2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

 

Tisztelt Olvasóink!


A szöveges értékelést támogató szoftverrel kapcsolatos kérdéseiket a

kozoktatas@nefmi.gov.hu címre küldhetik.

 


Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató az Oktatási Minisztérium által még 2004-ben kifejlesztett, az eddigi szöveges értékeléseket támogató szoftver további használatáról az általános iskolák második és harmadik évfolyamain

2010. szeptember 14.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkársága a következő tájékoztatóval és használati utasítással kíván segítséget nyújtani a pedagógusoknak, hogy megkönnyítse nekik a program használatát.
A 2010. évi LXXI. törvény módosította a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénynek (továbbiakban Kt.) számos rendelkezését. Ezen belül módosításra került a Kt. 70. § (3) bekezdése is, mely a szöveges minősítésre, értékelésre vonatkozó szabályokat tartalmazza.
 
A módosítás következtében már akár a 2010/2011-es tanév második félévében a második és a harmadik évfolyam végén a korábbi rendelkezések szerint alkalmazott szöveges minősítés és értékelés helyett osztályzattal értékelhető a tanuló, abban az esetben, amennyiben a nevelőtestület a pedagógiai programot átdolgozza, továbbá, ha a fenntartó ezt 2010. december 31-ig jóváhagyja. Ezen esetek részletes szabályozásáról korábbi közleményünk szól. Mivel jelenleg a 2. illetve a 3. évfolyamok érdemjeggyel történő értékeléséhez nem áll rendelkezésre a minisztérium által jóváhagyott, a felsőbb évfolyamokon alkalmazotthoz hasonló nyomtatott törzslap, ezért a korábbi közleményünkben megfogalmazott álláspontunknak megfelelően a szöveges minősítésre és értékelésre alkalmas okmánypapírok alkalmazhatók az érdemjeggyel történő értékelésre, vagyis az osztályozásra is. Ezen okmányok számítógéppel történő kitöltéséhez kívánunk most segítséget biztosítani az Önök számára.
 
A minisztériumunk által az Önök részére korábban kifejlesztett szoftver segítségével lehetőség nyílik a második, illetve a harmadik évfolyamon az érdemjeggyel történő osztályzás elkészítésére is. Ahol továbbra is a szöveges minősítést alkalmazzák, ott a korábbiakban megszokottak szerint kell eljárni a szoftver alkalmazása során.
 
Első lépésként létre kell hozni az új időszakot: idén a 2010/2011-es tanév „év eleje” időszakát. Természetesen javasolt forrásidőszakot is megadni, annak érdekében, hogy a korábban már felvitt tanulók szerepeljenek ebben az időszakban is. Ezután fel kell vinni az új, elsős tanulókat, valamint, amennyiben szükséges, a felsőbb évfolyamosok névsorát is aktualizálni kell.
 
Ezt követően nyomtatásra kerülhet a törzslapok táblázatos része, mely a tanulók adatait tartalmazza. Az így elkészült törzslapokat meg kell őrizni, mert az értékelések szempontjából a tanév végén ezekre ismételten szükség lesz.
 
Félévkor az „év eleje” időszakot forrásidőszakként megadva létre kell hozniuk a 2010/2011. „félév” időszakot. A korábbiakban megszokottak szerint második évfolyamon el kell készíteni a félévi értékeléseket és normál A/4-es lapra kell kinyomtatni.
 
A tanév végén a „félév”, illetve, ha nem a szoftver segítségével készítették a félévi értékeléseket, akkor az „év eleje” időszakot forrásidőszakként megadva létre kell hozni az „év vége” időszakot. Amennyiben év elején a törzslapfejléceket már kinyomtatták, akkor az ily módon létrehozott időszakban a program automatikusan tudni fogja, hogy az év elején nyomtattak törzslapot, így a táblázatos részt nem nyomtatja újra.
 
Az időszak létrehozása után a „Tantárgyak” menüpontban a tantárgystruktúra, valamint a mondatbankok rendezése szükséges. A második, illetve a harmadik évfolyam esetén két lehetőségünk adódik.
 
Első esetben érdemes törölni az értékelési területeket és alterületeket, és ezáltal csak a tantárgyak neveit meghagyni. Ezután be kell lépni felhasználóként, majd meg kell kezdeni egyesével a tanulók értékelését. A tantárgyak neveire kattintva a képernyő jobb oldalán tudunk értékelést felvinni a „Az értékelés szövege” feliratú beviteli mezőben. Ide beírjuk a tantárgyra adott érdemjegyet, majd a következő tantárgy nevére kattintunk a tantárgystruktúrában és az előzőek szerint járunk el. Ebben az esetben a bizonyítvány, illetve a törzslap úgy fog kinézni, hogy megjelenik a tantárgy neve és alatta kis behúzással a kapott érdemjegy. Azaz a következő módon:
 
Magatartás
4
Szorgalom
4
 
A második lehetőség - mely csak a szöveg megjelenését módosítja - a következő: ez esetben a tantárgystruktúrába fel kell vinni egy „Értékelés” nevezetű tantárgyat. Az értékelés megkezdése után az egyes tanulóknál minden esetben csak az „Értékelés” nevezetű tantárgyra kell kattintani, és „Az értékelés szöveges” feliratú beviteli mezőbe a következő módon felvinni az értékelést: először be kell írni a tantárgy nevét, majd kettőspont, egy szóköz és az érdemjegy, végül egy Enter-t kell lenyomni. bár ily módon be kell gépelni az összes tantárgy nevét és az érdemjegyet. Ekkor majd a következő módon jelenik meg az értékelés a törzslapon és a bizonyítványban:
 
Értékelés
Magatartás: 4
Szorgalom: 4
 
Az elkészített értékeléseket természetesen a továbbiakban már a megszokottak szerint tudjuk kinyomtatni.
 
A fenti módszerek valamelyikével a második, illetve a harmadik évfolyamok érdemjeggyel történő értékelését lehet elkészíteni először a 2010/2011-es tanév második félévének végén.
 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok