2020. szeptember 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Országos Köznevelési Tanács 2003. február 13-i üléséről

2003. március 6.

1.

Minek utána az OKNT előző ülésén megtárgyalta a közoktatási törvény módosításáról szóló tervezet koncepcionális kérdéseit, és határozatban rögzítette alapvető egyetértését a tervezet szellemiségével, tendeciáival, jelen ülésén – előzetes határozatának megfelelően – a törvénytervezet részletes vitájára kerített sort. Feladatát abban tételezte, hogy tartalmi javaslatokkal szolgáljon a törvénytervezet végső szövegének kialakításához.

A vitában érintett fontosabb kérdések a következők voltak:

  • Több hozzászóló üdvözölte, hogy az OKNT elé terjesztett törvénytervezet megszövegezői számos ponton figyelembe vették részben az OKNT tagjai, részben a társadalmi szervezetek által benyújtott módosító, korrigálló javaslatokat.
  • A hozzászólók többsége szükségesnek ítélte, hogy pontosabb, egyértelműbb megfogalmazást kapjon a szabályozás szintjeinek, tehát a Nat-nak, a kerettanterveknek és a helyi tantervnek egymáshoz való viszonya. Az OKNT javasolta, hogy a törvényalkotók fogalmazzák újra a vonatkozó passzusokat, illetve iktassanak be értelmező rendelkezéseket a törvény szövegébe.
  • Többen a kivitelezhetőség szempontjából kifogásolták, hogy a törvénytervezet az iskolai házirend jóváhagyását az iskolafenntartók hatáskörébe utalja. Indokként az hangzott el, hogy a fenntartói jóváhagyás nem szakmai, hanem törvényességi szempontból fontos.
  • A hozzászólók kérték az alternatív iskola fogalmának pontos meghatározását.
  • Igényként merült fel, hogy a hátrányos megkülönböztetés taglalásához hasonlóan kerüljön részletezésre az előnyös megkülönböztetés kategóriája is.
  • Többen kifogásolták a minőségpolitika fogalmának bevezetését, mert a "politika" szó magyarul mást jelent, mint az angol "policy". Feleslegesnek ítélték, hogy az iskolákat az ún. “minőségpolitikai irányelvek” elkészítésére kötelezzék.

2.

Az OKNT megtárgyalta az Oktatási Minisztérium "Világ-nyelv" az idegennyelv-tudás fejlesztésének stratégiája c. dokumentumot Medgyes Péter helyettes államtitkár előterjesztésében, és elismerését fejezte ki a színvonalas strtégiai program összeállításáért, amelynek kimunkálásában országos hírű nyelvészek vettek részt. A program különös érdemeként méltatták, hogy nemcsak az oktatásügyre, hanem a társadalom egészére vonatkozik.

Kifogásolták, hogy nem kellően kidolgozott a programnak a közoktatással való kapcsolata. Javasolták, hogy a stratégiai tervezők vegyék fel a kapcsolatot a Nat felülvizsgálatát végző szakemberekkel.

Kritika érte a tervezetet az idő tényező túlértékeléséért. Volt, aki problemtikusnak vélte a 12 évig tartó kötelező iskolázás további egy évvel való meghosszabbítását célzó elképzelést mind annak pénzügyi realitása, mind pedig társadalmi kihatásai miatt. Az idő extenzív növelésével szemben intenzív oktatási szakaszok, pl. idegen nyelvi táborok beiktatását javasolták, és az idegennyelv-tanítás metodikai fejlesztésének fontosságát hangsúlyozták.

Az OKNT szükségesnek ítélte az idegennyelv-tanítási program kiemelt pénzügyi támogatását.

Loránd Ferenc, Szenes György

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok