2023. október 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Szakközépiskola

2002. december 3.
IV. melléklet: Szakközépiskola

KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA

Tantárgyi rendszer és óraszámok

Tantárgy

Éves óraszámok évfolyamonként

9.

10.

11.

12.

Magyar nyelv és irodalom // (tömörítve)148148148128

Történelem és állampolgári ismeretek // (tömörítve)

74

74

74

96

Társadalomismeret és etika // (tömörítve)

37Idegen nyelv (több fájl, tömörített formában)

111

111

111

96

Matematika // (tömörítve)

111

111

111

96

Ének-zene* // (tömörítve)

37

37

Rajz és vizuális kultúra* // (tömörítve)

37

32

Osztályfőnöki óra

37

37

37

32

Testnevelés és sport // (tömörítve)

74

74

74

64

Fizika // (tömörítve)

 259**

 259**

 74***

 64***

Földünk és környezetünk // (tömörítve)

Biológia // (tömörítve)

Kémia // (tömörítve)

Informatika // (tömörítve)

Szakmai orientáció

szakmacsoportos alapozó oktatás185185296256Szabadon tervezhető

74

74

111

96

Összesen:

1110

1110

1110

960A *-gal megjelölt tantárgyak óraszámai e rendelet 11.§ (6) bekezdésének megfelelően az évfolyamok között a helyi tantervben átcsoportosíthatók.

A ** az egyes tantárgyak óraszámait e rendelet 10. § (8) bekezdésének megfelelően az iskola helyi tanterve határozza meg. Oly módon, hogy fizika, kémia, biológia és földrajz oktatására a kilencedik és tizedik évfolyamon tantárgyanként legkevesebb 111 órát kell fordítani.

*** A szakközépiskola helyi tantervében e rendelet 10. § (9) bekezdésének megfelelően meghatározza az öt tantárgy közül azt, amelyet a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon kötelezően tovább oktat, s amelyből így minden tanuló számára biztosítja az érettségire való felkészítést. Az órakeretet ennek megfelelően használja fel.

A teljes anyag tömörített formában

 

A szakközépiskolai kerettanterv szerkezete

Általánosan művelő tantárgyak

A kötelező érettségi tantárgyak tartalma és követelményei lényegében azonosak a gimnáziumban meghatározottakkal.

 

Természettudományos tantárgyak és informatika

Oktatásukra a kerettanterv a 9-10. évfolyamon minimálisan 259-259 órát, a 11-12. évfolyamon 74-64 órát ír elő. Az iskola helyi tanterve határozza meg a kerettantervi rendelet 10. § (8) bekezdésének megfelelően az egyes tantárgyak óraszámát oly módon, hogy fizika, kémia, biológia és földrajz oktatására a kilencedik és tizedik évfolyamon tantárgyanként legkevesebb 111 órát kell fordítani.

Az iskola helyi tantervében a kerettantervi rendelet 10. § (9) bekezdésének megfelelően meghatározza az öt tantárgy közül azt, amelyet a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon kötelezően tovább oktat, s amelyből így minden tanuló számára biztosítja az érettségire való felkészülést. Az órakeretet ennek megfelelően használja fel.

 

Szakmai orientáció

A szakmai orientáció a tanulók pályaválasztását segíti, lehetővé teszi a humán, a műszaki, a gazdasági-szolgáltatási, valamint az agrár szakterület közül egy vagy több szakterület tevékenységformáinak, technológiáinak megismerését. A szakmai orientáció elméleti és gyakorlati tevékenységet jelent, és lehetőséget nyújt arra, hogy a tanulók tapasztalatokat szerezzenek az említett szakterületeken.

A helyi pedagógiai programokban a szakmai orientáció megszervezésére - a feltételek függvényében - két változat javasolható:

  1. Több szakterületet (pl.: humán és gazdasági-szolgáltatási szakterületet) bemutató szakmai orientáció.

  2. Egy szakterületet (pl. agrár szakterületet illetve több szakmacsoportot, pl. műszaki szakterület több szakmacsoportját) bemutató szakmai orientáció.

A helyi tantervekben a szakmai orientációra biztosított időkeret felhasználható az idegen nyelv és informatika óraszámának emelésére is.

A szakmai orientációt a helyi tantervekben - a kerettantervben szabályozott időarányok figyelembevételével - úgy kell megtervezni, hogy a tanulók számára a kilencedik vagy tizedik évfolyam befejezése után biztosítsa - az átvevő iskola pedagógiai programja alapján - gimnáziumba vagy más szakközépiskolába történő átlépést. Az OKJ szerinti szakmai képzés óraszámába csak a 10. évfolyam szakmai óráinak maximum az 50%-át lehet beszámítani.

 

Szakmacsoportos alapozó oktatás

A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.

 

Szakmai orientáció és szakmacsoportos alapozó oktatás időkeretei, arányai

A helyi pedagógiai programokban a szakközépiskolák meghatározhatják, hogy kívánnak-e szakmai orientációt, szakmacsoportos alapozó oktatást folytatni. Ha pedagógiai programjukba nem építenek be szakmai orientációt, szakmacsoportos alapozó oktatást, akkor megnövelhető a szabadon tervezhető tanulói foglalkozások helyi óraszáma. Ha ilyen oktatást folytatnak, akkor a kerettantervi időkeret, illetve arányok szerint kell elkészíteniük helyi pedagógiai programjukat.

A szakmai orientáció és a szakmacsoportos alapozó oktatás tartalmát, követelményeit a szakképző iskolák helyi tanterveikben határozzák meg. az alábbiak együttes figyelembe vételével:

  • az érettségi vizsgakövetelmények,

  • az OKJ szakképesítések központi programjai,

  • a szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatás kerettantervi programjai, illetve ezek követelményei

    • szakmai orientáció 9-10. évfolyamon (összóraszám: 185 óra/évfolyam)
    • szakmacsoportos alapozás 11-12. évfolyamon (összóraszám: 11. évfolyam 296 óra; 12. évfolyam 256 óra)

Évfolyamok

Éves óraszámok évfolyamonként9.

10.

11.

12.

Elmélet

74-111

74-111

74-222

64-192

Gyakorlat

74-111

74-111

74-222

64-192

Szakmai orientáció összesen

185

185

Szakmacsopor-tos alapozás összesen

296

256

 

A szabadon tervezhető órakeret

A 9-10. évfolyamon 74-74 óra, a 11-12. évfolyamon pedig 111-96 óra. Ez az órakeret felhasználható az iskola helyi pedagógiai programjának és a tanulók egyéni igényeinek megfelelően kiválasztott tantárgyak időkeretének bővítésére, második idegen nyelv oktatására, felzárkóztató programokra, illetve az érettségire való felkészülésre.

 

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok