2024. február 24.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatásért Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkuratórium pályázata: KollOKA II.

2005. december 13.
Pályázati kiírás

Az Oktatásért Közalapítvány pályázatot hirdet a közoktatási kollégiumokban folyó szakmai és tehetséggondozási tevékenység, továbbá kulturális és sport programok támogatására.

A pályázat célja:

A közoktatási kollégiumokban folyó szakmai és tehetséggondozási tevékenységek, kulturális és sport programok támogatása, valamint a kollégiumi diákkörök (szakkörök, szakkollégiumok stb.) támogatása.
A pályázatot az alábbi témakörökre bontva lehet benyújtani, a tetszőleges témák közötti és összeg szerinti megosztásban:
 • Diákkörök (szakmai-, tevékenységi-, érdeklődési körök, szakkollégiumok) támogatása, személyi és eszközfeltételeinek megteremtésére.
 • Kollégiumi dekoráció (a kollégium otthonossá tétele, esztétikai jobbítása, hagyományápolás).
 • A kollégiumi nevelőtestületeknek a pedagógiai egység erősítése céljából szervezett képzési-, tapasztalatcsere-, és közösségi programjainak támogatása.
Egy pályázó akár egy, akár mindhárom témakörben pályázva, maximum 200 ezer Ft-ot nyerhet.

Pályázók köre:

Belföldi székhelyű közoktatási kollégiumok (önálló és iskolával egybeszervezett egyaránt).

Tervezett keretösszeg: 50 millió forint.

Pályázható maximális összeg: 200 ezer forint vissza nem térítendő támogatás.

A pályázat kiírásának ideje: 2005. december 6.

A pályázat postára adási határideje: 2006. január 20.


A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a Közalapítvány érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.


Pályázati feltételek:
 • Minden pályázó egy pályázatot adhat be.
 • Ha a kollégium tagintézményekből áll, a pályázat tagintézményekként benyújtható.
A pályázat elengedhetetlen részét képező mellékletek és tartozékok a következők:
 • Hibátlanul és hiánytalanul kitöltött, hitelesített (lepecsételt és cégszerűen aláírt) pályázati adatlap, melynek a része a részletesen kidolgozott szakmai program és az azt alátámasztó részletes pénzügyi terv.
 • Nyilatkozat (lepecsételt és cégszerűen aláírt).
Formai hiba esetén a benyújtott pályázatot a Közalapítvány tartalmi vizsgálata nélkül elutasítja.

A pályázatot az első témakörben következő fejlesztésekre lehet benyújtani:
 • Közoktatási kollégiumok rendszeres, vagy időszakos szakmai programjainak (pl. szakkörök, tanfolyamok, csoportos tanulmányutak, tanulmányi programok, előadások) megszervezése, lebonyolítása, a szakmai tevékenységek infrastrukturális körülményeinek megteremtése, fejlesztése;
 • Tehetséggondozó, felzárkóztató programok, valamint továbbtanulást, pályaválasztást segítő programok indítása, továbbfejlesztése;
 • Közoktatási kollégiumokban folyó kulturális (pl. öntevékeny művelődési, zenei, képző- és iparművészeti, médiaprogramok)és sport tevékenységek;
 • A kollégiumi diákönkormányzatok programjaira;
 • A felsorolt programokkal összefüggő egyéb új kezdeményezések támogatása.
Nem nyújtható támogatás a Pályázónak,
 • ha 60 napot meghaladó, lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik;
 • ha a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül munkavállalók bejelentése nélkül vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetési kötelezettsége keletkezett;
 • ha a Pályázó az előző pályázati kötelezettségeit nem teljesítette.
Esetleges pályázati támogatás esetén a program megvalósulását fényképpel, vagy videó anyaggal kérjük dokumentálni

A pályázat benyújtásának módja, helye:

A pályázatot kizárólag postai úton vagy személyesen, magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban a megfelelően kitöltött adatlapon, az egyéb előírt dokumentumok csatolásával lehet benyújtani. Az adatlap sem tartalmában, sem külalakjában nem változtatható meg. A pályázat benyújtásának címe:

Oktatásért Közalapítvány
Budapest V. ker., Báthory u. 10., 602. sz.

Budapest, 2005-12-01
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok