2024. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Határozati összefoglaló a Közoktatás-politikai Tanács 2006. március 7-én, kedden megtartott üléséről, a szószerinti jegyzőkönyv alapján

2006. május 23.
Jelen vannak:
 

Az országos pedagógus szakmai szervezetek részéről:
 • Görbe László
 • Szebedy Tas
 • Kőrösiné dr. Merkl Hilda
 • Miklósi László
 • Ásztai Csabáné szakértő
Az országos pedagógus szakszervezetek részéről:
 • Szlankó Erzsébet
 • Kerpen Gábor
 • Dr. Gyimesi László az ülés levezető elnöke
Az országos szülői szervezetek részéről:
 • Keszei Sándor
 • Novák János
 • Simonné Toldi Ágnes
 • Villás Lajos
A helyi önkormányzatok érdekképviseleti szervei részéről:
 • Dr. Sáska Géza
 • Mácz István
 • Nádor Rudolfné
A nem önkormányzati iskolafenntartók képviseletében:
 • Bajzák Erzsébet
 • Braun József
 • Papp Kornél
Az országos kisebbségi önkormányzatok képviseletében:
 • Dr. Schäffer István
 • Alexov Ljubomir
 • Az országos diákszervezetek képviseletében:
 • Farnady-Landerl Viktória
 • Hanti Vilmos
 • Fábián Tiborné
Az oktatásban érdekelt minisztériumok képviseletében:
 • Lóczi Péter
 • Farkas Mariann
 • Dr. Bencze Péterné
 • Paulik Antal
 • Kiss Mária
Az Oktatási Minisztérium képviseletében:
 • Sipos János közoktatási helyettes államtitkár
 • Daróczi Gábor miniszteri biztos
 • Paulik Antal
 • Fedor Mihály
 • Friss Péter
 • Brassói Sándor
 • Balogh Lászlóné
 • Simon Istvánné
 • Szűcsné Hobaj Tünde
 • Brandstatter György
 • Tóthné dr. Schléger Mária
 • Szabó Imre Ernő
 • Ambrus István
1. Napirend:
 
1.1. A Waldorf és a Szőlőtő kerettantervek véleményezése
Előadó: Friss Péter főosztályvezető
Meghívott: Polinszky Márta (SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.), Balogh Lászlóné vezető főtanácsos (Oktatási Minisztérium)
1.2. Javaslat a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) számú kormányrendelet módosítására
2. Szakmai javaslatok véleményezése, a 2006. évi költségvetési törvényből eredő jogi szabályozás előkészítése
2.1. az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelési és oktatási tevékenységének hatósági ellenőrzéséről és szakmai minősítési szempontjairól, valamint a minősítés eljárási rendjéről szóló rendelet megalkotásához
2.2. az ECDL számítógép-kezelői vizsga és az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről
2.3. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) számú kormányrendelet módosítására
2.4. a pedagógusok korengedményes nyugdíjazásával kapcsolatos többlettámogatás igénylési feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről
2.5. a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről
2.6. a szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásáról
2.7. a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok című támogatás igénylési rendjéről
Előadó: Sipos János közoktatási helyettes államtitkár
 • Meghívott:  Friss Péter főosztályvezető
 • Czímer László főosztályvezető
 • Simon Istvánné főosztályvezető
 • Brandstätter György főosztályvezető
 • Fedor Mihály főosztályvezető
Az első napirend keretében tárgyalt Waldorf és a Szőlőtő kerettantervekhez Polinszky Márta fűz szóbeli kiegészítést a. Elmondja:
 • Szőlőtő kerettanterv a javítások után ismételten a testület elé fog kerülni.
 • A Waldorffal kapcsolatban a referens nemcsak a jóváhagyást, hanem a kihirdetést is javasolja.
Balogh Lászlóné a szülői oldal előzetesen benyújtott kérdéseire válaszol:
 • A kérelmező alternatív iskolaként működik.
 • A benyújtott kerettantervet nem kívánja kihirdettetni.
 • A Walderf kerettanterv a NAT-ra épül, vagyis kompetencia-fejlesztés jellemzi.
 • A tanterv világnézetileg nem elkötelezett tanterv.
A szülői oldal
 • kifogásolja, hogy a Waldorf iskolákat az OKNT formalizált határozatban nem minősítette alternatívvá.
A szakmai szervezetek oldala
 • javasolja a Waldorf kerettanterv jóváhagyását, melyhez az önkormányzati és nem önkormányzati iskolafenntartók oldalai is csatlakoznak.
Határozati Javaslat:
A Közoktatáspolitikai Tanács megtárgyalta a Waldorf kerettanterv jóváhagyásának kérelmét. Arról véleményt mondva
 
A határozatot a testület hét igen szavazattal egy oldal tartózkodásával megszavazta.
 
Az első napirend keretében annak második alpontjaként, mely "Javaslat a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) számú kormányrendelet módosítására" címet viseli Brassói Sándor fűz szóbeli kiegészítést. Elmondja:
 • Noha jól tudjuk, hogy a '99. évi törvénymódosítás is megtiltotta az általános iskolák számára felvételi vizsga szervezését, ennek ellenére a helyzet az, ami éppen napjainkban is van. Úgyhogy ezért a törvénymódosításhoz illesztve a NAT-kormányrendelet ez irányú módosítását tartjuk szükségesnek.
 • 2007. szeptember 1-jétől szeretné a tárca, ha a módosítás rendelkezései életbe lépnének, illetve, hogy már e szerint kezdődjön meg az oktatás ezeken az évfolyamokon.
Pedagógus szakmai egyesületek oldala nevében Görbe László:
 • A tanulással kapcsolatban kíván a rendelet szabályozni, amit az oldal nevében támogat.
 • Kifejti hogy a tanárok továbbképzése lenne szükséges e feladat sikeres ellátása érdekében.
Pedagógus szakszervezetek oldala nevében Szlankó Erzsébet:
 • Hiányolja, illetve keresi a pedagógusok ez irányú munkavégzésének feltételeit.
Országos szülői szervezetek részéről: Keszei Sándor:
 • A 2/A szakaszt evidenciának tartja, nyilván így kellene a pedagógus-képzésben is oktatni.
 • Egyetért a sorsolás módszerének bevezetésével.
 Országos diák egyesületek részéről Hanti Vilmos:
 • A sorsolással kapcsolatosan elmondja, hogy egy iskolától elvárható, hogy a dolgok megalapozottan dőljenek el, objektív elbírálás alapján.
Országos önkormányzati szövetségek részéről Sáska Géza:
 • Hosszan kifejti pedagógia-filozófiai nézetét a kérdésről, amit tiszteletben tart az első szakaszban.
 • Nem ért egyet az előterjesztésben azzal, hogy amíg az egyik oldalon a bejárás, illetve az iskolaválasztás szabadságát korlátozza, a másik oldalon a pedagógus-tantestület programalkotó szabadságát növeltek a kerettantervek kötelező jellegének csökkentésével, szintén nem értünk, hogy a bejáró fejkvótát emelte - illetve támogatta ezt a parlamentben, ha jól tudjuk -, ami viszont a körzeten kívüli iskolaválasztás támogatását jelenti.
 • Nem támogatják az előterjesztés elfogadását, és elmondja, hogy az oldal a rendeletmódosításból eredő többletköltségeket nem kívánják vállalni.
Országos kisebbségi önkormányzati képviselői részéről Schäffer István:
 • Beszél a nemzetiségi oktatásban arról a jelenségről, hogy több olyan gyerek tanul ezen oktatási formában akinek a nemzetisége erre okot nem ad, de ez nem is kérdőjelezhető meg, a mai törvényi szabályozás szerint.
 • Ennek oka az előnyösebb normatíva igénylésének lehetősége is.
Nem önkormányzati Iskolafenntartók részéről Papp Kornél:
 • Az 1. § betarthatatlanságát említi. Ezt elvi deklarációnak tartja.
Határozati Javaslat:
A Közoktatás-politikai Tanács megtárgyalta a "Javaslat a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) számú kormányrendelet módosítására" című előterjesztést
 
A határozatot a (6) oldal NEM (2) oldal IGEN szavazatával hozta, Így az előterjesztést a Közoktatáspolitikai Tanács NEM támogatja.
 
A Közoktatás-politikai Tanács megtárgyalta a "Javaslat a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) számú kormányrendelet módosítására" című előterjesztést és az elhangzottakat javasolja, hogy azoktatási kormányzat a véglegesítés során vegye figyelembe.
 
A határozatot (8) oldal IGEN szavazatával hozta.
 
Második napirend első pontjaként "az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelési és oktatási tevékenységének hatósági ellenőrzéséről és szakmai minősítési szempontjairól, valamint a minősítés eljárási rendjéről szóló rendelet megalkotásához" című szakmai elterjesztést tárgyalja a testület.
 
Pedagógus szakmai egyesületek oldala nevében Ásztai Csabáné Abaffy Katalin szakértő:
 • Újszerűnek nevezi, hogy szakmai minősítés kormányrendeletként jelenik meg.
 • Hiányosnak nevezi, hogy a fenntartók hogyan válnak ebben érdekelté.
 • Kéri , hogy a testület támogassa az előterjesztés elfogadását.
Pedagógus szakszervezetek oldala nevében dr. Gyimesi László:
 • Kifejti , hogy a javaslat a szakmai ellenőrzés szintjén egy új szakértői lista létrehozását javasolja.
 • szakértői vizsgálattal kapcsolatos díj mértékére. mindenféleképpen, fedezze az ellenőrzés költségeit
 • elmondja, hogy ennek az egész szakmai értékelésnek akkor van és lesz értelme, hogyha ehhez egy pozitív rendszer kapcsolódik, ami a normatívák, illetve a költségvetés mentén értékelhető.
 • Kéri , hogy a szakértői testület jogállását jobban fejtse ki a javaslat.
Országos szülői szervezetek részéről Simonné Toldi Ágnes:
 • Kérdezi, hogy a rendelet mikortól válik hatályossá, valamint a szakértők óralátogatási joga egyben a szakfelügyeleti rendszer visszaállítását is jelenti?
Országos önkormányzati szövetségek részéről Sáska Géza:
 • A véleményében kifejti, hogy a tervezetnek számos önkormányzati vonzata van. Az ÖK iskolák hatósági ellenőrzése a jegyző joga. Nehezen egyeztethető össze ez a szakmai ellenőrzéssel.
 • Kérdezi, hogy a minősítés során a fenntartókat a tervezet nem teszi érdekeltté, miért nem vonják be őket?
 • Támogatja, hogy a minősítő, vagy akkreditációs eljárás részletes és tárgyszerű legyen.
 • Szeretné arra is felhívni a figyelmet, hogy az önként vállalt ellenőrzés kényszere piaci viszonyok között működik. Hangsúlyozom, nem közviszonyok között, nem közpénzekből működik, hanem piaci viszonyok között, ahol az intézmény fennmaradásának van jelentősége. Ennek kiterjesztése a közviszonyokra nemcsak a szakirodalom szerint, hanem a józan ész szerint is erősen kétséges.
Nem Önkormányzati iskolafenntartók részéről Papp Kornél:
 • Megkérdezi, hogy a rendelet megalkotásának a normatíva hiány az oka, fagy az új rendszert teljesítők kaphatnak csak állami támogatást.
 • Miért nem tiltják, hogy egy nagy létszámú művészeti iskola működjön egy lakótelepi lakásban?
 • Ki minősíti az országos művészeti szervezeteket?
 • Miért nem lehet ezt a munkát kizárólag az OKÉV égisze alatt végigvinni.
 • Tehát ebben az esetben egy olyan köztestület a szakmai minősítő testület helyett számára nagyobb garanciát jelenthetne, mint akár a Köznevelési Tanács, vagy akár a felnőttképzési akkreditáló testület, ahová a szakmai szervezetek is, a fenntartók is, vagy akár a munkavállalók, tehát egy elég széles bázis küldhet delegáltakat. Számára ez esetben a szakmai szervezetek csoportja elég szűknek tűnik, hogyha más tartalom is hozzá fog társulni ehhez.
Határozati Javaslat:
A Közoktatás-politikai Tanács megtárgyalta az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelési és oktatási tevékenységének hatósági ellenőrzéséről és szakmai minősítési szempontjairól, valamint a minősítés eljárási rendjéről szóló rendelet szakmai tervezetet, és azt az elhangzott vélemények figyelembe vételével megalkotásra javasolja.
 
A határozatot a testület (6) IGEN szavazattal, (2) tartózkodással megszavazta.
 
 
A következő alpontban kerül napirendre "az ECDL számítógép-kezelői vizsga és az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről" szóló rendelettervezet.
 
Országos pedagógus szakmai szervezetek részéről Görbe László:
 • A szabályozást bürokratikusnak tartja, amely újabb terhet ró az iskolára.
Országos pedagógus szakszervezetek részéről dr. Gyimesi László:
 • Az igénylés és a lebonyolítás közötti öt hónapra hitelezni kell az iskolák részéről
Határozati Javaslat:
A Közoktatás-politikai Tanács megtárgyalta az ECDL számítógép-kezelői vizsga és az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szólószakmai tervezetet, és azt az elhangzott vélemények figyelembe vételével megalkotásra javasolja.
A határozatot a testület (8) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta.
A tárgysorozaton a következő téma a szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásáról címet viselő dokumentum
 
Országos pedagógus szakmai szervezetek részéről Görbe László:
 • A 4. szakasz 7. pontjában kifogásolja, hogy a képzés szeptemberi indulása után annak forrása csak januárban érkezik meg, így nem elég ösztönző az iskolának.
Országos szülői szervezetek részéről Keszei Sándor:
 • A szabályozás egységes értelmezésében szól hozzá, egyes feladatok tartalmát azok időkereteit csoportlétszámait pontosítva.
 • A leírt javaslat megvalósításában kételkedik, mert csak feltéttelezéseken alapul.
Nem önkormányzati iskolafenntartók részéről Papp Kornél:
 • Üdvözli azt, hogy a szakmai gyakorlatra nagyobb időkeret jut.
Önkormányzati iskolafenntartók részéről Sáska Géza:
 • Támogatja a gyakorlatorientált képzés, még akkor is ha ez most csak kis lépés.
A Kormányzati oldal nevében az előterjesztő a szülői oldalnak külön egyeztetést ajánl fel.
 
Határozati Javaslat:
A Közoktatás-politikai Tanács megtárgyalta a a szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásáról
szóló szakmai tervezetet, és azt az elhangzott vélemények figyelembe vételével megalkotásra javasolja.
 
A határozatot a testület (8) IGEN szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta.
 
Tárgysorozaton a következő téma a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) számú kormányrendelet módosítására címet viselő dokumentum
 
Nem önkormányzati iskolafenntartók képviseletében Papp Kornél:
 • Az egyházi iskolák felé szerinte nagyobb figyelemmel van az állam a normatíva igénylés, folyósítás és elszámolás vonatkozásában. Nem érvényesül a szektorsemlegesség.
 • Elgondolkodtatónak tartja, hogy a normatívigény 10 %-os csökkenését azonnal jelenteni kell az emelkedést nem.
 • Kifogásolja, hogy a rendeletet másként értelmezik a felnőttoktatás területén.
 • Bajzák Erzsébet a problémakört kiegészíti a tanulóazonosítók ügyével a KIR nem tud február 1-ei adatokat adni.
Határozati Javaslat:
A Közoktatás-politikai Tanács kéri a Kormányzati oldalt, hogy a felnőttoktatás ügyét tűzze a testület napirendjére az elkövetkező időszakban.
 
A határozatot a testület (8) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta.
 
Határozati Javaslat:
A Közoktatás-politikai Tanács megtárgyalta a a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) számú kormányrendelet módosítására címet viselő dokumentumot és azt az elhangzott vélemények figyelembe vételével megalkotásra javasolja.
A határozatot a testület (7) igen szavazattal, (1) ellenszavazattal megszavazta.
A napirend következő alpontjaként "a pedagógusok korengedményes nyugdíjazásával kapcsolatos többlettámogatás igénylési feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről" című téma kerül sorra.
 
Országos pedagógus szakmai szervezetek részéről Görbe László:
 • Kérdezi, hogy a kistérségi ügyekben a megszűnés esetén a jogutód iskoláknak milyen kötelezettségük keletkezik?
Országos pedagógus szakszervezetek részéről Kerpen Gábor:
 • Ha jól értjük, akkor ez csak a közalkalmazotti jogviszony keretében a Kjt. hatálya alá tartozó állami szervekre és helyi önkormányzatokra terjed ki, illetve az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságára, vagyis úgy tűnik, hogy nem feltétlenül a pedagógus munkakörhöz kötött csak, hanem a fenntartót is megkülönbözteti. Mi ennek az oka?
 • Mintha a férfiak és a nők nem egyenlő eséllyel tudnának ebben részt venni, miután az 57. életévüket betöltötték
Nem önkormányzati iskolafenntartók képviseletében Papp Kornél::
 • Hálás, hogy a szakszervezeti oldal gondolt a nem önkormányzati iskolákban dolgozókra is.
 • Véleményünk szerint ugyanúgy, ahogy az előbb a 20/97-es speciális szabályai, ennek a rendeletnek a megalkotása is sérti az egyenlő bánásmódot, az esélyegyenlőséget, az antidiszkriminációs jogszabályokat és elveket, mint ahogy a költségvetésről szóló törvény is, de ennek az alkotmányossági próbája majd meg fog történni
Határozati Javaslat:
A Közoktatás-politikai Tanács megtárgyalta a pedagógusok korengedményes nyugdíjazásával kapcsolatos többlettámogatás igénylési feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről címet viselő dokumentumot és azt az elhangzott vélemények figyelembe vételével megalkotásra javasolja.
 
A határozatot a testület (5) igen szavazattal, (1) ellenszavazattal (1) tartózkodással megszavazta.
 
A napirend 2.5 jelzéssel ellátott témájaként a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről tárgyal a Tanács.
 
Országos kisebbségi önkormányzati képviselői részéről Schäffer István:
 • Egyes szakaszokban szakmai pontosításokat javasol.
 • Szeretné ha bekerülne a szabályozásba: amikor tankönyv magyar megfelelőjét kivonják a forgalomból, előállhat az a helyzet, hogy nem rendelhetek
 • nemzetiségi nevelést, oktatást segítő pedagógiai szakmai szolgáltatások támogatásával kapcsolatoskérdést tesz fel
 • már itt az óvodával kapcsolatban, az 5. oldalon a támogatási igények benyújtásának határideje 2006. április 30. Ez már a továbbképzésnél is egy kicsit sántít, hiszen gyakorlatilag most kerülnek elő az intézmények költségvetései, és ez az április 30-a már az OM Alapkezelőnél kell, hogy legyen
 • még egyet szeretne megemlíteni: ezt a tankönyv-visszaigénylési ütemezést nagyon jónak tartom, tehát ez egy nagy biztosíték
 • a pályázati pénzek 270-300 millió forinttal kevesebb mint a tavalyi esztendőben.
 • Indítványozza a kisebbségi tankönyvprobléma napirendre tűzését.
 • A tartós tankönyv kérdésében a kisebbségek között sincs konszenzus.
 • Javasolja a tárcának egyes kisebbségi tankönyvekre a fordítói jog megszerzését.
Határozati Javaslat:
A Közoktatás-politikai Tanács megtárgyalta a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről címet viselő dokumentumot és azt az elhangzott vélemények figyelembe vételével megalkotásra javasolja.
A határozatot a testület (7) igen szavazattal, (0) ellenszavazattal (0) tartózkodással egyhangúan megszavazta.
A napirend utolsó részeként tárgyalja a testület a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok című támogatás igénylési rendjéről szóló javaslatot.
 
Országos pedagógus szakmai szervezetek részéről Görbe László:
 • Elmondja, hogy az iskolák véleménye szerint a hardverárak közbeszerzésen kívül olcsóbbak 5-10 ezer forinttal.
 • Egyben felhasználó barátibb programokat kér.
Országos szülői szervezetek részéről Keszei Sándor:
 • Az elektromos osztálynapló egyes helyeken havi ezer forintért elérhető. Ennek fejlesztése legyen központi kérdés, és a hozzáférés ingyenes.
 • Problémásnak tartja a KIFIR és a FŐKIR munkamegosztását
Országos diákszervezetek részéről Fábián Tiborné:
 • A diákönkormányzatok finanszírozásának lehetőségét keresi hozzászólásában.
Nem önkormányzati iskolafenntartók képviseletében Papp Kornél::
 • Megjegyzi, hogy 2005-ben a korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítő oktatás számára is volt kis értékű hardver eszközökre normatíva. Ez a 2006. éviben nincs.
 • a 4. § (3) bekezdését nem látják elég világosan, hogy itt milyen akkreditációs eljárásról van szó. Hiszen egy akkreditációs eljárás már lezajlott, és az intézmények egy ilyen programot már használnak egy éve.
 • Elmondja, hogy a rendelet nincs összhangban a 2006. évi költségvetési törvény 30. - tehát az egyházi intézményekre vonatkozó - § (1) bekezdés i) pontjával.
 •  Nevezetesen azért, mert ebben azt határozza meg a költségvetési törvény, hogy a nem állami intézmény fenntartójának a megállapított normatív támogatás hozzájárulás teljes összegét le kell utalnia az intézményei számára, amire tekintettel a támogatás megállapítására sor kerül, tehát a különböző területekre le kell utalni a normatívát.
 • A rendeletben mindenütt a fenntartónak kell elszámolnia. Ez eddig a gyakorlatban nagyon komoly problémákat vetett föl: a fenntartó megkapta a számlát az összes intézményére, de a pénz nem volt nála, mert nem tarthatja magánál az egyházi fenntartó a megérkezett normatívösszeget, és leutalja. Itt ellentmondás van, és kérjük, hogy valami történjék ezen a területen.
 •  Próbáltuk a különböző vállalkozókkal és beszállítókkal tisztázni, hogy ne a fenntartónak, hanem ilyen és ilyen tételekben intézménynek állítsa ki a számlát. Ezt például az IBM teljesen megtagadta, hogy ő nem fog ennyi számlát kiállítani.
Határozati Javaslat:
A Közoktatás-politikai Tanács megtárgyalta a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok című támogatás igénylési rendjéről szóló javaslatot és azt az elhangzott vélemények figyelembe vételével megalkotásra javasolja.
 
A határozatot a testület (4) igen szavazattal, (0) ellenszavazattal (3) tartózkodással megszavazta.
 
A Tanács befejezésül napirend utáni hozzászólásokat hallgatott meg:
Ezek közözött szerepelt
 • A kistelepülési óvodai ellátás kérdése
 • A PDSZ sajtómagatartása az OGY-i választások időszakában
 • A diákönkormányzatok működési támogatásának ismételt felvetése
 • A májusi érettségire való felkészülés tapasztalatai
 • A testület megjelenése az OM honlapján
A testület az ülését hét és fél órás munka után berekesztette.
 
Budapest, 2006. április10.
 
Szerkesztette:
Ambrus István
közigazgatási szakmai tanácsadó
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok