2020. szeptember 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Országos Köznevelési Tanács állásfoglalása a Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről c. dokumentumnak a közoktatást, ill. a Közoktatási Törvény hatályos szövegét érintő egyes passzusairól

2004. november 4.
Az Országos Köznevelési Tanács 2004. október 28-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pont szerepelt:

A Magyar Köztársaság Kormánya T/11700. számú törvényjavaslata a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről

Az alábbi részletek véleményezése
előadó: Sipos János helyettes államtitkár

*

Az alábbiakban részletezett, 12 szavazattal elfogadott konszenzusos álláspont nem tekinthető az OKNT testületi határozatának, tekintve, hogy a fentiekkel kapcsolatos vita elhúzódása miatt a szavazás aktusánál az OKNT Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt 13 tagnál egy fővel kevesebb volt jelen. A jelenlévők ennek ellenére, a vitatott kérdések társadalompolitikai és oktatáspolitikai jelentőségére tekintettel szükségesnek ítélték, hogy az általuk legfontosabbnak vélt kérdésekben kialakított álláspontjukat az Országgyűlés Oktatási Bizottsága és a parlamenti pártok frakciói tudomására hozzák.
  • Az Országos Köznevelési Tanács ismételten sérelmezi és elfogadhatatlan gyakorlatnak tartja, hogy a Költségvetési Törvény - mindennemű előzetes szakmai egyeztetés nélkül - rendre felülírja a Közoktatási Törvényben foglaltakat, olyan passzusok tekintetében is, amelyeknek a költségvetésre vonatkozóan semminemű kihatásai sincsenek. Saját, törvényben foglalt szerepének és tekintélyének megőrzése érdekében tiltakozik az ellen, hogy a közoktatást érintő fontos szakmai kérdésekhez kelljen mindennemű szakmai előkészítés és a szakmai szervezetekkel folytatott előzetes viták nélkül, a költségvetési törvény véleményezésének örve alatt, annak benyújtása után (!) valamilyen módon viszonyulnia. Ezért úgy döntött, hogy az eléje véleményezésre terjesztett költségvetési törvénytervezetet véleményezési joga keretében nem hajlandó tárgyalni. Tekintve azonban, hogy a költségvetési törvény kapcsán néhány olyan lényeges közoktatás-politikai, ill. társadalompolitikai konzekvenciákkal járó változtatási javaslat is megfogalmazást nyert, amelyekben az Országos Köznevelési Tanács kötelességének érzi állást foglalni, az alábbiak közlésére kötelezte az OKNT elnökét:
  • Az OKNT fenntartja és ismételten hangsúlyozza azon álláspontját, hogy a tanulókat, illetve az iskolákat fenntartójuktól függetlenül (tehát az állami, önkormányzati, egyházi és alapítványi fenntartású iskolákat egyaránt) mindennemű hátrányos megkülönböztetés nélkül azonos elvek alapján azonos mértékű normatív hozzájárulások (támogatások) illessék meg.
  • Az OKNT tiltakozik a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai /3. sz. melléklet) keretében megfogalmazott azon javaslat törvénybe iktatása ellen, amely a második szakma elsajátítása normatív támogatásának megszüntetésére vonatkozik. Ez ui. éppen azon tanulói rétegeket hozza még hátrányosabb helyzetbe, amelyek valamely kényszerek vagy feltételbeli hiányok következtében olyan szakképesítést szereztek, amelynek munkaerőpiaci értéke negatív irányban változott.
  • Az OKNT fontosnak tartja és kiáll amellett, hogy a nemzeti kulturális vagyon szempontjából jelentős művészetoktatást az állami normatíva csökkentése egyik művészeti ág tekintetében se érintse hátrányosan. Előzetes egyeztetés hiányában nem támogatja a művészeti alapképzéshez való szülői költségtérítés általános előírását sem, különös tekintettel arra, hogy ez hátrányos helyzetbe hozhatja a szegényebb családokból származó tanulókat.
Budapest 2004. november 4.

Loránd Ferenc
az OKNT elnöke
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok