2024. február 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Országos Kisebbségi Bizottság (OKB)

2008. március 6.
Az Országos Kisebbségi Bizottság a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 98. §-a alapján az oktatásért felelős miniszter nemzeti és etnikai kisebbségi neveléssel, oktatással kapcsolatos szakmai döntés előkészítő, véleményező és javaslattevő országos szakmai testülete. Tagjait az országos kisebbségi önkormányzatok jelölik, és a miniszter nevezi ki. Az OKB testületi formában fejti ki tevékenységét.

Feladatait a törvény 8. § (8), 8/B § (1) és (7), 9. § (2.), valamint a 93. § (1) a) és b) pontjai, 94 § (4)., 98.§ (1) és a 102. § (12) értelmében látja el.

A fentiekben meghatározott feladatai közül egyetértési jogot gyakorol:
  • az Óvodai nevelés országos alapprogramjának a Kormány részére történő benyújtása előtt a nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelést érintő kérdésekben (8. § (8) bek.)
  • a Nemzeti alaptanterv Kormány részére történő benyújtása előtt a nemzeti és etnikai kisebbségi iskolai nevelést és oktatást érintő kérdésekben, (8. B § (1) bek.)
  • a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve, illetve a nemzeti és etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadása előtt (8/B § (1) bek.)
  • a kerettantervek kiadása előtt a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást érintő kérdésekben (8/B § (7) bek.)
  • az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának a Kormány részére történő benyújtása előtt a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelést és oktatást érintő kérdésekben, (9.§ (2) bek.)
  • a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja kiadása előtt nemzeti és etnikai kisebbségi nevelést-oktatást érintő kérdésekben (93.§ (1) bek. a.) pont)
  • a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozó gyermekek, tanulók nevelését, oktatását érintő kérdésekben az Óvodai nevelés országos alapprogramja és a Nemzeti alaptanterv szükséges módosításának kezdeményezése előtt (93. § (1) bek. b.) pont).
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok