2020. szeptember 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény az Országos Köznevelési Tanács 2004. április 15-i üléséről

2004. június 1.

Napirend:

1. Tájékoztató a pedagógusképzés finanszírozási rendjéről
Előadó: Kotán Attila főosztályvezető

2. Az OKNT állásfoglalásának kialakítása a "Gazdasági ismeretek" érettségi vizsgatantárgy központi követelményeiről
Az OKNT Országos Érettségi Vizsgabizottságának állásfoglalását előterjeszti: Horn György

3. Döntés a szakértői vélemények alapján jóváhagyásra, illetve elutasításra javasolt kerettantervekről
Előterjesztő: Friss Péter főosztályvezető

1. Tájékoztató a pedagógusképzés finanszírozási rendjéről

A napirend előzményeiről:

Az OKNT Pedagógusképzési Bizottsága (PKB) 2003. december 18-i ülésén megtárgyalta Trencsényi László javaslatát, miszerint az OKNT-nek foglalkoznia kellene a felsőoktatást érintő finanszírozási megszorítások kérdésével. A PKB megvitatta a javaslatot, és 2004. január 7-én feljegyzést juttatott el az OKNT elnökéhez. "A bizottság szerint – áll a feljegyzésben - nem csupán a szűkülő források ténye hordoz magában veszélyeket, hanem az is, hogy a pedagógus/tanárképzés az integrált felsőoktatási intézmények pénzügyi nagyrendszereiben többnyire további hátrányokat szenved el. A hátrányok összegződése veszélyezteti a képesítési követelmények érdemi teljesítését, és még inkább a növekvő szakmai követelményeknek megfelelő, színvonalas képzést." A PKB ezek alapján javasolta, hogy az OKNT foglalkozzék a témával, illetve kérjen az OM-től áttekintő tájékoztatást a pedagógusképzés finanszírozási rendjéről és arról, hogyan érintették a pedagógusképzést folytató intézmények adott szakterületét a költségvetési elvonások.

Az OKNT a fentiek szerint járt el. Kérésére Sipos János közoktatási helyettes államtitkár áttekintő tájékoztatást kért az illetékes terület felelős vezetőjétől a pedagógusképzés finanszírozási rendjéről, és arról, "hogyan érintették a pedagógusképzést folytató intézmények adott szakterületét a költségvetési elvonások".

Az OM részéről írásban az április 15-i ülésre érkezett a felsőoktatás finanszírozási elveit, mindenekelőtt 2004-től életbelépő változásokat tartalmazó válasz.

A napirendi pont vitájáról:

Az OKNT úgy döntött, hogy a kapott "Tájékoztató" alapján nem tudja érdemben és kifejezetten a pedagógusképzésre érvényesen megtárgyalni a finanszírozás kérdéseit, többek közt azért sem, mert nem kapott választ arra a kérdésére, hogy mennyiben érintik a felsőoktatás finanszírozásával kapcsolatos elvonások a pedagógusképzést. Ezért az előzőnél részletesebb és célzott adatgyűjtésen alapuló, a pedagógusképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmények költséggazdálkodásába is betekintést nyújtó tájékoztatást kér az OM illetékeseitől még ebben a tanévben az alábbi kérdésekről:

  1. Hogyan alakult az elmúlt években a saját követelményrendszerrel igen, de önálló finanszírozással nem rendelkező, erősen gyakorlatigényes pedagógusképzés finanszírozása a magyar felsőoktatási intézményekben?
  2. Arányban áll-e a pedagógusképzés finanszírozása a képesítési követelményekben megfogalmazott feladatokkal?
  3. A felsőoktatás várható átalakulásának és a változó finanszírozási rendszernek a tükrében hogyan oldható meg a pedagógusképzés biztonságos és feladatarányos finanszírozása?

A Tanács azt is elhatározta, hogy a remélt tájékoztatás birtokában júniusi ülésén újra napirendjére tűzi a pedagógusképzés finanszírozásának jelenlegi helyzetét, továbbá levélben hívja fel a Miniszter úr figyelmét a képesítési követelmények és a belőlük következő feladatok finanszírozása közötti összhang hiányára és ennek negatív következményeire.

2. Az OKNT állásfoglalásának kialakítása a "Gazdasági ismeretek" érettségi vizsgatantárgy központi követelményeiről

A Tanács meghallgatta Horn György beszámolóját a fent nevezett érettségi vizsgatantárgy akkreditációjával kapcsolatban lefolytatott eljárásról és az Országos Érettségi és Vizsgabizottság elfogadást ajánló javaslatáról. A Tanács 12 szavazattal 2 tartózkodás mellett jóváhagyta az OÉVB javaslatát.

3. Döntés a szakértői vélemények alapján jóváhagyásra, illetve elutasításra javasolt kerettantervekről

Az OKNT ülése naprendjének elfogadását megelőző vitában Hoffmann Rózsa bejelentette: "A Közoktatás-politikai Tanács szakmai oldala informális csatornákon ugyan, de azt kérte, ne tárgyaljuk a kerettanterveket, lévén, hogy ők is elnapolták, miután kevés idő állt rendelkezésre." Erre reflektálva Friss Péter, a napirend előterjesztője, postázási gondokkal indokolta, hogy a Közoktatás-politikai Tanács relatíve későn kapta kézhez a vonatkozó dokumentumokat. Hangsúlyozta: az KT döntésének nincs befolyása arra, hogy az OKNT gyakorolhassa egyetértési jogából adódó kötelezettségét. A KT még a miniszteri döntés előtt eljuttathatja véleményét a Miniszter Úrhoz. A Tanács 10 szavazattal 4 tartózkodás mellett elvetette a KT halasztásra vonatkozó indítványát, és a kerettantervek jóváhagyásával foglalkozó napirend megtartása mellett döntött.

Nagy Józsefnek, az elbíráló ad hoc bizottság elnökének tájékoztatója és a felmerült kérdésekre kapott válaszok meghallgatása után a Tanács 13 szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztésben szereplő javaslatot. Eszerint:

  • kihirdetésre kerülnek az alábbi kerettantervek: Apáczai Kerettanterv-család; Nyíregyházi Tantervcsalád, MOZAIK Kerettanterv - Nat 2003; egy gimnáziumi, egy szakiskolai, egy általános iskolai és egy 6 osztályos gimnáziumi Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv; továbbá a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Képességfejlesztő Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Helyi Tanterve;
  • jóváhagyatott az Értékközvetítő és képességfejlesztő alternatív program kerettanterve;
  • elutasításra került a Kürt Tanterv; a Párban történő tanításon alapuló kétnyelvű ;kerettanterv; továbbá a Kerettanterv az általános iskola 1-8. évfolyama és az alapfokú zeneoktatási intézmények számára (Nagyközségi önkormányzat Fáy Általános és Zeneiskola).

Az OKNT többek javaslatára jelen jegyzőkönyv útján köszönetét és elismerését fejezi ki a kerettanterveket elbíráló ad hoc bizottságnak kitűnő és alapos előkészítő munkájáért, valamint a felkért szekértőknek véleményeik alaposságáért és magas szakmai színvonaláért.

Néhány fontos javaslat hangzott el a kerettantervek közzétételével, hasznosításával és későbbi korrigálási mechanizmusával kapcsolatban. Ezek a következők:

  • Az OKNT felkéri Nagy József professzor urat, az ad hoc bizottság elnökét, hogy a kerettantervek elbírálása során szerzett bizottsági tapasztalatokat azok későbbi hasznosítása érdekében szíveskedjék írásban összefoglalni és rendelkezésre bocsátani;
  • Az OKNT javasolja az OM-nek egy olyan hálózat, illetve visszacsatolási rendszer kiépítését, amelynek útján a kerettanterveket alkalmazó, illetve helyi tanterveik összeállításánál hasznosító iskolák közölhetik észrevételeiket és megfogalmazhatják korrekciós javaslataikat;
  • A most kihirdetésre javasolt, illetve jóváhagyott kerettanterveket olyan preambulummal kellene közzétenni, illetve a róluk szóló döntést a nyilvánossággal közölni, amelynek az a lényege, hogy ezek korántsem hibátlan alkotások, esetleges hibáikat a helyi tanterveknek korrigálniuk kell, véletlenül sem szem elől tévesztve, hogy az iskolai oktatás legitim dokumentuma a helyi tanterv.
  • A leendő felhasználók eligazítását segítendő szükséges volna főbb ismérveikről (paramétereikről) egységes táblázatba foglalt rövid ismertetést közzétenni.

A fenti javaslatokról kidolgozottabb formában az OKNT a Nat implementációs folyamatát tárgyaló elkövetkező üléseinek egyikén testületileg határozni fog.

2004.04.25.

Loránd Ferenc
az OKNT elnöke

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok