2023. június 10.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A rendelet szövege

2003. április 29.
Az oktatási miniszter
10/2003. (IV.28.) OM
rendelete
A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról

A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 103. §-a (4) bekezdésének végrehajtására, a tananyagcsökkentés megvalósítása céljából a következőket rendelem el:

1. §

(1) A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet (a továbbiakban: Kr.) a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § Az iskolák az óraszámcsökkentést e rendelet alapján – ajánlott tantárgyi rendszer és óraszámok mérlegelésével, a helyi tanterv érdemi felülvizsgálata nélkül, az óraszámok szükség szerinti kiigazításával - saját hatáskörben hajtják végre.

(2) A Kr. 1. számú mellékletének I-V. fejezete helyébe az e rendelet 1. sz. melléklete lép.

(3) A Kr. 2. számú melléklete helyébe az e rendelet 2. sz. melléklete lép.

2. §

E rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Kr. 10. §-ának (6) bekezdése.


Budapest, 2003. április " "


Dr. Magyar Bálint

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok