2022. május 26.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Általános információk

2003. február 7.

1. Az általános iskolákkal kapcsolatos adatok (a gyógypedagógiai általános iskolák adatait is tartalmazzák.)

(a gyógypedagógiai általános iskolák adatait is tartalmazzák.)

Tanév

Intézmények száma

Általános iskolások száma

Pedagógusok száma
(főállásúak)

Osztály-
termek
száma

Egy osztályteremre jutók száma

Egy pedagógusra jutó tanulók száma

1990/1991

3723

1177612

96791

49842

22,6

12,2

1994/1995

3814

985291

89939

47578

20,7

11,0

1999/2000

3897

972901

89424

52526

20,3

10,9

2000/2001

3875

960790

89750

43500

20,1

10,7

2001/2002

3852

947037

90294

43195

19,8

10,5

Iskolák

Az 5-10 éves időtávlatban az általános iskolák számának folyamatos növekedését figyelhetjük meg. Ez a tény részben összefüggést mutat a különböző fenntartású intézmények növekvő számával, a szülők igényei szerinti oktatási kínálat bővülésével. Jelentősen növekedett az egyházi és alapítványi fenntartású intézmények száma és aránya az elmúlt évtizedben.

Tanulók

Jellemző tendencia az elmúlt évtizedben az általános iskolai tanulók számának folyamatos csökkenése. Ezen belül az első 5 évben, (az 1986/87.évi létszámcsúcs utáni) jelentős mértékű csökkenés állapítható meg. Az 1994/95.-ös tanévtől lassabban folytatódó létszámcsökkenés figyelhető meg.

Pedagógusok

A főállású pedagógusok számának csökkenése, nem arányos a gyermeklétszám csökkenésével. Ez kedvezően befolyásolta az egy pedagógusra jutó gyermeklétszám átlagának csökkenését. (Vagyis a jobb feltételek jelenlétét a nevelő-oktató munka hatékonyabb megvalósítására.) Az elmúlt tanévben 10544 fővel nőtt a pedagóguslétszám. Ez feltehetően a jobb szakos ellátottságra utaló adat.

 

2. Általános iskola fenntartók szerint a 2001/2002-es tanévben

 

 

Települési önkor-mányzat

Megyei önkor-mányzat

Központi költség-vetési szerv

Összesen

Egyház, felekezet

Alapít-vány, termé-szetes személy

Egyéb

Megnevezés

Intézmények száma

3423

2893

197

99

3189

144

66

24

90

Feladatellátási helyek száma

3852

3289

214

108

3611

150

67

24

91

Tanulók száma összesen

947037

815884

46774

38770

901428

35671

6758

3180

9938

 

3. A 6 és 8 osztályos gimnáziumok

A 2001/2002-es tanév adatai

A 6 évfolyamos gimnáziumba járt: 36760 tanuló, ebből magántanuló volt 103 fő.
A 8 évfolyamos gimnáziumba járt 28391 tanuló, ebből magántanuló volt 94 fő.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok