2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

 

Tisztelt Olvasóink!


A szöveges értékelést támogató szoftverrel kapcsolatos kérdéseiket a

kozoktatas@nefmi.gov.hu címre küldhetik.

 


Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Ajánlás az első osztályosok félévi szöveges értékeléséhez

2004. december 23.
Tisztelt Tanító Kollégák!
 
A közoktatásról szóló 1993. évi, többször módosított, LXXIX. közoktatási törvény 70. § (3) bekezdésében foglaltak szerint félévkor az első osztályokban a tanuló teljesítményét szövegesen kell minősíteni.

Az Oktatási Minisztérium segíteni kívánja az Önök munkáját a félévi szöveges minősítés kapcsán. Annak érdekében, hogy ne kelljen ugyanazt a szöveget többször kézzel leírniuk, javasoljuk a számítógép használatát. Háromféle értékelő lapot ajánlunk, amelyek kitöltés és kinyomtatás után alkalmasak a szülők gyermekük félévi teljesítményéről történő értesítésére, valamint az osztályozó naplóban is elhelyezhetők. Felhívjuk figyelmüket, hogy ezek az általunk készített értékelőlapok csak ajánlások, amelyek az iskola pedagógiai programjában meghatározott keretek között használhatók, és természetesen minden intézmény a saját maga által kialakított rend, értékelési eljárás és megoldás szerint látja el ezt a feladatot.

Az értékelő lapok kitöltés és kinyomtatás után akkor alkalmasak a tájékoztatásra, ha azokat az osztályfőnök egyenként aláírta és lepecsételte. A szülők értesítése történhet ezen aláírt és lepecsételt értékelő lapon is, amit nem kötelező az értékelő/tájékoztató füzetbe belefűzni, beleragasztani.
 
A félévi szöveges minősítés elhelyezése többféle módon megtörténhet az osztálynaplókban. Így például az értékelő lapokat tanulónként beragasztva, betűzve a megfelelő oldalakhoz, illetve gyűjtőtasakban a napló mellékleteként is megőrizhetik, tárolhatják az intézményekben.
 
A nevelési-oktatási intézményekről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 4. számú mellékletének III. fejezete alapján az osztálynapló az általános iskolában kötelezően használt nyomtatvány. Tartalmára és előállítására vonatkozóan nincs jogszabályi kötöttség. Az iskolák pedagógiai programjaiknak megfelelő tartalommal és szerkezettel önállóan is készíthetnek ilyen nyomtatványt. A nyomtatványt azonban az iskola körbélyegzőjének lenyomatával és az igazgató aláírásával hitelesíteni szükséges.

A közoktatási törvény hatályba lépő rendelkezéseihez kapcsolódó intézményi feladatok megvalósulását az Oktatási Minisztérium a gyors tájékoztatás érdekében a honlapján ajánlásokkal, szakmai támogató anyagokkal is segíti. Mivel sem a közoktatási törvény, sem a 11/1994. MKM rendelet nem tartalmaz kötelező előírást arra vonatkozóan, hogy a tanulók szöveges értékelése csak papír alapú formában készíthető el, az iskoláknak, pedagógusoknak lehetősége van a jogszabályoknak megfelelően az elektronikus forma alkalmazására is, ezzel kiegészítve az iskolai nyomtatványok adta kereteket!
 
Felhívjuk az intézmények figyelmét arra, hogy a közoktatási törvény 72. §. (2. bekezdése) értelmében az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetőek és tárolhatóak a tanuló értékelésére, minősítésére hivatott dokumentumok.
 
A számítógépen a Nézet menü Nyomtatási elrendezés pontján belül 150%-ra vagy 200%-ra beállított nagyítás mellett olvasható jól és írható könnyen, továbbá jól láthatóan a szöveg.

1. változat:
Azoknak készült, akik kötetlen, önálló szöveges megoldást kívánnak alkalmazni. Ez a változat tartalmazza a tanuló adatainak helyét, segíti az értékelés formai elrendezését. A dokumentum elérhető itt.

2. változat:
A javasolt változat tartalmazza a tanuló adatainak helyét, és ezen kívül megjelennek az egyes tantárgyak nevei is. Ezek után lehet az értékelést beírni. A tantárgyak elnevezése természetesen megváltoztatható. A dokumentum elérhető itt.

3. változat
Táblázatos értékelés lehetőségét tartalmazza, amelyben szerepelnek a tantárgyak nevei, és az értékeléshez előre adott kulcsszavak kapcsolódnak. A tantárgyak nevei valamint az értékelő szavak ebben a változatban is felülírhatók, megváltoztathatók. A konkrét minősítésnek legjobban megfelelő kulcsszót javasoljuk aláhúzni. A dokumentum elérhető itt.

A szöveges minősítés elkészítését segítő "mondatbank" -, amelynek felhasználása természetesen nem kötelező - itt elérhető.


Az év végi bizonyítványok, törzslapok jelentős részben elektronikus úton történő kitöltéséhez az Oktatási Minisztérium tavasszal további segítséget ad, amelyről 2005. elején tájékoztatjuk Önöket.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok