes, akinek működési területén a gyermek, tanuló illetve szüleinek lakóhelye van.
A szülő - az államigazgatási eljárás szabályai szerint - fellebbezési jogával élhet, másodfokon a területileg illetékes közigazgatási hivatal határoz az ügyben.
Az államigazgatási eljárás keretében hozott határozatnak mindig fel kell hívnia a figyelmet arra, hogy a döntés ellen fellebbezésnek van helye. Amennyiben a szülő él ezzel a jogával, úgy annak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.
Másodfokon a területileg illetékes közigazgatási hivatal dönt az iskoláztatás helyéről, a közigazgatási hivatal határozatának el nem fogadása esetén a jogorvoslat bírósági úton kérhető.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok