2023. május 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Versenynaptár (2010/2011. tanév)

2010. szeptember 23.
Felhívjuk az intézményvezetők, az intézményi versenyfelelősök és különösen a szaktanárok figyelmét, hogy a különböző versenyszervezőkkel körültekintően és mindenre kiterjedően lefolytatott egyeztetések ellenére is maradtak megoldhatatlan ütközések néhány verseny területi- és döntő fordulójának esetében, a versenyek igen nagy száma miatt. Kérjük, hogy már a jelentkezéskor vegyék ezt figyelembe, hiszen utólag nem lesz lehetőség az időpontok megváltoztatására.
 
Verseny megnevezése
Első forduló
Második forduló
Döntő
7-8. évfolyam versenyei
Dr. Szabó Miklós szövegértési verseny
január 28.
március 28.
„Olvass velünk!”
két levelezős forduló, a beküldési határidők:december 17., február 18.
május 2.
Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny
november 25.
január 20
március 18-19.
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny
február 16.
április 9.
május 28.
„ A hazáért és a szabadságért” – A Rákóczi - szabadságharc kora
december 15. - január 25. között
február 15. – március 30. között
május közepe
Katolikus Iskolák VII. országos Takáts Sándor történelmi versenye
három levelezős forduló, beküldési határidők: november 29., február 28.
április 29.
június 4.
Mátyástól – Mohácsig, kalandozó történelmi vetélkedő
két levelezős forduló, beküldési határidők: december 20.,március 28.
május 20.
Mozaik országos internetes történelem verseny
öt internetes forduló októbertől márciusig
április 9.
„Nekem szülőhazám ...” komplex tanulmányi verseny
három levelezős forduló, beküldési határidők: december 06., február 07.
március 28.
május 7.
Országos történelem tanulmányi verseny
december 14.
február 8.
április 1-2.
Mozaik országos internetes élő idegen nyelv verseny
öt internetes forduló októbertől márciusig
április 9.
Országos általános iskolai francia nyelvi tanulmányi verseny
március 16.
május 6.
Országos angol nyelvi verseny
november 16.
január 25.
április 9.
Országos német nyelvi verseny
november 18.
március 10.
május 20.
Katolikus Iskolák Dugonics András matematika versenye
november 17.
január 19.
március 26.
Országos logikaverseny
három levelezős forduló, beérkezési határidők: november 5., január 10.
március 7.
április 21.
Varga Tamás matematikaverseny
november 16.
január 11.
március 29.
FIRSTEP KUPA számítástechnikai verseny
három internetes forduló:
november 4., december 2., február 3.
április 22.
Kozma László országos informatika alkalmazói tanulmányi verseny
január 19.
március 19.
május 28.
Öveges József fizikaverseny
február 1.
április 5.
május 27-29.
Hevesy György országos kémia verseny
január 3. – február 15. között
március 26.
május 20-22.
Apáczai Csere János tehetségkutató komplex természettudományi verseny
november 22.
február 14.
március 25-26.
Avram Hershko országos természettudományi verseny
az esszé beküldési határideje:
március 11.
április 11.
Balogh János országos környezet- és egészségvédelmi csapatverseny
március 23.
június 3.-4.
Bókay Árpád országos biológiaverseny
a pályamunka beküldési határideje: január 7.
két levelezős forduló, beküldési határidők: február 11., március 11.
május 6.
Herman Ottó országos biológia verseny
január 3. – február 15. között
április 9.
május 27-29.
Lehoczky János komplex környezeti emlékverseny a Kárpát-medencében
január 28.
március 28.
május 27-28.
Sajó Károly Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny
január 18.
április 22.
június 2-3.
Mozaik országos internetes földrajz verseny
öt internetes forduló októbertől márciusig
április 9.
Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny
január 3. – február 15. között
április 2.
május 13-15.
Országos életvitel és gyakorlati ismeretek verseny
február 10-ig
március 28-ig
június első hete
Országos technika verseny
január 28-ig
március 25-ig
május első hete
Országos komplex ének-zenei műveltségi verseny
két levelezős forduló, beküldési határidők: 11.07., 12.16.
március 25.
május 5.
Látószög” – roma kulturális és műveltségi verseny
két levelezős forduló: október 8-31., december 1. és 2011. január 16. között
május 14.
Tudatos fogyasztással a takarékos iskoláért
december 10.
március 4.
május 20.
7-10. évfolyam versenyei
Az anekdota hagyománya a magyar irodalomban
beküldési határidő: október 29.
beküldési határidő december 20.
7-8. évfolyam:
február 26.
9-10. évfolyam: március 5.
Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny
az iskola által meghatározott időpontban
írásbeli január 31.,
szóbeli január 31 - február 7. között.
írásbeli március 7.,
szóbeli április 19-20.
Disputa vitaverseny
beküldési határidő: március 20.
április 9-10.
Két ország élén – Báthory István élete és kora
három internetes forduló szeptembertől februárig
tavaszi szünet utáni első szombat
Ábel Jenő országos latin tanulmányi verseny
február 4.
április 9.
Országos spanyol nyelvű vers- és prózamondó verseny
március második hete
április 16.
Matematika pontverseny 8-12. évfolyamosoknak a KöMaL-ban
szeptembertől májusig kilenc forduló
Logo országos számítástechnikai tanulmányi verseny
december 8.
február 19.
április 9.
Nemes Tihamér országos számítástechnikai tanulmányi verseny
I. korcsoport 11. 10.
II. korcsoport 11.11.
alkalmazási kategória 11.18.
I-II. kcs. 01. 08.
alkalmazási kat. 02. 05.
I-II. kcs. 03. 05.
alkalmazási kat. 03. 26.
Számítástechnika, informatika pontverseny 7-12. évfolyamosoknak a KöMaL-ban
szeptembertől májusig kilenc forduló
Fizika pontverseny 8-12. évfolyamosoknak a KöMaL-ban
szeptembertől májusig kilenc forduló
Játsszunk fizikát!
három levelezős forduló, időpontok a tanévi versenynaptár alapján
Jedlik Ányos országos fizikaverseny
január 31.
március 10.
május 13–15.
Károly Ireneusz fizika tanulmányi verseny
2011. január 31.
beküldési határidő március 14.
április 8-9.
Országos Szilárd Leó fizikaverseny
február 21.
április 8-10.
Curie kémia emlékverseny
október 20 – január 28-ig
március 5.
május 13-15.
Curie környezetvédelmi emlékverseny
október 20-január 30.
február 19.
április 15-17.
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny
december 6.
február 18-19
Ember-Föld-Világegyetem” Kárpát-medencei komplex természettudományi csapatverseny
négy internetes forduló beadási határidő:
januártól márciusig
7-8. évfolyamos
május 14.
9-10. évfolyamos
május 21.
Less Nándor országos földrajzverseny
február 28.
április 15-16.
Személyes üzenetek - rajzos jegyzetek ...
beküldési határidő március 1.
április 20.
„Tiszán innen –Dunán túl” országos népdaléneklési minősítő verseny
az iskola, terület/kerület,
megye/főváros által meghatározott időpontokban
április 30.
Katolikus iskolák tanulmányi versenye katolikus hittan tantárgyból
pályamű beadási határideje: március 1.
Tudományos diákkörök XI. országos konferenciája
regionális konferenciák novemberben, decemberben
március 25-26.
9-10. évfolyam versenyei
Arany János irodalmi verseny
november 15.
április 8-10.
DIA-MOND III. Országos kompetenciára épülő értékközvetítő műveltségi csapatverseny
megoldás határideje: november 30.
előzetes feladatok a döntőre, határideje: március 5.
március 5.
Eötvös József országos középiskolai szónokverseny
február 24.
március 26.
április 30.
Implom József középiskolai helyesírási verseny, Kárpát-medencei döntő
november 19.
január 19.
február 25–26.
Országos szakiskolai közismereti tanulmányi verseny – Irodalom – Magyar nyelv és helyesírás
december 13.
február 18.
április 15-16.
Civil kezdeményezések programja projektverseny az állampolgári aktivitásért
március 1. hete
május 4. hete
Cultura Nostra történelmi vetélkedő
december 9.
február 8.
április 15-17.
Európa – komplex állampolgári ismeretek verseny
december – január
január - február
március
Magyarország az én hazám – komplex honismereti vetélkedő
december – január
január - február
március
Örökségünk ’48 történelem és állampolgári vetélkedő
december – január
január - február
március
Savaria országos történelem tanulmányi verseny
december 14.
február 8.
április 8-9.
Országos szakiskolai közismereti tanulmányi verseny – Történelem tantárgy
december 16.
február 18.
április 15-16.
Polgár az európai demokráciában országos tanulmányi verseny
január 26.
március első hete
április harmadik hete
ENDERU-idegen nyelvi verseny középiskolásoknak
február
március
április első fele
NYEK-kenj velünk országos szakközépiskolai angol nyelvi csapatverseny
december 13.
február 7.
március 18-19.
Országos angol nyelvi verseny
január 24.
április 8.
Apáczai matematika verseny
február 16.
március 24.
Arany Dániel matematikai tanulóverseny
december 9.
február 17.
április 14.
Matematika a hétköznapokban ...
október 25.
november 29.
Országos szakiskolai közismereti tanulmányi verseny – Matematika - Fizika
december 14.
február 18.
április 15-16.
Dusza Árpád országos programozói emlékverseny
regionális forduló november 27.
február 19.
Mobilrobot programozó országos csapatverseny
beküldés határideje január 29.
március 25.
Országos szakiskolai közismereti tanulmányi verseny – Számítástechnika
december 15.
február 18.
április 15-16.
Mikola Sándor országos tehetségkutató fizikaverseny
február 15.
március 22.
május 2–5.
Öveges József emlékverseny
október 12.
november 13.
Tornyai Sándor országos fizikai feladatmegoldó verseny
április 8-10.
Vermes Miklós nemzetközi fizikaverseny
június
Irinyi János középiskolai kémiaverseny
február 9.
március 16.
május 6-8.
”A mi világunk” országos természettudományi tanulmányi verseny
Három internetes forduló beadási határidő: október, november,
január
március 26.
Avram Hershko országos természettudományi verseny
az esszé beküldési határideje:
március 7.
április 8.
Bugát Pál országos középiskolai természetismereti műveltségi vetélkedő
február 20-ig
április 21-26.
augusztus 24-26.
Kitaibel Pál középiskolai biológiai és környezetvédelmi tanulmányi verseny
január 10-14. között
március 4.
április 22-24.
TeHEtséges vagy? Országos természettudományos középiskolai verseny
online forduló. szeptember 6. - október 15. között
november 12.
Zöld Szemfüles természetismereti vetélkedő
három internetes forduló januártól áprilisig
május 20-22.
„Zöld út a jövőbe”
november 22.
január 7.
április közepe
Lóczy Lajos országos középiskolai földrajzi tanulmányi verseny
március 28.
május 2-4.
Országos dráma tanulmányi verseny
február 3.
a pályamunkák beérkezésének határideje április 4.
május 7.
SZAKE-ART(C) – komplex önfejlesztő program
december és február között
április
„Beccaria nyomában”
október vége
térségi forduló: november vége
megyei forduló: január vége
március második fele
„Látószög” – roma kulturális és műveltségi verseny
október 8-31.
december1- január 16. között
május 14.
Országos középiskolai illemtani csapatverseny
február 21-ig
március 03.
április 8-9.
Szakmailag támogatott versenyek
Mozaik országos internetes anyanyelv és irodalom verseny
öt internetes forduló októbertől februárig
április 9.
Könyvmoly idegen nyelvi olvasóverseny 7. és 8. évfolyamos diákok számára
január 10.
március 12.
Mozaik országos internetes matematika verseny
öt internetes forduló októbertől februárig
április 9.
Zrínyi Ilona matematikaverseny
február 18.
április 20-22.
Mozaik országos internetes ember és természet verseny
öt internetes forduló októbertől februárig
április 9.
Bolyai anyanyelvi csapatverseny
november. 12.
december 11.
Bereznai Gyula országos matematikai emlékverseny
március 2.
április 15-16.
Bolyai matematika csapatverseny
október 15.
november 27.
Curie matematika emlékverseny
október 20. – január 28. között
február 12.
április 8-10.
„Homlokomon két aranypánt van...”
február 18.
április 8.
1. kategória: május 14.
2. kategória: május 21.
„Mit ránk hagytak a századok...” – a magyar művelődéstörténet korszakai
november 30.
január 25.
február 26.
Gordiusz matematika tesztverseny
február 18.
április 20-22.
Református iskolák XIX. országos matematikaversenye
január 15-ig
február 26.
február 27.
Diákvállalkozások országos vására és versenye
október – december
január - április
május
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok