2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A természettudományos tantárgyak taneszközeire vonatkozó szakmai ajánlás

2002. december 3.

A természettudományos tantárgyak taneszközeire vonatkozó szakmai ajánlás

 

Bevezetés

A 2001 szeptember elsejétől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő kerettantervek tartalmi és szemléletmódbeli változásai szükségessé tették, hogy a tantervek készítői összeállítsák az ismeretanyag elsajátítását és a tanulói képességfejlesztést szolgáló tantárgyi taneszközökre vonatkozó szakmai ajánlást.

A taneszköz-lista összeállítói több szempontot tartottak szem előtt a munka során. Mindenekelőtt azt, hogy a kiválasztott eszközök hatásosan szolgálják a kerettantervben megfogalmazott tantárgyi követelmények elsajátítását. Törekedtek arra is, hogy a demonstratív taneszközök mellett, a tantárgy sajátos igényeit figyelembe véve, egyre nagyobb terek kapjanak a tanulói tevékenykedtetésre alkalmas, korszerű szemléletet tükröző eszközök. Mindvégig igyekeztek szem előtt tartani, hogy olyan listát állítsanak össze, amely kellő szabadságot biztosít a szaktanár számára, és lehetővé tesz, hogy az egyes intézmények az adottságaikhoz, lehetőségeikhez igazodva a megfelelő eszközöket tudják kiválasztani a javasoltak közül.

A szakmai ajánlás segítséget szeretne nyújtani a szaktanároknak a kerettantervi tartalmak elsajátítását megkönnyítő taneszközök kiválasztásában. Ezért a jegyzék az eszközöket az iskolatípuson kívül az egyes, a tantárgyi kerettantervekben meghatározott, témaköröknek megfelelő csoportosításban is összegyűjti. Ezen belül különválasztja az elsősorban a tanári szemléltetésre alkalmas, demonstrációs és a tanulók tevékenykedtetését szolgáló taneszközöket. A táblázatos formában összeállított szakmai anyagban a minimális taneszközök csoportjában jelennek meg azok a segédeszközök, amelyek alapvetően szükségesek a kerettantervekben megfogalmazottak teljesítéséhez. Az ajánlott taneszközök között pedig olyanok kerültek felsorolásra, amelyek segítik az egyedi igények kielégítését, a differenciált oktatást, az önálló ismeretszerzést.

A taneszközök összefoglaló jellegű, listaszerű felsorolása az iskolafenntartók, az iskolavezetés számára jelenthet segítséget a taneszköz-beszerzés megtervezésében. Fontos információkat jelenthet ugyanakkor a taneszköz-fejlesztők és taneszköz-gyártók számára is.

A készítők tisztában vannak azzal, hogy az ajánlásban olyan eszközöket is megneveztek, amelyek ilyen formában ma még nem állnak a szaktanárok rendelkezésére. A kerettanterv bevezetéséhez kapcsolódó tartalmi és szemléletmódbeli változások azonban igénylik az új eszközök kifejlesztését, illetve a már meglévők felfrissítését, aktualizálását.

A különböző természettudományos tantárgyak taneszköz-jegyzéke szerkezetében, alapelveiben és szemléletmódjában egységes. Az egyes tantárgyi listák ugyanakkor tartalmaznak sajátos, az adott tantárgy igényeihez igazodó különbségeket, sajátos vonásokat is.

A taneszköz-jegyzék készítői bíznak abban, hogy az általuk összeállított szakmai ajánlás megkönnyíti a kerettantervek bevezetését, segíti a természettudományos tantárgyak oktatásának sikerességét. Hozzájárul a Nat-ban megkezdett és a kerettantervekben is folytatódó oktatási, módszertani szemléletmód-váltás sikeréhez.

A taneszköz jegyzéket összeállították:

Biológia: Kocsis Lórántné Kiss Márta

Matula Ilona

Fizika: Főzy István

Dr. Juhász András

Földrajz. Jónás Ilona

Visi Judit

Kémia: Fernengel András

Dr. Böddiné dr. Schróth Ágnes

Környezetismeret, természetismeret, egészségtan modul: Kocsis Lórántné Kiss Márta

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok