2020. szeptember 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató minden közoktatási intézménynek a közoktatási törvény módosításáról

2003. április 28.

Tisztelt Igazgató Asszony/Tisztelt Igazgató Úr!

 Az elmúlt hónapokban számos alkalommal vettem részt országos vagy helyi kezdeményezésű fórumon, konferencián, ahol közvetlenül válaszolhattam a pedagógusoknak a közoktatással kapcsolatban felmerült kérdésekre. A találkozók tapasztalatait is összegezve, engedje meg, hogy ezúttal írásban tájékoztassam néhány aktuális kérdésről!

 1. Érvénybe lép az óraszámcsökkentés

 A költségvetési törvényben módosított közoktatási törvény alapján a „régi-új” tanulói heti kötelező óraszám 2003. szeptember 1-től az 1., az 5.. és a 9. évfolyamon kezdve, felmenő rendszerben érvénybe lép. (Most ősszel ténylegesen csak az 5. és a 9. évfolyamon csökken heti 2,5 órával a tanulók heti kötelező óraszáma.) A kerettantervi bizottságok többszöri szakmai egyeztetés végén megszületett munkájának eredményét az Országos Köznevelési Tanács (OKNT) április 10-én tárgyalta, és egyetértési jogát 14:2 arányú szavazással gyakorolta abban a kérdésben, hogy megtörtént a kerettantervi tananyag óraszámcsökkentéssel arányos mértékű csökkentése.

Felhívom figyelmét arra, hogy ezzel aktuálissá vált a pedagógiai program részét képező helyi tanterv tanévkezdés előtti módosítása is! Az iskolák és az intézményfenntartók ezzel kapcsolatos munkáját csökkenteni kívánjuk, ezért a pedagógiai program óraszámcsökkentés miatti módosítását nem kell a fenntartóval jóváhagyatni:

            „(1) A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet (a továbbiakban: Kr.) a következő 16. §-sal egészül ki:

            „16. § Az iskolák az óraszámcsökkentést e rendelet alapján – az ajánlott tantárgyi rendszer és óraszámok mérlegelésével, a helyi tanterv érdemi felülvizsgálata nélkül, az óratervek szükség szerinti kiigazításával - saját hatáskörben hajtják végre.”

A kerettantervi rendelet módosításában az Oktatási Minisztérium lehetséges megoldást jelentő tantárgyi rendszereket és óraterveket adott mintaként, de a tantestület dönthet úgy is, hogy más tantárgyaknál jeleníti meg a heti 2,5 órás óraszámcsökkentést. Azt viszont a hatályos jogszabályok szerint nem tehetik meg, hogy egyes tantárgyakat, tantárgyi modulokat a követelményekkel együtt elhagynak (a meglévő – a   modernizációhoz szükséges – tantárgyi modulok, továbbá az ének-zene és a rajz védelmében az OKNT is szót emelt), hiszen a közoktatási törvény elmúlt nyári módosítása eltörölte ugyan a kerettantervek alkalmazásának kötelező jellegét, de annak az iskolának a befejezéséig, amelyikbe a tanuló jár, teljesíteni kell a kerettantervi követelményeket.

 

A kerettantervi rendelet módosítása április végén jelenik meg a Magyar Közlönyben majd az Oktatási Közlönyben, illetve annak külön mellékletében, de hozzáférhető elektronikusan is a minisztérium honlapján.

 

2. Módosul a közoktatási törvény

 

A 2002. decemberében   400 helyre kiküldött és a minisztérium honlapján is megjelent munkaanyag a beérkezett vélemények és a többszöri érdekegyeztetés (szakszervezetek, önkormányzatok, egyházak, Országos Diákjogi Tanács, Közoktatás-politikai Tanács, OKNT,…) után számos pontján finomodott. Köszönjük a sok észrevételt! Kb. 3000 oldalnyi írásos vélemény érkezett hozzánk, és most sokan elmondhatják magukról: javaslatuk hozzájárult a közoktatás fejlesztéséhez. Az Oktatási Minisztérium felsőbb vezetői ebben az évben kb. 150 fórumon közel 20 000 pedagógusnak mondták el a törvénymódosítás legfontosabb okait és céljait. Azt tapasztaltuk, hogy a fórumokon résztvevők többsége megértette és elfogadta a változások fő irányait.

Ugyanakkor az elmúlt hónapokban a média tolmácsolásában számos téves hír kapott szárnyra. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy most, amikor az előzetes viták és érdekegyeztetések után a kormány elfogadta és a parlament elkezdte tárgyalni a törvénymódosítást, a pedagógusok   a valós helyzetről kapjanak tájékoztatást. Tisztelettel kérem, hogy kollégái számára is tegye lehetővé a mellékelt, általunk készített rövid összefoglaló megismerését! (Tájékoztatom továbbá, hogy a közoktatási törvény parlament elé tárt módosítása az indoklásokkal, továbbá a törvény változtatási tervekkel egybeszerkesztett változata megtalálható az OM honlapján.)

 

A parlament várhatóan június közepén fogadja el a közoktatási törvény módosítását, melynek legtöbb pontja a minisztérium szándékai szerint 2004. szeptember 1-től lép majd érvénybe.

 

3. Közoktatás-fejlesztési stratégia

 

Az Oktatási Minisztérium vezetése az elmúlt nyáron kezdte el a közoktatás-fejlesztés összehangolt megvalósítását. Ennek részeként – a közoktatási törvény módosításával és a Nemzeti Fejlesztési Tervvel párhuzamosan – több hónapon keresztül készült a közoktatás-fejlesztési stratégia, amely a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési területéhez kapcsolódva az Európai Unió forrásainak – strukturális és kohéziós alapok – bevonásával jelentős változásokat eredményez a következő néhány évben. (A közoktatás fejlesztésére rendelkezésre álló források a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében 2004-től kezdve három éven át jelentős mértékben növekednek.)

 

A kiemelt középtávú célok, prioritások a következők:

  1. Az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén
  2. Az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése
  3. Az oktatás minőségének fejlesztése
  4. A pedagógus szakma fejlődésének támogatása
  5. Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése
  6. Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása
  7. A közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása

 

A közoktatás-fejlesztési stratégiát az Országos Köznevelési Tanács május eleji ülésén tárgyalja. Kérem, olvassák el a részleteket Önök is, és véleményükkel majd munkájukkal segítsék a közoktatás folyamatos fejlesztését! (Az anyag az OM honlapjáról letölthető.)

 

 

4. Érettségi, felvételi vizsgák

 

 A közoktatási törvény és a felsőoktatási törvény mostani módosítása – amennyiben a parlament elfogadja - megteremti a lehetőségét annak, hogy 2005-től kezdve megszűnjön a felsőoktatási felvételi vizsga, amelynek szerepét a kétszintű érettségi vizsga veszi át. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló, többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása befejeződött, érdemes az OM honlapon ezt is, továbbá azt a közleményt is elolvasni, amely tartalmazza az egyetemek, főiskolák szakcsoportonkénti, az érettségi vizsga tantárgyaira és szintjére 2005-re vonatkozó - a felvételhez szükséges - előírásait. (A szakcsoportok összetételében az ideihez viszonyítva nincs jelentős változás.) A 10. évfolyamra járó tanulók ennek mérlegelésével választhatnak az egyes tantárgyakból május 20-ig a következő tanévre középszintű vagy emelt szintű érettségire felkészítő csoportot! (Azután 2005. február közepén a felkészítés szintjétől függetlenül jelentkezhetnek majd az egyes tantárgyakból közép vagy emelt szintű érettségi vizsgára!) Az emelt szintű vizsgákért adható plusz pontokat a várhatóan nyáron módosításra kerülő felvételi kormányrendelet fogja tartalmazni.

A kétszintű érettségivel kapcsolatos leggyakoribb kérdésekről és a rájuk adott válaszokról folyamatosan tájékozódhatnak a minisztérium honlapjának közoktatás/érettségi rovatából.

 

5. A 2003/2004. tanévről

 

A 2003/2004. tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet elkészült, hamarosan megjelenik a Magyar Közlönyben, illetve az OM honlapján. Az általános iskolában dolgozó kollégák, a diákok, valamint a szülők többsége biztosan örömmel fogadja, hogy a következő tanévben a középiskoláknak lehetőségük lesz egy egységes, központi, nem lexikális ismereteket, hanem az alapkészségeket és képességeket mérő – az elmúlt évek hat, illetve nyolc évfolyamos gimnáziumi felvételi vizsgájához hasonló – írásbeli felvételi vizsgához csatlakozniuk annak érdekében, hogy a nyolcadikos tanulóknak ne kelljen egy hónapon belül akár 4-5 különböző felvételi írásbelin, akár 4-5 különböző felvételi követelménynek megfelelniük.

Remélem, a tanulói stressz csökkentése érdekében sok középiskola csatlakozik majd ehhez a közös írásbeli felvételi vizsgához!

 

 6. Pályázati lehetőségek

 

Kérem, figyeljék és vegyék igénybe az Oktatási Minisztérium közoktatás-fejlesztést szolgáló pályázatait! Már ebben az évben is nagyon sok lehetőséget kínálunk (Erdei Iskola Program, Világ-Nyelv Program, Sulinet Expressz Program, Országos Oktatási Integrációs Hálózat, hátrányos helyzetűek oktatásának támogatása, egészségfejlesztés, drogmegelőzés, digitális tananyag fejlesztés, kedvezményes számítógép vásárlás, intézmény-felújítások - PHARE program keretében, illetve a Magyar Fejlesztési Bank hitelkonstrukciójával is -, Szakiskolai Fejlesztő Program, Junior Önfejlesztő Program, a Közoktatás Minőségfejlesztési Programja, támogatott továbbképzések a differenciált oktatás, a kooperatív tanulás, a mozgókép és médiaoktatás, az informatika felhasználása, az idegen nyelv tanulása stb. terén…) intézményük fejlesztéséhez!

 

 

A tanév hátralévő időszakára Önnek, valamennyi munkatársának és a diákoknak sok sikert, eredményes munkát kívánok!

 

Budapest, 2003. április 28.

                                   

Sipos János

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok