2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó

2005. március 17.
Általában a továbbtanulás és a pályaválasztás 13-14 éves korban válik időszerűvé, tehát a kamaszkorban. Ekkor a továbbtanulás és a pályaválasztás iskolai előkészítése a pedagógusok számára állandó, aktuális feladattá válik. A serdülőknek ebben az időben még azt kell eldöntenie, hogy gimnáziumba vagy szakközépiskolába menjenek. Azonban igazából a továbbtanulásra választott iskolatípus, a későbbi szakmatanulás, a pályaválasztás lehetőségét is meghatározhatja. Az iskolában az osztályfőnök, a pályaválasztási felelős és a tantestület egésze által végzett pedagógiai jellegű pályaválasztási tanácsadás elősegíti a megfelelő döntést. Ez a tevékenység szervesen beépül az oktató-nevelő munka egész rendszerébe. A különböző pályák megismertetése, a tanulók önismeretre nevelése, a szülőkkel való rendszeres kapcsolat mind a helyes döntés előkészítését szolgálja. A sikeres, vagy szerencsés pályaválasztás azt jelenti, hogy a társadalom számára hasznos, az egyén számára pedig értékes önmegvalósításra ad lehetőséget a kiválasztott pálya, illetve szakma.

A pályaválasztás nem egyszeri aktus, hanem a korai gyermekkor élményeiben gyökerező, s a serdülőkorban kibontakozó, éveken át tartó folyamat. A pályaválasztási érettség a jól végzett nevelői munka eredménye (Rókusfalvy: az érettség a tanuló egész személyiségének olyan fejlettségi állapota, mely lehetővé teszi az elhelyezkedési lehetőségeknek megfelelő adekvát pálya kiválasztását, biztosítja a szakmai képzés sikerét.)
Ehhez az általános iskolában szükség van: a pályaismeret kialakítására (pálya-felvilágosítással), a helyes önismeret kialakítására, a helyes pályaválasztási elhatározás kialakítására.
Pályaválasztási szaktanácsadásra azoknál a tanulóknál van szükség, akik a pedagógusok vezetésével megvalósuló tanácsadás ellenére sem tudják eldönteni, hogy merre induljanak, nem alakult ki elhatározás, érdeklődés egyetlen pálya vagy szakma iránt sem

A közoktatásról szóló törvény 21. §-ában felsorolt szakszolgálatok között a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó is közoktatási intézményként működhet.

A pályaválasztás gondjainak megfelelő megoldásához nyújt segítséget. Ez pedig igen komplex feladat, mert többféle igény, követelmény, hatás és mozgás összehangolását jelenti. Összetett profilú intézmény működését kívánja meg, melyben együtt jelenik meg a felvilágosító propaganda, a nevelői munka, az egyéni tanácsadói és a kutató tevékenység. A pályaválasztási tanácsadás célja az, hogy a fiatalokat helyes pályaválasztási elhatározáshoz juttassa.

A pályaválasztásban befolyásoló tényező a közgazdasági igény, a munkaerő-gazdálkodás függvényében. Mindazoknak, akik segíteni akarják a pályaválasztást ismerniük kell a szakemberszükségletet. Vannak egészségügyi követelmények is, hiszen a különböző szakmák a szervezet testi, fizikai, idegrendszeri állapotával szemben különböző követelményeket támasztanak. Sajátos szociológiai mobilitás, társadalmi mozgás figyelhető meg a különböző szakmák más-más társadalmi presztízse, vonzereje alapján.

A tanácsadás gyakorlatában alapvető eljárás a személyi és pályaadottságok összehangolása. Ehhez a tanácsadóban dolgozók ismerik a pályákat és meg kell ismerniük a pályát kereső, illetve a tanácsot kérő személyiségét.

 • A pályaismeret tartalmazza a különböző pályák tárgyi és személyi tényezőit, lényeges és jellemző tulajdonságait. A pályatevékenység leírása tartalmazza a munkafeladatokat, a munka tárgyának anyagát, a munkaeszközök, a kész termék adatait. A pálya környezeti tényezőinek leírásához tartozó ismereteket pl: a munkahely méreteit, klimatikus adatait, a megvilágítás, a zajok, a kényelem jellemzőit stb.) A pálya jellemző műszaki adatait, gazdasági és szociális jellemzőit (a bérezés formája, mennyisége, kedvezmények, szociális juttatások, szabadság, pótlékok). A pálya egészségügyi jellemzését, jellemző jog és pedagógiai adatait (alkalmazási lehetőségek és feltételek, a szakképzettség megszerzésének módja, előrejutási lehetőségek és feltételek).

  • A személyi tényezők között a pályaismeret tartalmazza:
   A szomatikus, azaz testi-, egészségügyi követelményeket.
   Az érzékelési-mozgásos funkciók, képességek területén (általános reakciógyorsaság, kiegyensúlyozottság, mozgástempó, ritmusérzék, kézbiztonság, kézügyesség, különböző képességek és készségek) fejlettségét.
   Az értelmi tevékenység területén (felfogás, megértés, megfigyelés, lényeglátás, emlékezésbeli funkciók, kritikai készség, rugalmasság, gyorsaság és alaposság, beszédbeli kifejezőkészség) megfigyelhető jellemzőket
   A személyiség dinamikus tulajdonságainak mutatóit (érzelmi adottságok, törekvésbeli tényezők, társas tendenciák, akarati önállóság és kitartás, munkaszokások, munkamagatartás).
 • A tanácskérő személyiségének megismerése érdekében vizsgálatokat végeznek a tanácsadóban.
  A vizsgálatok általában először csoportosan történnek. Szükséges egy általános orvosi vizsgálat. Szükség van az érdeklődés és motiváció differenciált vizsgálatára, az érzékelési és mozgásfunkciók vizsgálatára. Sor kerülhet az értelmi működések és képességek differenciált vizsgálatára.
A vizsgálatok elvégzése után áll össze a személyiségkép, illetve a rendszerezési elv, hogy a tanácskérő tevékenységében, életvezetésében milyen funkciót töltenek be az aktuális személyiségvonások és képességek: ösztönzőt, szervezőt, vagy végrehajtót.

A pályaválasztási tanácsadásban fontos elv a pálya és a személyiség egymásra vonatkoztatott kifejtése. Az önálló döntés, választás, ami azt jelenti, hogy a tanácsadó nem választ a tanácsot kérő helyett, hanem elvezeti a megfelelő választáshoz. Nem egy meghatározott pályát javasol csupán, hanem pályaköröket, amelyek a választást a képességek és az érdeklődés szerint teszik lehetővé.
A szülő-gyermek összhang megteremtése minden esetben fontos. Hiszen nagyon sok példa van arra, hogy a jószándékú, de téves szülői döntés helytelen választást, sikertelen életutat eredményezett.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok