2024. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Meghívó a Közoktatás-politikai Tanács következő ülésére

2006. március 2.
Ezúton is értesítjük az érdeklődőket, hogy a Közoktatás-politikai Tanács következő ülésére

2006. március 7-én 9.30 órai kezdettel
az Oktatási Minisztérium (Budapest, V. Szalay u. 10-14.)
101-es tanácsteremben

kerül sor.

Javasolt napirendi pontok:

9.30-09.45
 
A Tanácskozás megnyitása, az oldalak bejelentkezése, napirend elfogadása
 
Az ülésen a soros elnöki teendőket az országos pedagógus szakszervezetek képviselője látja el.
09.45-10.45
1.1
Javaslat a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet módosítására
1.2
A Waldorf és a Szölőtő kerettantervek véleményezése
Előadó: Friss Péter főosztályvezető
 
A napirendhez külön meghívott
Polinszky Márta SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.
Balogh Lászlóné OM vezető-főtanácsos
(A testületet a tárgyban véleményezési jog illeti meg.)
10.45-14.30
2.
Szakmai javaslatok véleményezése a 2006. évi költségvetési törvényből eredő jogi szabályozás előkészítése
2.1
az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelési és oktatási tevékenységének hatósági ellenőrzéséről és szakmai minősítési szempontjairól, valamint a minősítés eljárási rendjéről szóló rendelet megalkotásához
2.2
Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről
2.3
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosítására
12.15-12.30
Szünet
2.4
a pedagógusok korengedményes nyugdíjazásával kapcsolatos többlettámogatás igénylési feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről
2.5
a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről
2.6
a szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről folyósításáról és elszámolásáról
2.7
a szakmai informatikai fejlesztési feladatok című támogatás igénylési rendjéről
Előadó: Sipos János közoktatási helyettes-államtitkár
(A testületet a tárgyban véleményezési jog illeti meg.)
A napirendhez külön meghívott
Friss Péter főosztályvezető
Czímer László főosztályvezető
Simon Istvánné főosztályvezető
Fedor Mihály főosztályvezető
Brandstätter György főosztályvezető
14.35-15.00
4.
Különfélék, bejelentések, a napirendekhez nem kapcsolódó kérdések megválaszolása

A javasolt 2. napirend számos alpontot tartalmaz. Ezek jelenleg szakmai tervezetek, amelyek csak a későbbiek során öntenek jogi szabályozási formát. Mint ahogy a főcím is tartalmazza az ez évi Költségvetési Törvényben határidőre előírt, tárcafeladatokról van szó. Ezek megalkotásába már a szabályozás előkészítésének szakmai szintjén kívánjuk bevonni társadalmi és szociális partnereinket.
Kérjük, hogy előzetesen szíveskedjenek jelezni részvételi szándékukat (telefonon: 473 73 15, faxon: 312 70 16, e-levélben: istvan.ambrus@nefmi.gov.hu).

Budapest, 2006. február 23.
Titkárság
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok