2024. április 23.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Határozati összefoglaló a Közoktatás-politikai Tanács 2005. december 6-án, kedden megtartott üléséről, a szószerinti jegyzőkönyv alapján

2006. március 7.
Jelen vannak:

Az országos pedagógus szakszervezetek részéről:
Baskiné Lipka Gabriella
Muity Mária
Kerpen Gábor
Szlankó Erzsébet
Az országos szülői szervezetek részéről:
Keszei Sándor
Novák János
Simonné Toldi Ágnes
Villás Lajos
A helyi önkormányzatok érdekképviseleti szervei részéről:
Dr. Sáska Géza
Mácz István
Nádor Rudolfné az ülés levezető elnöke
A nem önkormányzati iskolafenntartók képviseletében:
Bajzák Erzsébet
Mihályi Zoltánné
Papp Kornél
Az országos kisebbségi önkormányzatok képviseletében:
Dr. Schäffer István
Az országos pedagógus szakmai szervezetek részéről:
Görbe László
Szebedy Tas
Kőrösiné dr. Merkl Hilda
Az országos diákszervezetek képviseletében:
Hanti Vilmos
Az oktatásban érdekelt minisztériumok képviseletében:
Lóczi Péter
Farkas Mariann
Az Oktatási Minisztérium képviseletében:
Szabó Imre Ernő
Daróczi Gábor
Sági Zsolt
Friss Péter
Kotán Attila
Kajos László
Ambrus István
Napirend:
 1. Tájékoztatás a II. Nemzeti Fejlesztési Terv "Versenyképes tudás és a műveltség növelése" operatív program tervezetéről, valamint a humánerőforrás-fejlesztés területén érdekelt további tárcák programtervezeteiről
  Előadó: Sági Zsolt főosztályvezető
 2. A 2006. évi költségvetési törvénytervezet közoktatást érintő részei
  Előadó: Kotán Attila főosztályvezető
 3. Különfélék, bejelentések
Az első napirend keretében Sági Zsolt prezentációt mutat be.
 
Pedagógus szakmai egyesületek oldala nevében Görbe László:
 • Olyan fejlesztési tervet képzel el, amelyik a történelmi nagy tervek mintájára választ tud adni a XXI. század nagy kihívásaira. Egyik ilyen kérdés a meglévő iskolaépületek teljes felújítása.
 • a digitális fejlesztések mellett a manuális fejlesztésre is figyelmet kell fordítani.
 • figyelem szükséges a sérült gyermekekre, ugyanakkor a tananyagcsökkentésre, valamint az oktatás szellemiségét is meg kell változtatni.
Pedagógus szakszervezetek oldala nevében Szlankó Erzsébet:
 • Kérdezi, hogy az EU költségvetése körül kialakult vita mennyire befolyásolja az NFT-II-t.
 • Milyen biztosítékot jelent a program a hátrányos helyzetű települések számára?
 • Mi a garancia arra, hogy létrejönnek a regionális döntési szintek?
 • Fontosnak tartja megjegyezni, hogy az iskola nme csupán az ismeretátadás színtere, hanem a társadalmi kohézió egy teremtő műhelye.
 • A prioritásokkal egyetértenek, de fontosnak tartja kiegészíteni a tudás tekintélyének emelését.
 • Egyetért a szakmai oldal által elmondottakkal.
 • Kérdésként kerül megfogalmazásra, hogy az NFT hogyan illeszkedik az oktatás hosszú és középtávú koncepciójához.
 • Mit jelent az, hogy az EU Bizottság fenntarthatatlannak tartja a közoktatási rendszert?
 • Kérdezi, hogy az NFT-II-nek mi a kapcsolata GATZ egyezménnyel
 • erősíti, hogy a társadalmi partnerek együttműködése is fontos a végrehajtás során.
Országos szülői szervezetek részéről: Keszei Sándor:
 • Véleménye szerint a tervezet nem sok innovációt mutat be. Ráépül az NFT I-re.
 • Fontosnak tartja, hogy az EU keretei között erősödjön az érdekegyeztetés a szociális és társadalmi partnerek között.
 • Mivel az NFT is politikai szerv terméke az érdekegyeztetés is a mai szinten maradhat.
 • Fontosnak tartja a felnöttképzés újragondolását az ágazati irányítás szempontjából.
 • A minősigi oktatást nemcsak középfokon, hanem az alapfokú oktatásban is fontosnak tartja.
 • Beruházás a jövőbe a gyermekvállalást jelenti, ezt a döntéshozók nem tartják igazán fontosnak fogalmazza meg az oldal kisebbségi véleményként.
 • Kérdezik, hogy mi a sorsa a jövőben a múzeumi óráknak, az erdei iskolának, mit jelent az ifjúsági önkéntes munka
 • Ugyancsak kisebbségi véleményként jelenik meg, hogy a hátrányos helyzet, szakmailag pontatlanul szűken van a tervben megfogalmazva, ez a valóságban sokkal szélesebb körben valósul meg.
Országos diákszervezetek részéről Hanti Vilmos:
 • Az iskolában egy felelős polgár eszményére készítjük fel a gyerekeket. Az anyagban a liberális elképzeléseknek van dominanciája, és nem képvisel más eszményképeket, és ez hiba.
 • Nem látszik ki, hogy milyen szerepet szánunk a gyerek és diákszervezeteknek, azok önkormányzatainak.
 • A mai demokráciaélményeik nem teszik képessé a tanulókat arra, hogy értékalapon tudjanak választani.
Országos önkormányzati szövetségek részéről Sáska Géza:
 • Kérdezi, hogy milyen politikai támogatottsága van ennek a tervnek, élvezi e a mai ellenzék bizalmát, vagy kormányváltás esetén újra kell alkotni.
 • A belpolitikai kérdéseken túl mennyire fontos egy alkotmányt éss költségvetést elutasító, el nem fogadó EU szempontjából. Ekkor nem érdemes operatív terveket készíteni.
 • A nyelvezete súlyos gondokat hordoz. A pedagógia nyelvén leírtak inkább irányokat jelentenek, mint inkább tényleges fogalmakat, ezek inkább pedagógiai jókívánságok.
 • A felsőoktatás és középfokú közoktatás expanziója az önkormányzatok és felsőoktatási intézmények és TISZK-ek viszonya ma még nyitott kérdések, ezek az NFT-ben benne rejlenek.
 • Kérdezi, hogy a tárca ezek között miket tart magára nézve is fontosnak, kötelezőnek.
Országos kisebbségi önkormányzati képviselői részéről Schäffer István:
 • Kifejti, hogy az EU tagállamainak az oktatás a belügye, egyetért azzal, hogy ahhoz megegyezésre van szükség.
 • A XXI. Század iskolája program kurátoraként ismeri a program pozitívumait, de annak fonákságait is.
 • Jelentősnek tartja, hogy az államnak pontosabban kellene a feladatait megfogalmaznia az oktatás területén.
A Kormányzati oldal részéről válaszok hangzanak el a nyitott kérdésekre Szabó Imre Ernő Sági Zsolt, illetve Friss Péter részéről:
 • A társadalmi és szociálispartneri egyeztetés fontosságát és annak további ütemét,
 • Kiemeli a pártpolitikai konszenzusra törekvést, illetve a Közoktatás-politikai Tanács szerepét is a társadalmi egyeztetés során.
 • A tárca és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal közötti munkamegosztás fontosságát.
 • A nyelvezetről szólva elmondják, hogy ezen anyagnál vannak részletezőbb és pontosabb fogalmazások.
 • Az egyes EU politikusok megítélése ismert, hiszen a Konvergencia programok átalakítás üteméről folynak.
 • Kiemelik az egyes feladatok végrehajtását normatív eszközök segíthetik, másokat ösztöndíj jellegűek illetve a központi pályázati rendszerek is jelen vannak. Azért hogy az egyes célcsoportok a leghatékonyabban legyenek elérhetőek.
 • Ma még nem válik el egymástól a finanszírozással vagy szabályozással kezelhető feladatok halmaza.
 • Folyik az az ágazatpolitikai vita az iskolák integráló szerepéről.. Új feladatok jelennek meg, amik a kohéziós szerepét növelik az intézményeknek.
 • A hozzászólások között szerepelt a lisszaboni stratégia kérdése. A következő félév munkatervében szerepeltetni fogunk egy olyan tájékoztató napirendet, amelyben bemutatjuk az ehhez kapcsolódó EU-s dokumentumokat és a hazai kapcsolódási pontokat.
Napirendet mint tájékoztatót a vélemények megismerésével a testület lezárja.
 
A második napirend keretében a 2006. évi költségvetési törvénytervezet közoktatást érintő részei kerültek második körös tárgyalásra. Az előadó Kotán Attila a következő szóbeli kiegészítést fűzi a főszámokhoz.
 • A finanszírozási alapszámokhoz, a kormány mintegy harminc milliárd többletet szavazott meg a Kormány.
 • A lapfokú művészetoktatást visszapótolta, a társulások kistelepülések nemzetiségi oktatás normatíváját megemelte. A kollégiumi normatívát is emelte, valamint a bejárók utáni normatívát is megemelte.
 • Ezek után többletforrásra már nem nyílik lehetőség, csak belső átcsoportosításra van még mód. Erre vonatkozóan a tárcának vannak javaslatai pl. a szakképzés 9-10 évfolyam gyakorlati képzés finanszírozására, a pedagógus-továbbképzésre, illetve az eltűnt normatívák visszapótlására.
 • Ugyancsak tárgyalási tétel a 2006-os közalkalmazotti béremelés forrása.
 • A tárca fejezeti előirányzatai 3-4 év alatt a töredékére csökkent.
Szakmai szervezetek részéről Görbe László:
 • Véleménye szerint az iskolák költségvetéséből métg 10-20 % forrás hiányzik.
 • Felhívja a Kormány figyelmét, hogy a kompetencia alapú oktatás bevezetésének innovációjára a költségvetés forrást nem tartalmaz. Az iskolákban a zsúrkocsik mellett a szemléltető eszközök pótlása is szükséges.
 • A visszapótlásokat örömmel konstatálja.
Országos Pedagógus szakszervezetek részéről Kerpen Gábor:
 • Elismeri, hogy a KT előző ülésén megfogalmazott javaslatok egy része bekerül a költségvetésbe.
 • A Közoktatási tv. módosítása rontja az oktatás forrásoldalát, forráskivonást tesz lehetővé. Ez nemcsak a szakszervezetek, hanem az ÁSZ véleménye is.
 • A 2006-os tanévben a szakiskolai 9-10 évfolyami felzárkóztató tevékenység és a szakmára való felkészítés pénzéért a szakszervezetek lobbiztak, a Kormányrendeletet a tárcának kell végrehajtani. Ez anomália hangzik el az oldalon kiegészítő hozzászólásként.
Országos szülői szervezetek képviseletében Keszei Sándor:
 • Elismerik, hogy a szakma komoly sikereket ér el a költségvetés alakulásában. Az eredeti számok csak megszorítási ígéretek voltak.
 • Kiemeli, hogy ennek ellenére sincsenek a fenntartók lefinanszírozva. Számos fontos dolog vész el így. Erdei Iskola, mindennapos testedzés
 • Véleménye szerint nincs szükség 19 közalapítványra, helyette régióban kell gondolkozni.
 • Nagy pénzek mennek el a pedagógus továbbképzésre.
Országos önkormányzati szövetségek képviseletében Sáska Géza:
 • Véleménye szerint az oktatás finanszírozási rendszere válságban van . De a felelősségi rendszere is.
 • Az egész rendszer újragondolása célszerű.
Országos kisebbségi önkormányzatok képviseletében Schäffer István:
 • Kiemeli a kollégiumok ellátási szerepét az esélyegyenlőtlenség csökkentésében, illetve a tehetséggondozásban. Igya jelenlegi normajavaslat is kevés.
 • Elmondja hogy a pályázati úton elérhető pénzekhez való jutás is túlbürokratizált.
Nem önkormányzati iskolafenntartói oldal nevében Papp Kornél:
 • Az érdemi egyeztetést hiányolja az egyházi finanszírozásban a zárszámadással kapcsolatosan. Fontos a kiegészítő támogatás mértéke.
 • Felméréseik szerint 4-4,5 milliárd hiányt okoz 2003-ig visszamenően a különböző kormányzati intézkedések hiánya az egyházi intézményrendszerben. Ez súlyos következményekkel járhat.
 • Fontos kérdésnek tarja a közalkalmazottaknak járó juttatások elvonását. A KJT juttatásai a következő évtől nem terjednek ki reájuk.
Harmadik napirend keretében a különfélék között
 • Szülői oldal kérdést intéz a tárcához,a humán erőforrás operatív program pályázatával kapcsolatosan.
 • A pedagógus szakmai szervezetek kérdezik az elektronikus aláírás hitelességének ügyét, illetve a pedagógus kártya bevezetésének helyzetét.
 • szakszervezeti oldal tájékozódni kíván a tárca mellett működő kht.-ék bevételeiről. Erre az OM honlapon nyílik lehetőség.
Budapest, 2006. január

Szerkesztette:
Ambrus István
közigazgatási szakmai tanácsadó
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok