2020. szeptember 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény az Országos Köznevelési Tanács december 5-én tartott üléséről

2006. január 11.
Az OKNT az ülésen az alábbi témákat tárgyalta.
 1. Tájékoztatót hallgattunk meg az Oktatási Minisztérium közoktatást érintő 2006. évi költségvetési tervezetéről. A napirend előadója Stark Antal gazdasági helyettes államtitkár volt. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy összességben a közoktatásra fordítható költségvetési támogatások csökkentek. A kollégiumokat különösen érzékenyen érinti a 2006. évi normatíva csökkentése. Ezért kértük, hogy az OM találja meg annak lehetőségét, hogy a kollégiumok költségvetési támogatása legalább a 2005. évi szinten maradjon.
 2. A Waldorf iskolák kerettantervét az OKNT 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és jóváhagyásra javasolja az Oktatási miniszternek.
 3. Az OKNT előterjesztést hallgatott meg a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítási eljárási rendjéről. Az előterjesztő Rádli Katalin főosztályvezető-helyettes és Hunyadi György dékán voltak. Az OKNT elismerését fejezte ki a korrekt szakmai munkáért, amelyet az OM és a Bologna Bizottság végzett az új felsőoktatási szakok beindításának előkészítésekor. Ugyanakkor aggályát fejezte ki amiatt, hogy számos körülmény még nem tisztázott a bolognai képzésre való áttérésben.
  • Nem látható ma, hogy a 3 éves alapképzésben végzettek munkaerőpiaci relevanciája milyen
  • Nem látszik egyértelműen, hogy a két szakos tanárképzésben a két szak mennyire lesz egyenértékű
  • Nem egyértelmű ma, hogy az egyes alapképzésiekről a végzettek hány százaléka tanulhat tovább mesterképzésben.
 4. Az OKNT előterjesztést hallgatott meg a Magyar Tehetséggondozó Társaság tanulmányi versenyekről szóló vizsgálatáról. A napirend előadója Sarka Ferenc a társaság alelnöke volt. A vizsgálat eredménye, amellyel az OKNT is egyetértett az volt, hogy túl sok a verseny, az OM-nek nincs koncepciója a versenykiírásban, a versenyek finanszírozása nem megoldott. A gondot még fokozza az is, hogy a versennyel kapcsolatos jogszabályok is rendezetlenek. Az OKNT javasolja, hogy az OM koncepcionálisan gondolja végig az Országos Tanulmányi versenyek kiírását, finanszírozását. Ezen koncepció kidolgozásakor vegye figyelembe a Magyar Tehetséggondozó Társaság vizsgálatát.
 5. Az Országos Köznevelési Tanács két fővel kiegészítette a tantervi és a Tankönyvi bizottságot. A bizottságba egyhangúlag megválasztottuk Polinszky Mártát és Pusztai Jánosnét.
 6. Az OKNT javaslatot hallgatott meg nevelés-oktatási intézmények névhasználatáról, előterjesztő Czímer László főosztályvezető volt. A javaslatot a jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták.
Budapest, 2005. december 12.

Dr. Szenes György
OKNT alelnöke
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok