2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Bemutatkozás

2003. február 10.
  • Elérhetőség: Országos Közoktatási Intézet Főigazgatóság; 1051 Budapest Dorottya u. 8.; Tel:266-0226; www.oki.hu
  • Vezetője: Dr. Halász Gábor főigazgató

Feladatai

Az Országos Közoktatási Intézet a közoktatási szakterület felügyelete alá tartozó kutatási és fejlesztési feladatokat ellátó központi költségvetési szerv.

Az OKI által végzett kutatási és fejlesztési tevékenység célja a magyar közoktatás folyamatos megújulásának, a korszerű szakmai-társadalmi igényekhez való alkalmazkodásának támogatása, a közoktatással kapcsolatos döntések szakmai megalapozása, általában a közoktatásra és annak társadalmi környezetére vonatkozó ismeretek gyarapítása és terjesztése. Cél továbbá új pedagógiai-szakmai és közoktatás-politikai megoldások kidolgozása, olyan modern programok fejlesztése és terjesztése, amelyek eredményesebbé és hatékonyabbá tehetik az oktatást, hozzájárulhatnak az oktatás minőségének javulásához. Az intézet tevékenységének része a közoktatás tartalmával kapcsolatos társadalmi igények feltárása, a tartalmi követelmények fejlesztése, teljesülésük elemzése, ezzel kapcsolatos kutatások folytatása, továbbá a magyar közoktatás nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.

A közoktatási rendszer fejlesztését számos kutatás segíti elő. Az OKI kutatásokat végez közoktatással kapcsolatos közép- és hosszú távú tervezés és a kormányzati döntéshozatal megalapozásával, a döntések társadalmi hatásainak vizsgálatával kapcsolatban. A kutatási tevékenység részét képezik az oktatási miniszter törvényben rögzített feladataihoz kapcsolódó, a közoktatás fejlesztését megalapozó egyéb interdiszciplináris és neveléstudományi kutatások, elemzések. Az intézet jelenteti meg a közoktatás átfogó értékelését tartalmazó “Jelentés a magyar közoktatásról” c. kiadványt.

Az intézet kutatási és fejlesztési tevékenységet folytat a közoktatási és a közoktatáshoz közvetlenül kapcsolódó területeken, tevékenysége átfogja mind az iskoláskor előtti, mind az alap- és középfokú oktatást, nevelést, továbbá az élethosszig tartó tanulást. Feladatai közé tartozik a gyógypedagógiai nevelést igénylő tanulók fejlesztését, a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatását, a roma kisebbség oktatását, esélyeinek növelését segítő programok kidolgozása, valamint az iskolarendszeren belüli és kívüli felnőttoktatás tartalmának és módszereinek modernizálását célzó kutatás és fejlesztés.

Az OKI feladata a közoktatás tartalmi modernizációját, egyes tantárgyak és műveltségi területek oktatását szolgáló programok kidolgozása, továbbá a tanórán kívüli nevelés tartalmának és módszereinek fejlesztése. Ennek részét képezi modellprogramok és pedagógiai rendszerek kísérleti kipróbálása, iskolai szintű fejlesztő tevékenység folytatása, valamint a tanítási és tanulási folyamat eredményességének növelését célzó kutatások és fejlesztések végzése.

Az intézet bekapcsolódik a pedagógusok munkájának szakmai segítésébe, ennek keretében pedagógus-továbbképzési programokat fejleszt és szervez, részt vesz a közoktatási vezetők továbbképzésében.

Az OKI kiemelt figyelmet szentel a kutatási és fejlesztési eredmények terjesztésének, amelyet továbbképzési tevékenységgel, lap- és könyvkiadással, valamint elektronikus kommunikációval valósít meg.

Az intézet prioritásként kezeli nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztését. Részt vesz az OECD különböző adatbázisainak fejlesztésében, a magyar oktatásstatisztikai adatok szolgáltatásában. Az Intézet tagja a CIDREE-nek, az európai oktatáskutató intézetek nemzetközi szervezetének.

  • Alapító Okirat
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok