2022. augusztus 13.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszeréről

2003. szeptember 22.

Az oktatási miniszter az Oktatási Közlöny XLVII. évfolyam 20. sz. (2003. augusztus 6.) számában megjelent közleményében kiadta "A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képességkibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszerét". A miniszter a pedagógiai rendszerben határozta meg az integrációs, illetve képesség-kibontakoztató programokhoz igénybe vehető normatívák feltételeit.


A közlemény 1.sz. magyarázó lábjegyzete szerint: “A pedagógiai rendszer egyaránt vonatkozik a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 30/D. § (94) és 39/E. § (40) bekezdésére is, azzal a különbséggel, hogy a képességkibontakoztató felkészítésnek az integrációs felkészítésre vonatkozó speciális feltételeinek nem kell megfelelnie.

E tájékoztató azzal segíti az intézményeket, hogy tételesen megjelöli azokat a pedagógiai rendszerben meghatározott elemeket, amelyeket a képességkibontakoztató felkészítés esetében nem kell figyelembe venni.

Általánosságban elmondható, hogy a képességkibontakoztató felkészítés és az integrációs felkészítés célját és célcsoportját tekintve azonos: mindkét program esetében a hátrányos helyzetű tanulóknak a többi tanulóval egy csoportban való oktatását, nevelését célozza speciális pedagógiai eljárásokkal úgy, hogy hátrányuk csökkenjen. A két program közötti különbség az, hogy az integrációs felkészítésre a hátrányos helyzetű tanulók arányára vonatkozó szigorú előírások is vonatkoznak, míg képességkibontakoztató felkészítés bármilyen arányban oktatott-nevelt tanulóra igénybe vehető.

A miniszter által kiadott pedagógiai rendszerben ezért általában az “integrációs” fogalom, vagylagosan, a “képességkibontakoztató” szóval helyettesíthető.

Néhány esetben azonban az integrációs felkészítés esetében kötelezően meghatározott rendszer elem nem értelmezhető, nem érvényes a képességkibontakoztató felkészítésre. Ezek a következők:

  1. Az “I. Alkalmazás feltételei” fejezetben a heterogén osztályok kialakításáról szóló 2.2 bekezdés.
  2. A “II. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei” fejezet bevezető részében az integrációs felkészítésre vonatkozó osztály- és csoportkritériumokra való utalás.
  3. Ugyanebben a fejezetben az “1.3 Szociális kompetenciák fejlesztése” rész “6. Multikulturális tartalmak” pont egésze.
  4. Az I. fejezetben is meghivatkozott “III. Várható eredmények” fejezet első és harmadik francia bekezdése: “- A hátrányos helyzetű tanulók aránya az oktatási-nevelési intézményekben megfelel a jogszabályban előírtaknak.” illetve “- Multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervbe”.
  5. A IV., kétéves bevezetési ütemtervről szóló fejezetben, “Az alkalmazás feltételei” rész, az “1.3 Kétéves bevezetési terv elkészítése” első francia bekezdésében a második évre vonatkozó tétel: “Fenntartói körzethatárok az integrációs feltételeknek megfelelően módosulnak”.
  6. Ugyanebben a fejezetben és részben a “2. Az iskolába való bekerülés előkészítése” egység “2.2 Heterogén osztályok kialakítása a jogszabályoknak megfelelően” pont egésze.
  7. Ugyanebben a fejezetben “A tanítás-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer elemei” rész “6. Multikulturális tartalmak” pont egésze.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok