2020. szeptember 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény az Országos Köznevelési Tanács 2004. október 14-i, 28-i és november 11-i üléseiről

2004. november 12.
  1. Az OKNT két egymást követő ülésen (október 14-én és 28-án) tárgyalta a Javasolt bírálati szempontok a kerettantervek értékelésére c. napirendi pontot. Egyetértés volt abban, hogy az elfogadott szempontsor alapján el kell készíttetni egy olyan dokumentumot, amely egyértelműen értelmezi a szempontrendszer kritériumait, és egyaránt iránymutató a kerettanterveket bírálók és a kerettanterv készítők számára. A szakértő feladata, hogy az adott kerettantervről elemző véleményt írjon a döntéshozatal orientálására. Az OKNT az előterjesztést azzal a korrekcióval fogadta el, hogy a bíráló szakértőnek ki kell térnie arra, hogy a tantervben érvényesülő műveltségkoncepció, tanuláselmélet és értékelési "filozófia" koherens rendszerelemek-e. Nem a szakértő feladata megállapítani a kerettanterv mögött meghúzódó koncepcionális determinánsokat, az viszont kötelessége, hogy véleményt mondjon arról, koherens-e a benyújtott tanterv. Ez azzal a konzekvenciával jár, hogy minden akkreditálásra benyújtott tantervtől meg kell követelni, hogy nyilatkozzék a tanterv mögött meghúzódó, illetve az azt orientáló műveltségkoncepcióról, tanuláselméletről és értékelési filozófiáról.
  2. Az október 28.i ülésen kellett volna érdemben tárgyalni az OM részéről a 2005. évi költségvetéshez készített előterjesztést. Az OKNT nem volt hajlandó érdemben vitatni az előterjesztést, ezzel is kifejezésre juttatva tiltakozását az ellen, hogy - mint ez tavaly is történt, és mint ezt az OKINT tavaly is határozatában elítélte - a költségvetési törvény olyan pontokon is felülírja a közoktatási törvényt, amelyeknek nincs költségvetései kihatása. Az ülésen az alábbi állásfoglalás született, amelyet az OKNT eljuttatott valamennyi parlamenti párt frakcióvezetőjéhez és az OM illetékeseihez.
Az Országos Köznevelési Tanács

ÁLLÁSFOGLALÁSA

a Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről c. dokumentumnak a közoktatást, ill. a Közoktatási Törvény hatályos szövegét érintő egyes passzusairól


  • Az Országos Köznevelési Tanács ismételten sérelmezi és elfogadhatatlan gyakorlatnak tartja, hogy a Költségvetési Törvény - mindennemű előzetes szakmai egyeztetés nélkül - rendre felülírja a Közoktatási Törvényben foglaltakat, olyan passzusok tekintetében is, amelyeknek a költségvetésre vonatkozóan semminemű kihatásai sincsenek. Saját, törvényben foglalt szerepének és tekintélyének megőrzése érdekében tiltakozik az ellen, hogy a közoktatást érintő fontos szakmai kérdésekhez kelljen mindennemű szakmai előkészítés és a szakmai szervezetekkel folytatott előzetes viták nélkül, a költségvetési törvény véleményezésének örve alatt, annak benyújtása után (!) valamilyen módon viszonyulnia. Ezért úgy döntött, hogy az eléje véleményezésre terjesztett költségvetési törvénytervezetet véleményezési joga keretében nem hajlandó tárgyalni. Tekintve azonban, hogy a költségvetési törvény kapcsán néhány olyan lényeges közoktatás-politikai, ill. társadalompolitikai konzekvenciákkal járó változtatási javaslat is megfogalmazást nyert, amelyekben az Országos Köznevelési Tanács kötelességének érzi állást foglalni, az alábbiak közlésére kötelezte az OKNT elnökét:
  • Az OKNT fenntartja és ismételten hangsúlyozza azon álláspontját, hogy a tanulókat, illetve az iskolákat fenntartójuktól függetlenül (tehát az állami, önkormányzati, egyházi és alapítványi fenntartású iskolákat egyaránt) mindennemű hátrányos megkülönböztetés nélkül azonos elvek alapján azonos mértékű normatív hozzájárulások (támogatások) illessék meg.
  • Az OKNT tiltakozik a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai /3. sz. melléklet) keretében megfogalmazott azon javaslat törvénybe iktatása ellen, amely a második szakma elsajátítása normatív támogatásának megszüntetésére vonatkozik. Ez ui. éppen azon tanulói rétegeket hozza még hátrányosabb helyzetbe, amelyek valamely kényszerek vagy feltételbeli hiányok következtében olyan szakképesítést szereztek, amelynek munkaerőpiaci értéke negatív irányban változott.
  • Az OKNT fontosnak tartja és kiáll amellett, hogy a nemzeti kulturális vagyon szempontjából jelentős művészetoktatást az állami normatíva csökkentése egyik művészeti ág tekintetében se érintse hátrányosan. Előzetes egyeztetés hiányában nem támogatja a művészeti alapképzéshez való szülői költségtérítés általános előírását sem, különös tekintettel arra, hogy ez hátrányos helyzetbe hozhatja a szegényebb családokból származó tanulókat.

November 11-i ülésén a Tanács dr. Trencsényi László OKNT-tag előterjesztésében, dr. Harsányi László NKA elnök részvételével és aktív közreműködésével megtárgyalta a Magyar Kulturális Stratégia címet viselő munkaanyagot, valamint Trencsényi László ehhez készített Az Országos Köznevelési Tanács a kultúraközvetítés ágazati és intézményi együttműködésének fejlesztéséért c. állásfoglalás-tervezetét. A Tanács tagjai elismeréssel szóltak a beterjesztett dokumentumokról, fontosnak tartották, hogy operatív javaslatok készüljenek a tárcaközti együttműködésre. A vitában elhangzott javaslatokat figyelembe véve publikussá tehető dokumentum szöveg megfogalmazására tettek javaslatot, amelynek tárgyalását a decemberi vagy januári OKNT ülésre irányozták elő.

Ugyanezen ülés napirendjén szerepelt még Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes előterjesztésében két minisztériumi dokumentum (Hogyan lehet könnyebbé tenni az iskolatáskát? És az "Európai mérföldkövek" a közoktatás területén történő megvalósításához készített cselekvési terv) véleményezése. Ez utóbbi dokumentum tárgyalását - további szakértők bevonásával a dokumentumban foglaltak fontosságára tekintettel - az OKNT a következő ülésére halasztotta.


Loránd Ferenc
az OKNT elnöke
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok