2020. szeptember 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény az Országos Köznevelési Tanács 2004. február 12-i üléséről

2004. február 18.

A Tanács előterjesztést hallgatott meg a képzési kötelezettségekről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. MKM rendelet módosításáról.

A Tanács kinyilvánította azt a meggyőzősédét, hogy a rendelet módosítása, a változtatás iránya megfelel a sajátos nevelési igényű tanulók érdekeinek. A rendeletben és a szakmában egyaránt terminológiai pontatlanságok találhatók, ezekre felhívtuk a rendeletalkotó figyelmét. Fontosnak tartjuk a tanárképzésben és a továbbképzésben olyan tanári kézikönyv készüljön, amely felkészíti a pedagógusokat a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére.

Ezt követően a Tanács tájékoztatót kapott a Fogyatékos Gyerekek, Tanulók Felzárkóztatásáért, Országos Közalapítvány létrehozásáról szóló 164/1997. OM rendelet módosításáról. A módosításra azért került sor, mert a közalapítványokat átláthatóvá kell tenni, továbbá a kuratórium néhány tagjának mandátuma lejárt.
A Tanács igen fontosnak tartja a közalapítvány működtetését, amely a fogyatékkal élők fejlesztését szolgálja.

Harmadik napirendként az érettségi vizsga szabályzásáról szóló 100/1997-es kormányrendelet módosítását tárgyalta meg az OKNT. E rendelet tervezet módosítását az Országos Érettségi Vizsgabizottság is megvitatta. Mind az Érettségi Vizsgabizottság, mint pedig az OKNT testülete helyénvalónak tartotta a rendelet módosítását, de szükségesnek látszik, hogy a próbaérettségi tapasztalatai alapján további módosításokat is tervezzen a kormány.
Az érettségi lebonyolításának és dokumentációjának tervezett eljárás rendjét túlszabályozottnak és bonyolultnak tartjuk.

Hasonlóan bonyolultnak tartjuk az érettségi osztályozás, a felvételi pontozás és a százalékos értékelés jelenlegi leírását, más számítási eljárások mérlegelését is javasoljuk.

Fontosnak tarja az OKNT az érettségi vizsgára történő felkészítés és az érettségi vizsga különválasztását, mivel a felkészítés az iskola feladata, a vizsga pedig állami aktus.

Az Oktatási Minisztérium jelenlévő képviselői az Országos Érettségi Vizsgabizottság szó szerinti jegyzőkönyve alapján áttekintik a módosítási javaslatokat és mérlegelik azokat.

Negyedik napirendként az OKNT megtárgyalta az OM pályázatára beérkezett kerettantervek jóváhagyását. A testület a pályázatra beérkezett kerettanterveket rendkívüli eljárás keretében fogja tárgyalni, mivel a kerettantervek jóváhagyásáról szóló rendelet még nem jelent meg. A kerettantervek kiadásához az OM-nek be kell szerezni az OKNT egyetértését. A jóváhagyás előkészítésére az OKNT bizottságot hozott létre. A bizottság megkapja a pályázatra beérkezett és két szakértő által véleményezett kerettanterveket. Ennek alapján a bizottság kialakítja véleményét és javaslatot terjeszt elő az Országos Köznevelési Tanács március 11-i ülésére. Ennek alapján gyakorolja az OKNT testülete egyetértési jogát.

Az OKNT aggályosnak tartotta, hogy nem volt módja jóváhagyni a kerettantervi pályázat bírálati szempontjait, ezért a jóváhagyási eljárás során szakmai kifogások merülhetnek fel.

Budapest, 2004. 02. 17.

Dr. Szenes György
OKNT alelnöke

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok