2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató rendkívüli tanítási szünet elrendelésének lehetőségeiről a H1N1 influenza időszakában

2009. szeptember 18.
A jelenleg hatályos jogszabályok alapján - egy esetlegesen fellépő influenza-pandémiás időszakban – a következő intézkedések megtétele lehetséges.
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 32.§-a  értelmében járványveszély vagy járvány esetén az óvodák, általános iskolák működésének felfüggesztését, bentlakásos gyermekintézmények működésének korlátozását, továbbá egyéb helyi közösségi célokat szolgáló intézmények, helyi jelentőségű rendezvények működésének megtiltását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kistérségi intézete; a középfokú oktatási intézmények, szakmunkástanuló intézetek (iskolák), tanműhelyek, nevelőotthonok, stb. működésének korlátozását vagy bezárását az ÁNTSZ regionális intézete; a felsőfokú oktatási intézmények, valamint az egyetemi (főiskolai) diákotthonok működésének felfüggesztését, település elhagyásának tilalmát az országos tisztifőorvos rendeli el.

Fontos tehát hangsúlyozni, hogy a jogszabály már a járványveszély esetén megtehető lépéseket is az ÁNTSZ különböző szintű szervezeteinek hatáskörébe utalja.

Felkérjük az intézmények vezetőit, hogy - esetleges lépéseik megtétele előtt - folytassanak konzultációt az Iskola-egészségügyi Szolgálattal.

A járvány lokális szintű előfordulása esetén van jelentősége a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 54. § (1) bekezdésében biztosított lehetőségnek, amely szerint a nevelési oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el pl. járvány esetén, amihez be kell szereznie a fenntartó engedélyét, amennyiben ez nem lehetséges, a fenntartót értesítenie kell. A járvány helyi szinten történő kezelésére a jogszabály megfelelő keretet biztosít.
 
A Kt. 91. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint a főjegyző az oktatásért felelős miniszter egyidejű értesítésével rendkívüli szünetet rendel el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a megye, főváros területén a nevelési-oktatási intézmények működtetése nem lehetséges. A főjegyző a döntéséhez - kivéve, ha a késlekedés jelentős veszéllyel vagy helyrehozhatatlan kárral járna - beszerzi az érdekelt önkormányzatok jegyzőinek véleményét. Ha a vélemény beszerzésére nem volt lehetőség, a főjegyző az intézkedéséről azonnal értesíti az érdekelt önkormányzatok jegyzőit.
A Kt. 91. §-ának (8) bekezdése szerint a jegyző – a fentebb leírt feltételek (pl: járvány) fennállása esetén, az oktatásért felelős miniszter egyidejű értesítésével - a településen működő nevelési-oktatási intézményekben rendkívüli szünetet rendel el. Intézkedése előtt - kivéve, ha a késlekedés jelentős veszéllyel vagy helyrehozhatatlan kárral járna - beszerzi az érdekelt intézményfenntartók véleményét. Ha a vélemény beszerzésére nem volt lehetőség, intézkedéséről azonnal értesíti az érdekelt intézményfenntartókat.
 
Országos járvány kitörésének veszélye esetén további lehetőséget biztosít a tárca számára a Kt. 95. § (10) bekezdése, amelynek értelmében az oktatásért felelős miniszter az Alkotmányban, illetve törvényben meghatározott rendkívüli időszakban határozatban írja elő a közoktatási intézmények működésével kapcsolatos feladatokat.
 
A rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kiesett tanítási napok pótlásával összefüggő szabály, hogy a fenntartó egyetértésével az iskola igazgatója - az elmaradt heti pihenőnapok igénybevételének biztosítása nélkül is - elrendelheti a hat tanítási napból álló tanítási hét megszervezését, illetve a tanulói kötelező órákra vonatkozó időkeretet meghaladó tanítás megszervezését, ha a rendkívüli tanítási szünet miatt az előírt követelmények átadását, elsajátítását nem lehet megoldani.
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok